Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019г. ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗДДС, КТ, КСО

Време на провеждане:
от 02.12.2019 до 04.12.2019, с начален час 9,30ч.
Място на провеждане:
София хотел Хемус
София
Цена с ДДС:
384 BGN
Цените са различни за брой модули и период!
Лектори / участници:
Д.Войнов,адв.Русков,З.Димитрова,Т.Дичева,Д.Петкова
Програма:
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на
02 – 03 – 04. 12. 2019г.:
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.
ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ
Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите, НАП
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на Дирекция в ИА ГИТ
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
три модула общо 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

МОДУЛ 1 02.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Актуална данъчна практика по ЗКПО и ЗДДФЛ

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение).
5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
6. Данъчно третиране на дивиденти.
7. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди и други.
Актуална данъчна практика по ЗКПО – 2019
Очаквани промени от 01.01.2020г.
Годишно облагане на доходите на физическите лица за 2019 г.МОДУЛ 2 03.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ОСИГУРИТЕЛНО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ДИЧЕВА

Актуални въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и наредбите, свързани с държавното обществено осигуряване през 2019г.
Измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Новите образци на документи в сила от 1 юли 2019 г.
Осигурителен доход и осигурителен стаж. Подаване на данните за осигурителен стаж и доход.
Самоосигуряващи се лица и други.
Промените в трудовото законодателство от 2019г.
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор - нормално, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време - договаряне и документиране. Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.
Новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизането и в сила.
Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.

МОДУЛ 3 04.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Актуална практика и казуси по ЗДДС – акценти от 2019г.
Практически казуси от административната и съдебна практика.
Очаквани промени в ЗДДС от 2020г.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Темите ще бъдат актуализирани и разширени допълнително, съобразно промените в законодателството.
Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ДО 15.11.2019г.

( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули )
Участие в един модул
140лв. без ддс / 168лв. с ддс /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс/ 156лв. с ддс /

Участие в два модула
270лв. без ддс / 324лв. с ддс /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс / 300лв. с ддс /

Участие в трите модула:
340лв. без ддс / 408лв. с ддс /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320лв. без ддс / 384лв. с ддс/

РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 15.11.2018г. ( при наличие на свободни места)
Участие в един модул
160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс

Участие в два модула
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Предлагаме преференциални цени за нощувка в хотел Хемус за участниците в нашите семинари!
Условия и цени:
Предварително плащане само по банков път!
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон:
0888807911
Имейл:
Видяна
238 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

ГДД по ЗКПО за 2019год.

14
През 2019г. фирмата няма получени/дадени заеми. В този случай нали не трябва да попълваме Част ХІI – Регулиране на слабата капит...

Фактуриране без нужда от връзка с касов апарат и СУПТО

13669
Супер сте!

Осчетоводяване фактура за стока от 2015 в 2016 година

15074
Здравейте , Използвам стара тема ,получихме ф-ра за покупка от месец ноември 2019. осчетоводявам : 2019 601 /401-100 лв 4531    ...

Лекари и СУПТО

2399
Здравейте, това се отнася за ОПЛ, а за останалите лечебни заведения лаборатории, центрове...  май не важи  Цитат на: AKTIVIBS ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове