Върховният административен съд отмени размера на минималната заплата за 2015г.
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Върховният административен съд (ВАС) отмени размера на минималната работна заплата за 2015 година.

ВАС отмени постановлението на правителството от декември 2014 г, съобщиха жалбоподателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлената палата (БТПП). Причината трите работодателски организации да оспорят в съда нормативния акт е поради съществено нарушение на административнопроизводс твените правила по смисъла на чл. 146 АПК - необсъждане на проекта за постановление от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което е задължение по чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда (КТ).

Постановлението на правителството предвижда от 1 януари тази година минималната работна заплата да стане 360 лв, което е с 20 лв повече спрямо миналогодишния размер, а от 1 юли МРЗ да се увеличи на 380 лв.

Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната.

В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г. „Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

С цялото решение на ВАС може да се запознаете от тук.