Международни стандарти за финансово отчитане

Време на провеждане:
от 16.10.2019 до 05.11.2019, с начален час 10:00
Място на провеждане:
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС:
1056 BGN
5-дневно обучение в два модула.
Лектори / участници:
Катя Драгийска и Бойка Брезоева, рег. одитори
Програма:
І модул
16 октомври 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения
- МСС 38 – Нематериални активи
- МСС 40 – Инвестиционни имоти
- МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
- МСС 36 – Обезценка на активи
- МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
- МСС 23 – Разходи по заеми
17 октомври 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 2 – Материални запаси
- МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти
- МСС 12 – Данъци върху дохода
- МСФО 16 – Лизинг
18 октомври 10.00 – 17.30 ч. Бойка Брезоева
- МСС 32 – Финансови инструменти: представяне
- МСФО 9 – Финансови инструменти
- МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване
- МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност
- МСС 34 – Междинно финансово отчитане

ІІ модул
4 ноември 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
- МСС 8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
- МСС 10 – Събития след края на отчетния период
- МСС 1 – Представяне на финансови отчети
- МСС 7 – Отчети за паричните потоци
- МСФО 11 – Съвместни предприятия
5 ноември 10.00 – 17.30 ч. Бойка Брезоева
- МСФО 3 – Бизнескомбинации
- МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
- МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
- МСФО 2 – Плащане на базата на акции
- МСС 33 – Нетна печалба на акция
Условия и цени:
Цена: 880 лв. без ДДС. При регистрация до 31 август – 15% отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Китов Център
Телефон:
02 951 58 54; 0892 24 11 72
В категория:
Видяна
259 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Регистрация по ЗДДС ?

19
Най-вероятно да.

Внос, Износ, ВОП и ВОД

184
Намерих един пример за внос и износ и го реших. Моля да проверите дали са ми правилни статиите и изчисленията, както и дали това...

Отписване на вземания по авансово пращане

80
Вижте юрист да каже, при тези извършени действия по събирането, не удължават ли давността. Ръководството да ви каже, ще се търси...

Фактуриране извън рамките на EU и такси за банков превод.

77
Не знам как сте се договорили, но няма ли опция всички такси да са за платеца, като по този начин ще получавате цялата фактурира...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове