Минимален осигурителен доход (МОД 2012)

В МОД 2012 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2012.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7%
730 лв.522 лв.461 лв.448 лв.376 лв.396 лв.450 лв.526 лв.304 лв.
103 - Рибно стопанство0.4%
730 лв.522 лв.461 лв.448 лв.376 лв.396 лв.450 лв.526 лв.304 лв.
202 - Горско стопанство0.7%
684 лв.487 лв.431 лв.418 лв.351 лв.387 лв.429 лв.478 лв.296 лв.
301.49 - Отглеждане на други животни /пчеларство/0.7%
1100 лв.860 лв.790 лв.550 лв.370 лв.370 лв.515 лв.575 лв.370 лв.
405 - Добив на въглища1.1%
806 лв.660 лв.626 лв.450 лв.390 лв.270 лв.626 лв.568 лв.418 лв.
506 - Добив на нефт и природен газ0.5%
748 лв.600 лв.584 лв.390 лв.390 лв.270 лв.539 лв.495 лв.390 лв.
607 - Добив на метални руди1.1%
792 лв.658 лв.582 лв.418 лв.361 лв.270 лв.577 лв.498 лв.374 лв.
708.11 - Добив на строителни материали1.1%
621 лв.489 лв.444 лв.385 лв.385 лв.270 лв.531 лв.489 лв.385 лв.
808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
615 лв.484 лв.440 лв.381 лв.381 лв.270 лв.526 лв.484 лв.381 лв.
908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
784 лв.651 лв.563 лв.414 лв.385 лв.270 лв.517 лв.517 лв.385 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
792 лв.657 лв.568 лв.418 лв.388 лв.270 лв.522 лв.522 лв.388 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
850 лв.600 лв.500 лв.415 лв.340 лв.270 лв.400 лв.410 лв.335 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
850 лв.600 лв.500 лв.415 лв.340 лв.270 лв.400 лв.410 лв.335 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
950 лв.750 лв.650 лв.450 лв.350 лв.400 лв.400 лв.550 лв.350 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
800 лв.620 лв.510 лв.430 лв.320 лв.270 лв.355 лв.410 лв.310 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
905 лв.815 лв.590 лв.480 лв.440 лв.275 лв.440 лв.440 лв.340 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
961 лв.631 лв.511 лв.351 лв.341 лв.270 лв.351 лв.401 лв.312 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1020 лв.910 лв.780 лв.425 лв.340 лв.340 лв.495 лв.615 лв.345 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.395 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.395 лв.
2010.81 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1000 лв.800 лв.750 лв.510 лв.350 лв.270 лв.490 лв.550 лв.330 лв.
2010.82 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1000 лв.800 лв.750 лв.510 лв.350 лв.270 лв.490 лв.550 лв.330 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
950 лв.850 лв.720 лв.550 лв.345 лв.300 лв.560 лв.550 лв.350 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.307 лв.307 лв.270 лв.307 лв.394 лв.307 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.270 лв.475 лв.454 лв.412 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.270 лв.475 лв.454 лв.412 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.335 лв.270 лв.450 лв.465 лв.330 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.7%
890 лв.867 лв.608 лв.479 лв.391 лв.270 лв.412 лв.479 лв.321 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
850 лв.580 лв.555 лв.445 лв.330 лв.300 лв.365 лв.360 лв.330 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
700 лв.520 лв.500 лв.380 лв.320 лв.300 лв.345 лв.335 лв.330 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
770 лв.550 лв.500 лв.440 лв.335 лв.290 лв.345 лв.345 лв.335 лв.
2915 - Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
780 лв.530 лв.515 лв.425 лв.315 лв.290 лв.330 лв.320 лв.290 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; Производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
500 лв.390 лв.360 лв.290 лв.270 лв.270 лв.280 лв.280 лв.270 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
740 лв.540 лв.480 лв.340 лв.280 лв.270 лв.410 лв.340 лв.280 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.7%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3258 - Издателска дейност0.5%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.9%
1518 лв.1128 лв.890 лв.651 лв.760 лв.270 лв.825 лв.833 лв.479 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.270 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.270 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси1.1%
529 лв.371 лв.350 лв.328 лв.315 лв.270 лв.371 лв.328 лв.315 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
624 лв.491 лв.446 лв.387 лв.349 лв.270 лв.491 лв.450 лв.354 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
730 лв.500 лв.470 лв.330 лв.290 лв.270 лв.450 лв.450 лв.310 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
710 лв.480 лв.460 лв.310 лв.270 лв.270 лв.390 лв.420 лв.270 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
600 лв.420 лв.400 лв.300 лв.270 лв.270 лв.360 лв.360 лв.270 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.0.5%
660 лв.550 лв.465 лв.330 лв.270 лв.270 лв.430 лв.420 лв.270 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
650 лв.540 лв.460 лв.330 лв.270 лв.270 лв.420 лв.410 лв.270 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
740 лв.490 лв.440 лв.320 лв.270 лв.270 лв.440 лв.430 лв.270 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
740 лв.490 лв.440 лв.320 лв.270 лв.270 лв.440 лв.430 лв.270 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
820 лв.550 лв.550 лв.440 лв.270 лв.270 лв.480 лв.480 лв.270 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.7%
800 лв.550 лв.500 лв.320 лв.270 лв.270 лв.520 лв.420 лв.270 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
