Преустановено електрозахранване в офис Люлин, фронт офис Елин Пелин с прекъснати телефони и ПОС терминални устройства

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че по технически причини временно е преустановено електрозахранването в офис Люлин към ТД на НАП София. 

Поради проблем на телекомуникационния оператор,  временно са прекъснати телефоните във фронт офис Елин Пелин към ТД на НАП София, както и плащанията чрез ПОС терминалните устройства.

Работи се по своевременното отстраняване на възникналите проблеми.

Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП: 0700 18 700 и електронните услуги на Националната агенция за приходите чрез Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК), или с електронен подпис (КЕП).

Извиняваме се за причиненото неудобство.