ТП на НОИ – Кърджали посрещна учениците от професионалната гимназия по икономика

Териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) в Кърджали беше посетено от учениците от 10-ти клас към Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“ в града.

Младите гости бяха посрещнати от директора на регионалната структура на института Свилена Янчина, която ги запозна с мисията, визията и ценностите на институцията и им разказа за основните принципи на дейността й.

По време на гостуването си младежите посетиха приемните на НОИ и научиха повече за работата на служителите и за услугите, които те предоставят. Те получиха информация за паричните обезщетения и пенсиите, които НОИ изплаща, и формите на контрол при тяхното отпускане и изплащане. Учениците се запознаха с реда на представяне на документите и сроковете за изчисление на плащанията. Специално внимание беше отделено на електронните услуги на института и възможностите за достъп до тях чрез персоналния идентификационен код (ПИК) на НОИ. Особен интерес у бъдещите икономисти предизвикаха спецификата на работните места в ТП на НОИ - Кърджали и възможностите за кариерно развитие.