Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица

Публикувани са утвърдени нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/:

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения