Минимален осигурителен доход (МОД 2012)

В МОД 2012 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2012.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7%
730 лв.522 лв.461 лв.448 лв.376 лв.396 лв.450 лв.526 лв.304 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
730 лв.522 лв.461 лв.448 лв.376 лв.396 лв.450 лв.526 лв.304 лв.
0202 - Горско стопанство0.7%
684 лв.487 лв.431 лв.418 лв.351 лв.387 лв.429 лв.478 лв.296 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни /пчеларство/0.7%
1100 лв.860 лв.790 лв.550 лв.370 лв.370 лв.515 лв.575 лв.370 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
806 лв.660 лв.626 лв.450 лв.390 лв.270 лв.626 лв.568 лв.418 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.5%
748 лв.600 лв.584 лв.390 лв.390 лв.270 лв.539 лв.495 лв.390 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
792 лв.658 лв.582 лв.418 лв.361 лв.270 лв.577 лв.498 лв.374 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
621 лв.489 лв.444 лв.385 лв.385 лв.270 лв.531 лв.489 лв.385 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
615 лв.484 лв.440 лв.381 лв.381 лв.270 лв.526 лв.484 лв.381 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
784 лв.651 лв.563 лв.414 лв.385 лв.270 лв.517 лв.517 лв.385 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
792 лв.657 лв.568 лв.418 лв.388 лв.270 лв.522 лв.522 лв.388 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
627 лв.494 лв.449 лв.389 лв.389 лв.270 лв.537 лв.494 лв.389 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
850 лв.600 лв.500 лв.415 лв.340 лв.270 лв.400 лв.410 лв.335 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
850 лв.600 лв.500 лв.415 лв.340 лв.270 лв.400 лв.410 лв.335 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
950 лв.750 лв.650 лв.450 лв.350 лв.400 лв.400 лв.550 лв.350 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
800 лв.620 лв.510 лв.430 лв.320 лв.270 лв.355 лв.410 лв.310 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
905 лв.815 лв.590 лв.480 лв.440 лв.275 лв.440 лв.440 лв.340 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
961 лв.631 лв.511 лв.351 лв.341 лв.270 лв.351 лв.401 лв.312 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1020 лв.910 лв.780 лв.425 лв.340 лв.340 лв.495 лв.615 лв.345 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.395 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.420 лв.350 лв.340 лв.440 лв.490 лв.395 лв.
2010.81 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1000 лв.800 лв.750 лв.510 лв.350 лв.270 лв.490 лв.550 лв.330 лв.
2010.82 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1000 лв.800 лв.750 лв.510 лв.350 лв.270 лв.490 лв.550 лв.330 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
950 лв.850 лв.720 лв.550 лв.345 лв.300 лв.560 лв.550 лв.350 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.307 лв.307 лв.270 лв.307 лв.394 лв.307 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.270 лв.475 лв.454 лв.412 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.270 лв.475 лв.454 лв.412 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.335 лв.270 лв.450 лв.465 лв.330 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.7%
890 лв.867 лв.608 лв.479 лв.391 лв.270 лв.412 лв.479 лв.321 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
850 лв.580 лв.555 лв.445 лв.330 лв.300 лв.365 лв.360 лв.330 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
700 лв.520 лв.500 лв.380 лв.320 лв.300 лв.345 лв.335 лв.330 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
770 лв.550 лв.500 лв.440 лв.335 лв.290 лв.345 лв.345 лв.335 лв.
2915 - Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
780 лв.530 лв.515 лв.425 лв.315 лв.290 лв.330 лв.320 лв.290 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; Производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
500 лв.390 лв.360 лв.290 лв.270 лв.270 лв.280 лв.280 лв.270 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
740 лв.540 лв.480 лв.340 лв.280 лв.270 лв.410 лв.340 лв.280 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.7%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3258 - Издателска дейност0.5%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.9%
1518 лв.1128 лв.890 лв.651 лв.760 лв.270 лв.825 лв.833 лв.479 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.270 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.270 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси1.1%
529 лв.371 лв.350 лв.328 лв.315 лв.270 лв.371 лв.328 лв.315 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
624 лв.491 лв.446 лв.387 лв.349 лв.270 лв.491 лв.450 лв.354 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
730 лв.500 лв.470 лв.330 лв.290 лв.270 лв.450 лв.450 лв.310 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
710 лв.480 лв.460 лв.310 лв.270 лв.270 лв.390 лв.420 лв.270 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
600 лв.420 лв.400 лв.300 лв.270 лв.270 лв.360 лв.360 лв.270 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.0.5%
660 лв.550 лв.465 лв.330 лв.270 лв.270 лв.430 лв.420 лв.270 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
650 лв.540 лв.460 лв.330 лв.270 лв.270 лв.420 лв.410 лв.270 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
740 лв.490 лв.440 лв.320 лв.270 лв.270 лв.440 лв.430 лв.270 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
740 лв.490 лв.440 лв.320 лв.270 лв.270 лв.440 лв.430 лв.270 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
820 лв.550 лв.550 лв.440 лв.270 лв.270 лв.480 лв.480 лв.270 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.7%
800 лв.550 лв.500 лв.320 лв.270 лв.270 лв.520 лв.420 лв.270 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
800 лв.550 лв.500 лв.320 лв.270 лв.270 лв.520 лв.420 лв.270 лв.
4631 - Производство на мебели0.7%
490 лв.390 лв.325 лв.280 лв.270 лв.270 лв.280 лв.280 лв.270 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.270 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.270 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
784 лв.543 лв.345 лв.272 лв.270 лв.270 лв.270 лв.270 лв.272 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия1.1%
890 лв.710 лв.665 лв.380 лв.335 лв.270 лв.560 лв.520 лв.335 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи1.1%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.270 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.270 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия1.1%
800 лв.605 лв.570 лв.360 лв.335 лв.270 лв.430 лв.480 лв.335 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.9%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
633 лв.576 лв.518 лв.374 лв.345 лв.288 лв.432 лв.374 лв.316 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали0.9%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.270 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.270 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.9%
900 лв.740 лв.670 лв.525 лв.500 лв.270 лв.560 лв.525 лв.510 лв.
5438.22 - Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци0.9%
900 лв.740 лв.670 лв.525 лв.500 лв.270 лв.560 лв.525 лв.510 лв.
5541 - Строителство на сгради0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности0.9%
700 лв.580 лв.550 лв.350 лв.280 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.290 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
600 лв.500 лв.470 лв.330 лв.315 лв.270 лв.350 лв.400 лв.315 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
900 лв.800 лв.700 лв.500 лв.450 лв.380 лв.480 лв.490 лв.390 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.270 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
860 лв.780 лв.590 лв.470 лв.430 лв.270 лв.510 лв.510 лв.380 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.292 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.292 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.9%
692 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.292 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.9%
692 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.292 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
829 лв.757 лв.647 лв.411 лв.364 лв.292 лв.419 лв.466 лв.364 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.7%
863 лв.792 лв.647 лв.402 лв.411 лв.292 лв.419 лв.466 лв.364 лв.
6552 - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта0.7%
834 лв.782 лв.629 лв.384 лв.384 лв.292 лв.444 лв.384 лв.384 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
435 лв.420 лв.370 лв.325 лв.310 лв.270 лв.335 лв.325 лв.300 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.270 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.270 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.270 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6974 - Други професионални дейности0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.270 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.5%
676 лв.473 лв.392 лв.298 лв.298 лв.270 лв.325 лв.325 лв.298 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
580 лв.416 лв.371 лв.348 лв.321 лв.270 лв.323 лв.323 лв.321 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
428 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7385 - Образование0.4%
590 лв.496 лв.416 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност 0.5%
857 лв.575 лв.345 лв.314 лв.272 лв.314 лв.314 лв.345 лв.270 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/0.5%
857 лв.575 лв.345 лв.314 лв.272 лв.314 лв.314 лв.345 лв.270 лв.
7586.1 - Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/0.5%
1150 лв.815 лв.564 лв.418 лв.355 лв.376 лв.418 лв.418 лв.334 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7790 - Артистична и творческа дейност0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7791 - Други дейности в областта на културата0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7792 - Организиране на хазартни игри0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7793 - Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.270 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.5%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7896 - Други персонални услуги0.7%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.307 лв.307 лв.270 лв.364 лв.321 лв.307 лв.
7994 - Дейности на организации с нестопанска цел /без длъжностите в Българската православна църква/0.4%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.270 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.270 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
8093.12 - Дейност на професионални организации0.5%
-789 лв.508 лв.------
81Централен кооперативен съюз
550 лв.500 лв.440 лв.365 лв.350 лв.330 лв.355 лв.375 лв.290 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант/ 0.5%
523 лв.460 лв.345 лв.------
8386.1 - Дейност на болници /само за началник клиника/отделение /0.5%
836 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант/0.5%
606 лв.564 лв.564 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации /само за длъжностите в Българската православна църква/0.4%
-321 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

30
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

106
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279620
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума