НОИ запозна пенсионерските организации с финансовите ефекти от предложенията им за промени в изчисляването на пенсиите

Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов представи пред Националния комитет по проблемите на възрастните хора експертен анализ на института относно финансовите ефекти от предложенията за промени в областта на пенсиите.

Тези предложения бяха направени на предишна среща в този формат, състояла се преди около месец, като днес управителят на НОИ и воденият от него екип представиха на разположение на пенсионерските организации поисканите от тях финансови разчети на различните варианти за преизчисления на пенсиите със среден осигурителен доход за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., както и за евентуално увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

„Доколкото актуалната бюджетна процедура е в ход сега е моментът да представите вижданията на пенсионерските организации пред парламента“, коментира Ивайло Иванов. Националният комитет по проблемите на възрастните хора, който обединява Съюз на пенсионерите 2004 – обединени, Българска асоциация на пенсионерите – обединени, Национална инициатива „Социална солидарност“, Съюз на офицерите и сержантите от запаса, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, се солидаризира около вариант за преизчисление на пенсиите за трудова дейност със средния осигурителен доход за 2015 г. Размерът на този доход е 726,40 лв., което според разчетите на НОИ би довело до допълнителен разход от 133,3 милиона лева на месец за 2020 г. Другото предложение на пенсионерските организации е за минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст от 300 лева.

От страна на пенсионерските организации бе проявен интерес към възможността пенсионерите да ползват по определен преференциален ред 19-те бази на туроператора „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД. Ивайло Иванов пое ангажимент да постави въпроса за разрешение пред Надзорния съвет на НОИ.