Минимален осигурителен доход (МОД 2013)

В МОД 2013 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2013.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7%
805 лв.574 лв.507 лв.493 лв.395 лв.428 лв.495 лв.584 лв.328 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
805 лв.574 лв.507 лв.493 лв.395 лв.428 лв.495 лв.584 лв.328 лв.
0202 - Горско стопанство0.7%
700 лв.500 лв.450 лв.430 лв.390 лв.400 лв.440 лв.490 лв.320 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.7%
650 лв.610 лв.580 лв.510 лв.410 лв.410 лв.480 лв.410 лв.320 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
825 лв.676 лв.641 лв.461 лв.399 лв.310 лв.641 лв.582 лв.428 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.4%
785 лв.630 лв.613 лв.410 лв.410 лв.310 лв.566 лв.520 лв.410 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
816 лв.678 лв.600 лв.431 лв.372 лв.310 лв.594 лв.513 лв.385 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали0.9%
640 лв.504 лв.457 лв.471 лв.471 лв.310 лв.547 лв.504 лв.471 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали0.9%
621 лв.489 лв.444 лв.385 лв.385 лв.310 лв.531 лв.489 лв.385 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти0.9%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък0.9%
808 лв.671 лв.580 лв.426 лв.397 лв.310 лв.533 лв.533 лв.397 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин0.9%
832 лв.690 лв.596 лв.439 лв.407 лв.310 лв.548 лв.548 лв.407 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини0.9%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.310 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.310 лв.430 лв.420 лв.350 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.310 лв.430 лв.420 лв.350 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
960 лв.830 лв.710 лв.510 лв.360 лв.410 лв.430 лв.560 лв.360 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
800 лв.620 лв.510 лв.430 лв.320 лв.310 лв.355 лв.410 лв.310 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
905 лв.815 лв.590 лв.480 лв.440 лв.310 лв.440 лв.440 лв.360 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
961 лв.631 лв.511 лв.351 лв.341 лв.310 лв.351 лв.401 лв.312 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1050 лв.940 лв.805 лв.440 лв.350 лв.310 лв.510 лв.630 лв.360 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.430 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.550 лв.550 лв.430 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1050 лв.850 лв.800 лв.560 лв.350 лв.310 лв.550 лв.600 лв.360 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1050 лв.850 лв.800 лв.560 лв.350 лв.310 лв.550 лв.600 лв.360 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
960 лв.850 лв.750 лв.560 лв.350 лв.380 лв.580 лв.580 лв.360 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.394 лв.310 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.310 лв.480 лв.460 лв.418 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
780 лв.670 лв.581 лв.433 лв.407 лв.310 лв.480 лв.460 лв.418 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.335 лв.310 лв.450 лв.465 лв.360 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.7%
890 лв.867 лв.608 лв.479 лв.391 лв.310 лв.412 лв.479 лв.321 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
850 лв.580 лв.555 лв.445 лв.330 лв.310 лв.365 лв.360 лв.330 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
805 лв.598 лв.575 лв.437 лв.368 лв.345 лв.397 лв.385 лв.360 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
885 лв.632 лв.575 лв.506 лв.385 лв.335 лв.397 лв.397 лв.385 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
780 лв.530 лв.515 лв.425 лв.315 лв.310 лв.330 лв.320 лв.310 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
505 лв.395 лв.365 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
760 лв.560 лв.500 лв.360 лв.310 лв.310 лв.450 лв.370 лв.310 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.321 лв.321 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1518 лв.1128 лв.890 лв.651 лв.760 лв.310 лв.825 лв.833 лв.479 лв.
3420 - Производство на химични продукти0.9%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.310 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.315 лв.310 лв.421 лв.407 лв.315 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
529 лв.371 лв.350 лв.328 лв.315 лв.310 лв.371 лв.328 лв.315 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
624 лв.491 лв.446 лв.387 лв.349 лв.310 лв.491 лв.450 лв.354 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
750 лв.520 лв.490 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.450 лв.310 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
710 лв.480 лв.460 лв.315 лв.310 лв.310 лв.390 лв.420 лв.310 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
650 лв.440 лв.420 лв.315 лв.310 лв.310 лв.370 лв.370 лв.310 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
660 лв.550 лв.470 лв.330 лв.310 лв.310 лв.430 лв.430 лв.310 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
650 лв.540 лв.470 лв.330 лв.310 лв.310 лв.430 лв.430 лв.310 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
790 лв.500 лв.450 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.440 лв.310 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.7%
790 лв.500 лв.450 лв.330 лв.310 лв.310 лв.450 лв.440 лв.310 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.7%
890 лв.580 лв.580 лв.470 лв.310 лв.310 лв.490 лв.490 лв.310 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5%
890 лв.570 лв.520 лв.330 лв.310 лв.310 лв.520 лв.430 лв.310 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
890 лв.570 лв.520 лв.330 лв.310 лв.310 лв.520 лв.430 лв.310 лв.
4631 - Производство на мебели0.7%
500 лв.395 лв.330 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.310 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.310 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
608 лв.412 лв.391 лв.321 лв.321 лв.310 лв.332 лв.348 лв.321 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
800 лв.600 лв.350 лв.350 лв.350 лв.310 лв.400 лв.450 лв.310 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
930 лв.730 лв.690 лв.400 лв.350 лв.310 лв.580 лв.550 лв.350 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.310 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.310 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
820 лв.625 лв.595 лв.370 лв.345 лв.310 лв.445 лв.495 лв.345 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
660 лв.600 лв.540 лв.390 лв.360 лв.310 лв.450 лв.390 лв.330 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
660 лв.600 лв.540 лв.390 лв.360 лв.310 лв.450 лв.390 лв.330 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали1.1%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.310 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1%
716 лв.434 лв.421 лв.321 лв.321 лв.310 лв.381 лв.348 лв.321 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.310 лв.590 лв.550 лв.535 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.310 лв.590 лв.550 лв.535 лв.
5541 - Строителство на сгради0.9%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности0.9%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.310 лв.330 лв.530 лв.530 лв.310 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
800 лв.630 лв.575 лв.400 лв.310 лв.330 лв.575 лв.575 лв.310 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
650 лв.525 лв.495 лв.345 лв.330 лв.310 лв.365 лв.420 лв.330 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4%
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
1000 лв.880 лв.770 лв.550 лв.460 лв.380 лв.510 лв.490 лв.410 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.332 лв.321 лв.310 лв.321 лв.393 лв.332 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
905 лв.780 лв.610 лв.485 лв.430 лв.310 лв.515 лв.510 лв.385 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт0.9%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.7%
780 лв.692 лв.568 лв.364 лв.364 лв.310 лв.400 лв.473 лв.364 лв.
6249.3 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.9%
727 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.310 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6249.4 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.9%
727 лв.560 лв.496 лв.331 лв.331 лв.310 лв.414 лв.414 лв.331 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
870 лв.795 лв.679 лв.432 лв.382 лв.310 лв.440 лв.489 лв.382 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.5%
906 лв.832 лв.679 лв.422 лв.432 лв.310 лв.440 лв.489 лв.382 лв.
6552 - без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.7%
876 лв.821 лв.660 лв.403 лв.403 лв.310 лв.466 лв.403 лв.403 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
435 лв.420 лв.370 лв.325 лв.310 лв.310 лв.335 лв.325 лв.310 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.4%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.310 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.310 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.310 лв.391 лв.500 лв.321 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6974 - Други професионални дейности0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.321 лв.321 лв.310 лв.348 лв.369 лв.321 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.5%
730 лв.510 лв.420 лв.310 лв.310 лв.310 лв.330 лв.330 лв.310 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
580 лв.416 лв.371 лв.348 лв.321 лв.310 лв.323 лв.323 лв.321 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
428 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7385 - Образование0.4%
590 лв.496 лв.416 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
900 лв.575 лв.370 лв.330 лв.310 лв.400 лв.340 лв.340 лв.310 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
900 лв.575 лв.370 лв.330 лв.310 лв.400 лв.340 лв.340 лв.310 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1150 лв.850 лв.560 лв.450 лв.360 лв.420 лв.430 лв.430 лв.310 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
328 лв.321 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.321 лв.321 лв.321 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения0.4%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7793 без 93.12 - Култура, спорт и развлечения0.5%
567 лв.391 лв.321 лв.321 лв.321 лв.310 лв.341 лв.321 лв.321 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.
7896 - Други персонални услуги0.7%
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
446 лв.364 лв.321 лв.317 лв.310 лв.310 лв.364 лв.321 лв.310 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква)0.4%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.310 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
771 лв.542 лв.401 лв.321 лв.321 лв.310 лв.371 лв.332 лв.321 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове0.5%
-789 лв.508 лв.------
81Централен кооперативен съюз
600 лв.550 лв.480 лв.395 лв.375 лв.370 лв.390 лв.410 лв.330 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
600 лв.460 лв.380 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)0.5%
950 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
660 лв.610 лв.600 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)0.4%
-321 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

28
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

97
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279614
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума