Временно са прекъснати телефоните и плащанията чрез ПОС терминални устройства във фронт офис Елин Пелин

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради проблем на телекомуникационния оператор,  временно са прекъснати телефоните във фронт офис Елин Пелин към ТД на НАП София, както и плащанията чрез ПОС терминалните устройства. Работи се по своевременното отстраняване на проблема.

Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП: 0700 18 700 и електронните услуги на Националната агенция за приходите чрез Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК), или с електронен подпис (КЕП).

Извиняваме се за причиненото неудобство.