Системи за определяне на резултатите при провеждане на конкурси в дирекция "Контрол", ТД на НАП Велико Търново