Становище относно приложение на намалената ставка на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Публикувано е 

Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС в сила от 01.08.2020 г.