Минималната работна заплата остава 380 лв. от 1 юли
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Размерите на минималната работна заплата остават 360 лв. от 1 януари 2015 г. и 380 лв. – от средата на годината.

Правителството прие постановление, с което потвърди определените в началото на годината размери на минималната работна заплата за страната през 2015 г. – 360 лв. от 1 януари и 380 лв. – от 1 юли.

С постановлението се отговаря на мотивите на Върховния административен съд, с които предишният нормативен акт беше отменен, като проектът беше обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Припомняме, че е Върховният административен съд отмени постановлението на правителството от декември 2014 г, с което се определя менемалната работна заплата за страната. Като причина съдът посочи съществено нарушение на административнопроизводс твените правила по смисъла на чл. 146 АПК - необсъждане на проекта за постановление от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което е задължение по чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда (КТ).