Минимален осигурителен доход (МОД 2011)

В МОД 2011 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2011.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности0.7%
652 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.392 лв.457 лв.284 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
652 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.392 лв.457 лв.284 лв.
0202 - Горско стопанство0.7%
655 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.411 лв.457 лв.283 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни0.7%
920 лв.715 лв.665 лв.460 лв.310 лв.240 лв.430 лв.480 лв.307 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
768 лв.628 лв.597 лв.427 лв.370 лв.253 лв.597 лв.541 лв.398 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.7%
712 лв.570 лв.556 лв.370 лв.370 лв.253 лв.513 лв.471 лв.370 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
754 лв.626 лв.554 лв.398 лв.344 лв.253 лв.549 лв.474 лв.356 лв.
0708 - Добив на неметални материали и суровини0.9%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.370 лв.253 лв.511 лв.470 лв.370 лв.
0709 - Спомагателни дейности в добива1.1%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.370 лв.253 лв.511 лв.470 лв.370 лв.
0808.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин0.9%
754 лв.626 лв.541 лв.398 лв.370 лв.253 лв.497 лв.497 лв.370 лв.
0910.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
789 лв.582 лв.478 лв.353 лв.333 лв.253 лв.374 лв.394 лв.333 лв.
0910.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
789 лв.582 лв.478 лв.353 лв.333 лв.253 лв.374 лв.394 лв.333 лв.
1010.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
929 лв.718 лв.581 лв.433 лв.348 лв.348 лв.370 лв.475 лв.348 лв.
1110.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
751 лв.560 лв.437 лв.383 лв.307 лв.301 лв.355 лв.410 лв.307 лв.
1210.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
863 лв.755 лв.561 лв.453 лв.421 лв.253 лв.421 лв.421 лв.324 лв.
1310.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
956 лв.629 лв.506 лв.348 лв.321 лв.253 лв.348 лв.396 лв.307 лв.
1410.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
972 лв.871 лв.739 лв.391 лв.338 лв.253 лв.480 лв.581 лв.338 лв.
1510.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.390 лв.
1510.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.390 лв.
1610.81 - Производство на захар0.7%
971 лв.755 лв.702 лв.486 лв.324 лв.253 лв.453 лв.507 лв.324 лв.
1610.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
971 лв.755 лв.702 лв.486 лв.324 лв.253 лв.453 лв.507 лв.324 лв.
1710.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
929 лв.803 лв.697 лв.528 лв.338 лв.253 лв.539 лв.517 лв.338 лв.
1811 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.394 лв.307 лв.
1911.05 - Производство на пиво0.7%
739 лв.665 лв.581 лв.433 лв.407 лв.253 лв.475 лв.454 лв.401 лв.
1911.06 - Производство на малц0.7%
739 лв.665 лв.581 лв.433 лв.407 лв.253 лв.475 лв.454 лв.401 лв.
2011.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
885 лв.755 лв.680 лв.475 лв.324 лв.253 лв.437 лв.453 лв.324 лв.
2112 - Производство на тютюневи изделия0.7%
852 лв.830 лв.582 лв.458 лв.374 лв.253 лв.394 лв.458 лв.307 лв.
2213 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло0.9%
771 лв.549 лв.528 лв.422 лв.313 лв.253 лв.343 лв.343 лв.313 лв.
2314 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
620 лв.450 лв.430 лв.330 лв.320 лв.255 лв.330 лв.325 лв.320 лв.
2414.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
700 лв.500 лв.450 лв.400 лв.305 лв.240 лв.325 лв.325 лв.305 лв.
2515 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
700 лв.475 лв.460 лв.400 лв.310 лв.280 лв.315 лв.310 лв.283 лв.
2616 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
490 лв.380 лв.350 лв.285 лв.250 лв.240 лв.270 лв.270 лв.240 лв.
2717 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
700 лв.500 лв.420 лв.330 лв.280 лв.240 лв.400 лв.330 лв.260 лв.
2818 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.7%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2858 - Издателска дейност0.5%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2859 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2919 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1453 лв.1079 лв.852 лв.623 лв.727 лв.253 лв.789 лв.797 лв.458 лв.
3020 - Производство на химични продукти0.9%
717 лв.560 лв.410 лв.328 лв.301 лв.253 лв.403 лв.389 лв.301 лв.
3121 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
717 лв.560 лв.410 лв.328 лв.301 лв.253 лв.403 лв.389 лв.301 лв.
3222 - Производство на изделия от каучук и пластмаси1.1%
506 лв.355 лв.335 лв.314 лв.301 лв.253 лв.355 лв.314 лв.301 лв.
3323 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.334 лв.253 лв.470 лв.431 лв.339 лв.
3424 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
697 лв.475 лв.433 лв.317 лв.275 лв.253 лв.422 лв.422 лв.296 лв.
3524.5 - Леене на метали1.1%
670 лв.440 лв.420 лв.300 лв.240 лв.240 лв.370 лв.390 лв.240 лв.
3625 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.7%
570 лв.385 лв.365 лв.280 лв.240 лв.240 лв.335 лв.335 лв.240 лв.
3726 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
634 лв.528 лв.454 лв.317 лв.264 лв.253 лв.412 лв.401 лв.253 лв.
3727 - Производство на електрически съоръжения0.7%
634 лв.528 лв.454 лв.317 лв.264 лв.253 лв.412 лв.401 лв.253 лв.
3825.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.7%
700 лв.460 лв.410 лв.300 лв.240 лв.240 лв.410 лв.410 лв.240 лв.
3828 без 28.11 - Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение1.1%
700 лв.460 лв.410 лв.300 лв.240 лв.240 лв.410 лв.410 лв.240 лв.
3928.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни1.1%
780 лв.510 лв.510 лв.410 лв.240 лв.240 лв.440 лв.440 лв.240 лв.
4029 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.7%
770 лв.520 лв.470 лв.300 лв.240 лв.240 лв.500 лв.400 лв.240 лв.
4030 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
770 лв.520 лв.470 лв.300 лв.240 лв.240 лв.500 лв.400 лв.240 лв.
4131 - Производство на мебели0.7%
470 лв.375 лв.320 лв.250 лв.240 лв.240 лв.265 лв.270 лв.240 лв.
4232 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.5%
582 лв.394 лв.374 лв.307 лв.307 лв.253 лв.318 лв.333 лв.307 лв.
4233 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване0.9%
582 лв.394 лв.374 лв.307 лв.307 лв.253 лв.318 лв.333 лв.307 лв.
4332.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства0.5%
750 лв.520 лв.330 лв.260 лв.240 лв.240 лв.240 лв.240 лв.260 лв.
4435.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
840 лв.680 лв.630 лв.360 лв.315 лв.240 лв.525 лв.490 лв.315 лв.
4535.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1204 лв.830 лв.789 лв.478 лв.415 лв.253 лв.577 лв.635 лв.415 лв.
4549.5 - Тръбопроводен транспорт0.7%
1204 лв.830 лв.789 лв.478 лв.415 лв.253 лв.577 лв.635 лв.415 лв.
4635.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
780 лв.580 лв.540 лв.340 лв.315 лв.240 лв.400 лв.460 лв.315 лв.
4736 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
4737 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
4838 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали0.7%
685 лв.415 лв.403 лв.307 лв.307 лв.253 лв.365 лв.333 лв.307 лв.
4839 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
685 лв.415 лв.403 лв.307 лв.307 лв.253 лв.365 лв.333 лв.307 лв.
4938.12 - Събиране на опасни отпадъци0.7%
840 лв.690 лв.630 лв.490 лв.470 лв.240 лв.525 лв.490 лв.480 лв.
4938.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.7%
840 лв.690 лв.630 лв.490 лв.470 лв.240 лв.525 лв.490 лв.480 лв.
5041 - Строителство на сгради0.7%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5042 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5043 - Специализирани строителни дейности0.7%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5142.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти0.9%
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.290 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.
5242.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи0.9%
570 лв.480 лв.450 лв.315 лв.300 лв.240 лв.340 лв.380 лв.300 лв.
5345 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5346 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5347 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5446.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5447.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5447.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5555 - Хотелиерство0.4%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5556 - Ресторантьорство0.4%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5579 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5649.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.7%
746 лв.662 лв.544 лв.348 лв.348 лв.279 лв.383 лв.453 лв.348 лв.
5649.2 - Товарен железопътен транспорт0.7%
746 лв.662 лв.544 лв.348 лв.348 лв.279 лв.383 лв.453 лв.348 лв.
5749.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.7%
662 лв.536 лв.475 лв.317 лв.317 лв.279 лв.396 лв.396 лв.317 лв.
5749.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.7%
662 лв.536 лв.475 лв.317 лв.317 лв.279 лв.396 лв.396 лв.317 лв.
5850 - Воден транспорт1.1%
793 лв.724 лв.619 лв.393 лв.348 лв.279 лв.401 лв.446 лв.348 лв.
5951 - Въздушен транспорт0.7%
826 лв.758 лв.619 лв.385 лв.393 лв.279 лв.401 лв.446 лв.348 лв.
6052 - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта0.7%
798 лв.748 лв.602 лв.367 лв.367 лв.279 лв.425 лв.367 лв.367 лв.
6153 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
420 лв.390 лв.350 лв.320 лв.300 лв.240 лв.330 лв.320 лв.300 лв.
6260 - Радио- и телевизионна дейност0.4%
768 лв.673 лв.577 лв.442 лв.442 лв.253 лв.482 лв.482 лв.384 лв.
6261 - Далекосъобщения0.7%
768 лв.673 лв.577 лв.442 лв.442 лв.253 лв.482 лв.482 лв.384 лв.
6364 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6365 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6366 - Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6462 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6463 - Информационни услуги0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6468 - Операции с недвижими имоти0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6469 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6470 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6471 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6473 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6474 - Други професионални дейности0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6477 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6478 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6481 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6482 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6580 - Дейности по охрана и разследване0.4%
647 лв.453 лв.375 лв.285 лв.285 лв.240 лв.311 лв.311 лв.285 лв.
6672 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
555 лв.398 лв.355 лв.333 лв.307 лв.253 лв.309 лв.309 лв.307 лв.
6784 - Държавно управление0.7%
410 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
6885 - Образование0.4%
565 лв.475 лв.398 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
6975 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
820 лв.550 лв.330 лв.300 лв.260 лв.300 лв.300 лв.330 лв.240 лв.
6986 без 86.1 - Хуманно здравеопазване0.5%
820 лв.550 лв.330 лв.300 лв.260 лв.300 лв.300 лв.330 лв.240 лв.
7086.1 - Дейност на болници0.5%
1100 лв.780 лв.540 лв.400 лв.340 лв.360 лв.400 лв.400 лв.320 лв.
7187 - Медико-социални грижи с настаняване 0.5%
314 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
7188 - Социална работа без настаняване 0.5%
314 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
7290 - Артистична и творческа дейност0.5%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7291 - Други дейности в областта на културата0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7292 - Организиране на хазартни игри0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7293 - Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7395 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7396 - Други персонални услуги0.5%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7397 - Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7494 - Дейности на организации с нестопанска цел0.4%
738 лв.519 лв.384 лв.307 лв.307 лв.253 лв.355 лв.318 лв.307 лв.
7499 - Дейности на екстериториални организации и служби0.4%
738 лв.519 лв.384 лв.307 лв.307 лв.253 лв.355 лв.318 лв.307 лв.
7594.12 - Дейност на професионални организации0.4%
-755 лв.486 лв.------
76Централен кооперативен съюз
550 лв.470 лв.420 лв.345 лв.330 лв.320 лв.340 лв.350 лв.270 лв.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

27
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

96
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279613
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума