Минимален осигурителен доход (МОД 2014)

В МОД 2014 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2014.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7%
885 лв.631 лв.558 лв.542 лв.415 лв.449 лв.515 лв.613 лв.345 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
885 лв.631 лв.558 лв.542 лв.415 лв.449 лв.515 лв.613 лв.345 лв.
0202 - Горско стопанство0.9%
750 лв.525 лв.472 лв.451 лв.400 лв.400 лв.450 лв.490 лв.340 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.7%
650 лв.610 лв.580 лв.510 лв.410 лв.410 лв.480 лв.410 лв.340 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
825 лв.676 лв.641 лв.461 лв.399 лв.340 лв.641 лв.582 лв.428 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.7%
785 лв.630 лв.613 лв.410 лв.410 лв.340 лв.566 лв.520 лв.410 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
840 лв.698 лв.618 лв.444 лв.383 лв.340 лв.612 лв.528 лв.396 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
640 лв.504 лв.457 лв.471 лв.471 лв.340 лв.547 лв.504 лв.471 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
621 лв.489 лв.444 лв.385 лв.385 лв.340 лв.531 лв.489 лв.385 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.340 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
808 лв.671 лв.580 лв.426 лв.397 лв.340 лв.533 лв.533 лв.397 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
832 лв.690 лв.596 лв.439 лв.407 лв.340 лв.548 лв.548 лв.407 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.340 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
646 лв.509 лв.462 лв.401 лв.401 лв.340 лв.553 лв.509 лв.401 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.340 лв.430 лв.420 лв.350 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
950 лв.690 лв.550 лв.450 лв.350 лв.340 лв.430 лв.420 лв.350 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
960 лв.830 лв.710 лв.510 лв.360 лв.410 лв.430 лв.560 лв.360 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
820 лв.651 лв.535 лв.452 лв.350 лв.340 лв.462 лв.462 лв.360 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
905 лв.815 лв.590 лв.480 лв.440 лв.340 лв.440 лв.440 лв.360 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
978 лв.645 лв.520 лв.490 лв.450 лв.340 лв.450 лв.450 лв.367 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1050 лв.940 лв.815 лв.440 лв.360 лв.340 лв.520 лв.640 лв.360 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.560 лв.560 лв.440 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.560 лв.560 лв.440 лв.360 лв.342 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
2010.81 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.900 лв.830 лв.590 лв.350 лв.340 лв.580 лв.610 лв.370 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.900 лв.830 лв.590 лв.350 лв.340 лв.580 лв.610 лв.370 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
990 лв.900 лв.800 лв.590 лв.360 лв.420 лв.610 лв.610 лв.370 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
748 лв.582 лв.499 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.394 лв.340 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
790 лв.670 лв.590 лв.433 лв.407 лв.340 лв.490 лв.465 лв.418 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
790 лв.670 лв.590 лв.433 лв.407 лв.340 лв.490 лв.465 лв.418 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.340 лв.340 лв.450 лв.465 лв.360 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.7%
890 лв.867 лв.608 лв.479 лв.391 лв.340 лв.412 лв.479 лв.340 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
850 лв.580 лв.555 лв.445 лв.340 лв.340 лв.365 лв.360 лв.340 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
805 лв.598 лв.575 лв.437 лв.368 лв.345 лв.397 лв.385 лв.360 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
885 лв.632 лв.575 лв.506 лв.385 лв.340 лв.397 лв.397 лв.385 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.4%
780 лв.530 лв.515 лв.425 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
520 лв.410 лв.370 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
780 лв.580 лв.520 лв.370 лв.340 лв.340 лв.460 лв.380 лв.340 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
434 лв.391 лв.369 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.340 лв.340 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.340 лв.340 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
434 лв.391 лв.369 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.340 лв.340 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти0.5%
1518 лв.1128 лв.890 лв.651 лв.760 лв.340 лв.825 лв.833 лв.479 лв.
3420 - Производство на химични продукти0.9%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.340 лв.340 лв.421 лв.407 лв.340 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
749 лв.585 лв.428 лв.343 лв.340 лв.340 лв.421 лв.407 лв.340 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
529 лв.371 лв.350 лв.340 лв.340 лв.340 лв.371 лв.340 лв.340 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
624 лв.491 лв.446 лв.387 лв.349 лв.340 лв.491 лв.450 лв.354 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
750 лв.520 лв.490 лв.340 лв.340 лв.340 лв.450 лв.450 лв.340 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
740 лв.500 лв.480 лв.345 лв.340 лв.340 лв.400 лв.430 лв.340 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
700 лв.460 лв.440 лв.345 лв.340 лв.340 лв.390 лв.390 лв.340 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.5%
660 лв.550 лв.470 лв.340 лв.340 лв.340 лв.430 лв.430 лв.340 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
650 лв.540 лв.470 лв.340 лв.340 лв.340 лв.430 лв.430 лв.340 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
800 лв.530 лв.480 лв.360 лв.340 лв.340 лв.470 лв.460 лв.340 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.7%
800 лв.530 лв.480 лв.360 лв.340 лв.340 лв.470 лв.460 лв.340 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.7%
920 лв.580 лв.580 лв.470 лв.340 лв.340 лв.500 лв.490 лв.340 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.4%
930 лв.600 лв.540 лв.360 лв.340 лв.340 лв.540 лв.440 лв.340 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
930 лв.600 лв.540 лв.360 лв.340 лв.340 лв.540 лв.440 лв.340 лв.
4631 - Производство на мебели0.9%
520 лв.405 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
608 лв.412 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.340 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
608 лв.412 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.340 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
800 лв.600 лв.350 лв.350 лв.350 лв.340 лв.400 лв.450 лв.340 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
930 лв.730 лв.690 лв.400 лв.350 лв.340 лв.580 лв.550 лв.350 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.340 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт0.9%
1258 лв.867 лв.825 лв.500 лв.434 лв.340 лв.603 лв.664 лв.434 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
820 лв.625 лв.595 лв.370 лв.345 лв.340 лв.445 лв.495 лв.345 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
704 лв.640 лв.576 лв.416 лв.384 лв.340 лв.480 лв.416 лв.352 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.7%
704 лв.640 лв.576 лв.416 лв.384 лв.340 лв.480 лв.416 лв.352 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали1.1%
716 лв.434 лв.421 лв.340 лв.340 лв.340 лв.381 лв.348 лв.340 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1%
716 лв.434 лв.421 лв.340 лв.340 лв.340 лв.381 лв.348 лв.340 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.340 лв.590 лв.550 лв.535 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
945 лв.780 лв.700 лв.550 лв.525 лв.340 лв.590 лв.550 лв.535 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.340 лв.340 лв.540 лв.540 лв.340 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.340 лв.340 лв.540 лв.540 лв.340 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности0.9%
720 лв.590 лв.560 лв.350 лв.340 лв.340 лв.540 лв.540 лв.340 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
825 лв.650 лв.590 лв.425 лв.340 лв.340 лв.590 лв.590 лв.340 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
650 лв.525 лв.495 лв.345 лв.340 лв.340 лв.365 лв.420 лв.340 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4%
1050 лв.910 лв.800 лв.565 лв.470 лв.387 лв.525 лв.515 лв.420 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1050 лв.910 лв.800 лв.565 лв.470 лв.387 лв.525 лв.515 лв.420 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
1050 лв.910 лв.800 лв.565 лв.470 лв.387 лв.525 лв.515 лв.420 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.5%
794 лв.504 лв.421 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.393 лв.340 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.393 лв.340 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
794 лв.504 лв.421 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.393 лв.340 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.340 лв.530 лв.520 лв.390 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.340 лв.530 лв.520 лв.390 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.340 лв.530 лв.520 лв.390 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен0.9%
858 лв.761 лв.625 лв.400 лв.400 лв.341 лв.440 лв.520 лв.400 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт0.9%
858 лв.761 лв.625 лв.400 лв.400 лв.341 лв.440 лв.520 лв.400 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.7%
858 лв.761 лв.625 лв.400 лв.400 лв.341 лв.440 лв.520 лв.400 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт0.9%
727 лв.560 лв.496 лв.340 лв.340 лв.340 лв.414 лв.414 лв.340 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване0.9%
727 лв.560 лв.496 лв.340 лв.340 лв.340 лв.414 лв.414 лв.340 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
870 лв.795 лв.679 лв.432 лв.382 лв.340 лв.440 лв.489 лв.382 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.4%
960 лв.882 лв.720 лв.447 лв.458 лв.340 лв.466 лв.518 лв.405 лв.
6552, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.7%
902 лв.846 лв.680 лв.415 лв.415 лв.340 лв.480 лв.415 лв.415 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
445 лв.440 лв.380 лв.340 лв.340 лв.340 лв.350 лв.340 лв.340 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.4%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.340 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
803 лв.703 лв.603 лв.462 лв.462 лв.340 лв.504 лв.504 лв.401 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.340 лв.391 лв.500 лв.340 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.340 лв.391 лв.500 лв.340 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1367 лв.867 лв.651 лв.479 лв.348 лв.340 лв.391 лв.500 лв.340 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6974 - Други професионални дейности0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
867 лв.564 лв.455 лв.340 лв.340 лв.340 лв.348 лв.369 лв.340 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.5%
730 лв.510 лв.420 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
580 лв.416 лв.371 лв.348 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
428 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7385 - Образование0.4%
590 лв.496 лв.416 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
900 лв.575 лв.370 лв.340 лв.340 лв.400 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
900 лв.575 лв.370 лв.340 лв.340 лв.400 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1150 лв.850 лв.560 лв.450 лв.360 лв.420 лв.430 лв.430 лв.340 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения, без 93.120.7%
567 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.341 лв.340 лв.340 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения, без 93.120.5%
567 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.341 лв.340 лв.340 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения, без 93.120.5%
567 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.341 лв.340 лв.340 лв.
7793 без 93.12 - Култура, спорт и развлечения, без 93.120.7%
567 лв.391 лв.340 лв.340 лв.340 лв.340 лв.341 лв.340 лв.340 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
450 лв.370 лв.350 лв.348 лв.340 лв.340 лв.370 лв.350 лв.340 лв.
7896 - Други персонални услуги0.4%
450 лв.370 лв.350 лв.348 лв.340 лв.340 лв.370 лв.350 лв.340 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
450 лв.370 лв.350 лв.348 лв.340 лв.340 лв.370 лв.350 лв.340 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква)0.4%
771 лв.542 лв.401 лв.340 лв.340 лв.340 лв.371 лв.340 лв.340 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
771 лв.542 лв.401 лв.340 лв.340 лв.340 лв.371 лв.340 лв.340 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове0.7%
-789 лв.508 лв.------
81Централен кооперативен съюз
640 лв.560 лв.500 лв.400 лв.380 лв.390 лв.400 лв.415 лв.340 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
600 лв.460 лв.380 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение)0.5%
950 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
660 лв.610 лв.600 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)0.4%
-340 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Пропусната декларация по чл.87а от ЗКПО

432
Със сума 0 лв тази декларация преди 15.04 не ме допусна да я подам.

Разход за реклама на дрехи в онлайн магазин

44
Дори и да не е точно "за реклама", за мен е нормален признат разход. Как иначе бихте могли да "изложите" стоките си?

Учредяване право на строеж

83
Здравейте! Фирма А  притежава имот УПИ и учредява право на строеж на фирма Б.Двете фирми са регистрирани по ЗДДС Фирма Б ще стро...

Изплащане на две брутни заплати по чл. 222 ал. 3 от КТ

282
Кт Чл.228 (3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на...
Още от форума