Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

В рубриката "Програмни продукти" - страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси са публикувани:


Новото във версия 15.04 е: Оправена е грешка при проверка на Декларация Обр. 6 за код плащане 8.