Протокол за сътрудничество подписаха ръководителите на българската и гръцката данъчни администрации

Ръководителите на българската и на гръцката данъчни администрации - Румен Спецов и Георгиус Пицилис, подписаха двустранен протокол от работна среща, състояла се в Атина на 26 юли. По време на разговорите бяха обсъдени въпроси за засилване на сътрудничеството между двете страни с цел по-ефективно справяне с данъчните измами и укриването на данъци, при насърчаване на справедливото и прозрачно данъчно облагане. 
Двете администрации се споразумяха да координират усилия за подписване на меморандум за разбирателство. Документът  ще постави основата на по-добро бъдещо сътрудничество между страните, като  регламентира процеси, процедури и канали за обмен на информация във връзка с движимо и недвижимо имущество, активи, обмен на оперативна информация, с оглед  мониторинг на стоковите потоци и по-надежден контрол върху операциите в рамките на митнически режим 4200. Целта е да се улеснят митническите формалности при операциите за внос на стоки, подлежащи на облагане с ДДС, от една държава в държава-членка на ЕС.  Ще бъде създадена работна група за детайлите на меморандума. 
Подписването на двустранния протокол в Атина стана факт след дългогодишни преговори между страните и благодарение ускоряването на процеса от настоящия изпълнителен директор на Национална агенция за приходите Румен Спецов.