800 лв.550 лв.500 лв.320 лв.270 лв.270 лв.520 лв.420 лв.270 лв.
4631 - Производство на мебели0.7%
490 лв.390 лв.325 лв.280 лв.270 лв.270 лв.280 лв.280 лв.270 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.270 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.270 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
784 лв.543 лв.345 лв.272 лв.270 лв.270 лв.270 лв.270 лв.272 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия1.1%
890 лв.710 лв.665 лв.380 лв.335 лв.270 лв.560 лв.520 лв.335 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи1.1%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.270 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.270 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия1.1%
800 лв.605 лв.570 лв.360 лв.335 лв.270 лв.430 лв.480 лв.335 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.9%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали0.9%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.270 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.270 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.9%
900 лв.740 лв.670 лв.525 лв.500 лв.270 лв.560 лв.525 лв.510 лв.
5438.22 - Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.9%
900 лв.740 лв.670 лв.525 лв.500 лв.270 лв.560 лв.525 лв.510 лв.
5541 - Строителство на сгради0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.290 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
600 лв.500 лв.470 лв.330 лв.315 лв.270 лв.350 лв.400 лв.315 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.292 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.292 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.9%
692 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.292 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.9%
692 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.292 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
829 лв.757 лв.647 лв.411 лв.364 лв.292 лв.419 лв.466 лв.364 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.7%
863 лв.792 лв.647 лв.402 лв.411 лв.292 лв.419 лв.466 лв.364 лв.
6552 - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта0.7%
834 лв.782 лв.629 лв.384 лв.384 лв.292 лв.444 лв.384 лв.384 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
435 лв.420 лв.370 лв.325 лв.310 лв.270 лв.335 лв.325 лв.300 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.270 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.270 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6974 - Други професионални дейности0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.5%
676 лв.473 лв.392 лв.298 лв.298 лв.270 лв.325 лв.325 лв.298 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
580 лв.416 лв.371 лв.348 лв.321 лв.270 лв.323 лв.323 лв.321 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
428 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7385 - Образование0.4%
590 лв.496 лв.416 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност 0.5%
857 лв.575 лв.345 лв.314 лв.272 лв.314 лв.314 лв.345 лв.270 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/0.5%
857 лв.575 лв.345 лв.314 лв.272 лв.314 лв.314 лв.345 лв.270 лв.
7586.1 - Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/0.5%
1150 лв.815 лв.564 лв.418 лв.355 лв.376 лв.418 лв.418 лв.334 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7790 - Артистична и творческа дейност0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7791 - Други дейности в областта на културата0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7792 - Организиране на хазартни игри0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7793 - Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.5%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7896 - Други персонални услуги0.7%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7994 - Дейности на организации с нестопанска цел /без длъжностите в Българската православна църква/0.4%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.270 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.270 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
8093.12 - Дейност на професионални организации0.5%
-789 лв.508 лв.------
81Централен кооперативен съюз
550 лв.500 лв.440 лв.365 лв.350 лв.330 лв.355 лв.375 лв.290 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант/ 0.5%
523 лв.460 лв.345 лв.------
8386.1 - Дейност на болници /само за началник клиника/отделение /0.5%
836 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант/0.5%
606 лв.564 лв.564 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации /само за длъжностите в Българската православна църква/0.4%
-321 лв.-------

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Пропуснат граждански

61
Цитат на: lilili17 в Днес в 13:19 " не е подавана основна гедишна След като лицето е СОЛ ГДД трябва да бъде подадена по електро...

Възнаграждение при мярката 60/40 и заработка

798
При получаване на 60% за м.април 2020г установих как смята НОИ: Работник за м.01,2020г е получил 610лв РЗ. 600лв:22 работни дни...

Дма

64
Цитат на: milami в Днес в 11:11 " "пластмасова надстройка" ... за около 2000 лв. ... Ще бъде ли правилно ако я изпиша директно ...

Изчисляване на майчинство след период на борсата

47
Цитат на: ХХХХХ в Днес в 10:57 " като МРЗ За периода на платената борса няма осигуровки за ОЗМ Благодаря Ви, хубав ден!
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове