Минимален осигурителен доход (МОД 2011)

В МОД 2011 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2011.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности0.7%
652 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.392 лв.457 лв.284 лв.
103 - Рибно стопанство0.4%
652 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.392 лв.457 лв.284 лв.
202 - Горско стопанство0.7%
655 лв.466 лв.412 лв.400 лв.336 лв.370 лв.411 лв.457 лв.283 лв.
301.49 - Отглеждане на други животни0.7%
920 лв.715 лв.665 лв.460 лв.310 лв.240 лв.430 лв.480 лв.307 лв.
405 - Добив на въглища1.1%
768 лв.628 лв.597 лв.427 лв.370 лв.253 лв.597 лв.541 лв.398 лв.
506 - Добив на нефт и природен газ0.7%
712 лв.570 лв.556 лв.370 лв.370 лв.253 лв.513 лв.471 лв.370 лв.
607 - Добив на метални руди1.1%
754 лв.626 лв.554 лв.398 лв.344 лв.253 лв.549 лв.474 лв.356 лв.
708 - Добив на неметални материали и суровини0.9%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.370 лв.253 лв.511 лв.470 лв.370 лв.
709 - Спомагателни дейности в добива1.1%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.370 лв.253 лв.511 лв.470 лв.370 лв.
808.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин0.9%
754 лв.626 лв.541 лв.398 лв.370 лв.253 лв.497 лв.497 лв.370 лв.
910.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
789 лв.582 лв.478 лв.353 лв.333 лв.253 лв.374 лв.394 лв.333 лв.
910.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
789 лв.582 лв.478 лв.353 лв.333 лв.253 лв.374 лв.394 лв.333 лв.
1010.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
929 лв.718 лв.581 лв.433 лв.348 лв.348 лв.370 лв.475 лв.348 лв.
1110.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
751 лв.560 лв.437 лв.383 лв.307 лв.301 лв.355 лв.410 лв.307 лв.
1210.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
863 лв.755 лв.561 лв.453 лв.421 лв.253 лв.421 лв.421 лв.324 лв.
1310.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
956 лв.629 лв.506 лв.348 лв.321 лв.253 лв.348 лв.396 лв.307 лв.
1410.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
972 лв.871 лв.739 лв.391 лв.338 лв.253 лв.480 лв.581 лв.338 лв.
1510.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.390 лв.
1510.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.390 лв.
1610.81 - Производство на захар0.7%
971 лв.755 лв.702 лв.486 лв.324 лв.253 лв.453 лв.507 лв.324 лв.
1610.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
971 лв.755 лв.702 лв.486 лв.324 лв.253 лв.453 лв.507 лв.324 лв.
1710.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
929 лв.803 лв.697 лв.528 лв.338 лв.253 лв.539 лв.517 лв.338 лв.
1811 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.394 лв.307 лв.
1911.05 - Производство на пиво0.7%
739 лв.665 лв.581 лв.433 лв.407 лв.253 лв.475 лв.454 лв.401 лв.
1911.06 - Производство на малц0.7%
739 лв.665 лв.581 лв.433 лв.407 лв.253 лв.475 лв.454 лв.401 лв.
2011.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
885 лв.755 лв.680 лв.475 лв.324 лв.253 лв.437 лв.453 лв.324 лв.
2112 - Производство на тютюневи изделия0.7%
852 лв.830 лв.582 лв.458 лв.374 лв.253 лв.394 лв.458 лв.307 лв.
2213 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло0.9%
771 лв.549 лв.528 лв.422 лв.313 лв.253 лв.343 лв.343 лв.313 лв.
2314 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
620 лв.450 лв.430 лв.330 лв.320 лв.255 лв.330 лв.325 лв.320 лв.
2414.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
700 лв.500 лв.450 лв.400 лв.305 лв.240 лв.325 лв.325 лв.305 лв.
2515 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
700 лв.475 лв.460 лв.400 лв.310 лв.280 лв.315 лв.310 лв.283 лв.
2616 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
490 лв.380 лв.350 лв.285 лв.250 лв.240 лв.270 лв.270 лв.240 лв.
2717 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
700 лв.500 лв.420 лв.330 лв.280 лв.240 лв.400 лв.330 лв.260 лв.
2818 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.7%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2858 - Издателска дейност0.5%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2859 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
415 лв.374 лв.353 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.307 лв.307 лв.
2919 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1453 лв.1079 лв.852 лв.623 лв.727 лв.253 лв.789 лв.797 лв.458 лв.
3020 - Производство на химични продукти0.9%
717 лв.560 лв.410 лв.328 лв.301 лв.253 лв.403 лв.389 лв.301 лв.
3121 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
717 лв.560 лв.410 лв.328 лв.301 лв.253 лв.403 лв.389 лв.301 лв.
3222 - Производство на изделия от каучук и пластмаси1.1%
506 лв.355 лв.335 лв.314 лв.301 лв.253 лв.355 лв.314 лв.301 лв.
3323 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
597 лв.470 лв.427 лв.370 лв.334 лв.253 лв.470 лв.431 лв.339 лв.
3424 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
697 лв.475 лв.433 лв.317 лв.275 лв.253 лв.422 лв.422 лв.296 лв.
3524.5 - Леене на метали1.1%
670 лв.440 лв.420 лв.300 лв.240 лв.240 лв.370 лв.390 лв.240 лв.
3625 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.7%
570 лв.385 лв.365 лв.280 лв.240 лв.240 лв.335 лв.335 лв.240 лв.
3726 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
634 лв.528 лв.454 лв.317 лв.264 лв.253 лв.412 лв.401 лв.253 лв.
3727 - Производство на електрически съоръжения0.7%
634 лв.528 лв.454 лв.317 лв.264 лв.253 лв.412 лв.401 лв.253 лв.
3825.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.7%
700 лв.460 лв.410 лв.300 лв.240 лв.240 лв.410 лв.410 лв.240 лв.
3828 без 28.11 - Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение1.1%
700 лв.460 лв.410 лв.300 лв.240 лв.240 лв.410 лв.410 лв.240 лв.
3928.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни1.1%
780 лв.510 лв.510 лв.410 лв.240 лв.240 лв.440 лв.440 лв.240 лв.
4029 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.7%
770 лв.520 лв.470 лв.300 лв.240 лв.240 лв.500 лв.400 лв.240 лв.
4030 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
770 лв.520 лв.470 лв.300 лв.240 лв.240 лв.500 лв.400 лв.240 лв.
4131 - Производство на мебели0.7%
470 лв.375 лв.320 лв.250 лв.240 лв.240 лв.265 лв.270 лв.240 лв.
4232 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.5%
582 лв.394 лв.374 лв.307 лв.307 лв.253 лв.318 лв.333 лв.307 лв.
4233 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване0.9%
582 лв.394 лв.374 лв.307 лв.307 лв.253 лв.318 лв.333 лв.307 лв.
4332.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства0.5%
750 лв.520 лв.330 лв.260 лв.240 лв.240 лв.240 лв.240 лв.260 лв.
4435.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
840 лв.680 лв.630 лв.360 лв.315 лв.240 лв.525 лв.490 лв.315 лв.
4535.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1204 лв.830 лв.789 лв.478 лв.415 лв.253 лв.577 лв.635 лв.415 лв.
4549.5 - Тръбопроводен транспорт0.7%
1204 лв.830 лв.789 лв.478 лв.415 лв.253 лв.577 лв.635 лв.415 лв.
4635.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
780 лв.580 лв.540 лв.340 лв.315 лв.240 лв.400 лв.460 лв.315 лв.
4736 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
4737 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
4838 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали0.7%
685 лв.415 лв.403 лв.307 лв.307 лв.253 лв.365 лв.333 лв.307 лв.
4839 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
685 лв.415 лв.403 лв.307 лв.307 лв.253 лв.365 лв.333 лв.307 лв.
4938.12 - Събиране на опасни отпадъци0.7%
840 лв.690 лв.630 лв.490 лв.470 лв.240 лв.525 лв.490 лв.480 лв.
4938.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.7%
840 лв.690 лв.630 лв.490 лв.470 лв.240 лв.525 лв.490 лв.480 лв.
5041 - Строителство на сгради0.7%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5042 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5043 - Специализирани строителни дейности0.7%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5142.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти0.9%
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.290 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.
5242.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи0.9%
570 лв.480 лв.450 лв.315 лв.300 лв.240 лв.340 лв.380 лв.300 лв.
5345 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5346 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5347 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
850 лв.750 лв.670 лв.440 лв.400 лв.360 лв.440 лв.460 лв.360 лв.
5446.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5447.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5447.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
760 лв.482 лв.403 лв.318 лв.307 лв.253 лв.307 лв.376 лв.318 лв.
5555 - Хотелиерство0.4%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5556 - Ресторантьорство0.4%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5579 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
800 лв.720 лв.550 лв.410 лв.380 лв.240 лв.450 лв.450 лв.320 лв.
5649.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.7%
746 лв.662 лв.544 лв.348 лв.348 лв.279 лв.383 лв.453 лв.348 лв.
5649.2 - Товарен железопътен транспорт0.7%
746 лв.662 лв.544 лв.348 лв.348 лв.279 лв.383 лв.453 лв.348 лв.
5749.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.7%
662 лв.536 лв.475 лв.317 лв.317 лв.279 лв.396 лв.396 лв.317 лв.
5749.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.7%
662 лв.536 лв.475 лв.317 лв.317 лв.279 лв.396 лв.396 лв.317 лв.
5850 - Воден транспорт1.1%
793 лв.724 лв.619 лв.393 лв.348 лв.279 лв.401 лв.446 лв.348 лв.
5951 - Въздушен транспорт0.7%
826 лв.758 лв.619 лв.385 лв.393 лв.279 лв.401 лв.446 лв.348 лв.
6052 - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта0.7%
798 лв.748 лв.602 лв.367 лв.367 лв.279 лв.425 лв.367 лв.367 лв.
6153 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
420 лв.390 лв.350 лв.320 лв.300 лв.240 лв.330 лв.320 лв.300 лв.
6260 - Радио- и телевизионна дейност0.4%
768 лв.673 лв.577 лв.442 лв.442 лв.253 лв.482 лв.482 лв.384 лв.
6261 - Далекосъобщения0.7%
768 лв.673 лв.577 лв.442 лв.442 лв.253 лв.482 лв.482 лв.384 лв.
6364 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6365 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6366 - Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането0.4%
1308 лв.830 лв.623 лв.458 лв.333 лв.253 лв.374 лв.478 лв.307 лв.
6462 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6463 - Информационни услуги0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6468 - Операции с недвижими имоти0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6469 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6470 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6471 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6473 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6474 - Други професионални дейности0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6477 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6478 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6481 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6482 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
830 лв.540 лв.435 лв.307 лв.307 лв.253 лв.333 лв.353 лв.307 лв.
6580 - Дейности по охрана и разследване0.4%
647 лв.453 лв.375 лв.285 лв.285 лв.240 лв.311 лв.311 лв.285 лв.
6672 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
555 лв.398 лв.355 лв.333 лв.307 лв.253 лв.309 лв.309 лв.307 лв.
6784 - Държавно управление0.7%
410 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
6885 - Образование0.4%
565 лв.475 лв.398 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
6975 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
820 лв.550 лв.330 лв.300 лв.260 лв.300 лв.300 лв.330 лв.240 лв.
6986 без 86.1 - Хуманно здравеопазване0.5%
820 лв.550 лв.330 лв.300 лв.260 лв.300 лв.300 лв.330 лв.240 лв.
7086.1 - Дейност на болници0.5%
1100 лв.780 лв.540 лв.400 лв.340 лв.360 лв.400 лв.400 лв.320 лв.
7187 - Медико-социални грижи с настаняване 0.5%
314 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
7188 - Социална работа без настаняване 0.5%
314 лв.307 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.307 лв.307 лв.307 лв.
7290 - Артистична и творческа дейност0.5%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7291 - Други дейности в областта на културата0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7292 - Организиране на хазартни игри0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7293 - Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих0.4%
543 лв.374 лв.307 лв.307 лв.307 лв.253 лв.326 лв.307 лв.307 лв.
7395 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7396 - Други персонални услуги0.5%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7397 - Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.253 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7494 - Дейности на организации с нестопанска цел0.4%
738 лв.519 лв.384 лв.307 лв.307 лв.253 лв.355 лв.318 лв.307 лв.
7499 - Дейности на екстериториални организации и служби0.4%
738 лв.519 лв.384 лв.307 лв.307 лв.253 лв.355 лв.318 лв.307 лв.
7594.12 - Дейност на професионални организации0.4%
-755 лв.486 лв.------
76Централен кооперативен съюз
550 лв.470 лв.420 лв.345 лв.330 лв.320 лв.340 лв.350 лв.270 лв.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Пропуснат граждански

21
Основна подавана ли е ?

Дма

40
Цитат на: milami в Днес в 11:11 " "пластмасова надстройка" ... за около 2000 лв. ... Ще бъде ли правилно ако я изпиша директно ...

Изчисляване на майчинство след период на борсата

40
Цитат на: ХХХХХ в Днес в 10:57 " като МРЗ За периода на платената борса няма осигуровки за ОЗМ Благодаря Ви, хубав ден!

Тристранна операция ли е или друга верижна сделка

7486
Моля за извинение, но и аз търся помощ  и ще съм много благодарна ако ми помогнете. ЕООД Б- я / рег. по ЗДДС по чл. 100/ има скл...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове