Минимален осигурителен доход (МОД 2015)

В МОД 2015 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2015.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.9%
929 лв.682 лв.613 лв.580 лв.436 лв.485 лв.556 лв.662 лв.383 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
929 лв.682 лв.613 лв.580 лв.436 лв.485 лв.556 лв.662 лв.383 лв.
0202 - Горско стопанство1.1%
780 лв.546 лв.491 лв.469 лв.416 лв.416 лв.468 лв.510 лв.360 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.9%
676 лв.634 лв.603 лв.530 лв.426 лв.426 лв.499 лв.426 лв.360 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
850 лв.696 лв.660 лв.475 лв.411 лв.360 лв.660 лв.599 лв.441 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.7%
809 лв.649 лв.631 лв.422 лв.422 лв.360 лв.583 лв.536 лв.422 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
865 лв.719 лв.637 лв.457 лв.394 лв.360 лв.630 лв.544 лв.408 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
659 лв.519 лв.471 лв.485 лв.485 лв.360 лв.563 лв.519 лв.485 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
633 лв.499 лв.453 лв.393 лв.393 лв.360 лв.542 лв.499 лв.393 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
662 лв.522 лв.474 лв.411 лв.411 лв.360 лв.567 лв.522 лв.411 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
832 лв.691 лв.597 лв.439 лв.409 лв.360 лв.549 лв.549 лв.409 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
857 лв.711 лв.614 лв.452 лв.419 лв.360 лв.564 лв.564 лв.419 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
665 лв.524 лв.476 лв.413 лв.413 лв.360 лв.570 лв.524 лв.413 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
665 лв.524 лв.476 лв.413 лв.413 лв.360 лв.570 лв.524 лв.413 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
988 лв.718 лв.572 лв.468 лв.364 лв.360 лв.447 лв.437 лв.364 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
988 лв.718 лв.572 лв.468 лв.364 лв.360 лв.447 лв.437 лв.364 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1060 лв.910 лв.780 лв.560 лв.380 лв.430 лв.460 лв.580 лв.390 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
853 лв.677 лв.556 лв.470 лв.364 лв.360 лв.480 лв.480 лв.374 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
941 лв.848 лв.614 лв.499 лв.458 лв.360 лв.458 лв.458 лв.374 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1017 лв.671 лв.541 лв.510 лв.468 лв.360 лв.468 лв.468 лв.382 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1100 лв.940 лв.835 лв.445 лв.385 лв.360 лв.535 лв.655 лв.380 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.560 лв.560 лв.440 лв.365 лв.360 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.560 лв.560 лв.440 лв.365 лв.360 лв.450 лв.505 лв.410 лв.
2010.81 - Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.380 лв.360 лв.590 лв.620 лв.385 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.380 лв.360 лв.590 лв.620 лв.385 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
990 лв.900 лв.800 лв.600 лв.370 лв.430 лв.620 лв.620 лв.390 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
778 лв.605 лв.519 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.410 лв.360 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
790 лв.670 лв.595 лв.433 лв.420 лв.360 лв.495 лв.470 лв.420 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
790 лв.670 лв.595 лв.433 лв.420 лв.360 лв.495 лв.470 лв.420 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.360 лв.360 лв.455 лв.469 лв.360 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.9%
926 лв.902 лв.632 лв.498 лв.407 лв.360 лв.428 лв.498 лв.360 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
884 лв.603 лв.577 лв.463 лв.360 лв.360 лв.380 лв.374 лв.360 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
837 лв.622 лв.598 лв.454 лв.383 лв.360 лв.413 лв.400 лв.374 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
920 лв.657 лв.598 лв.526 лв.400 лв.360 лв.413 лв.413 лв.400 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
811 лв.551 лв.536 лв.442 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
550 лв.430 лв.390 лв.360 лв.360 лв.360 лв.400 лв.390 лв.360 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
795 лв.590 лв.530 лв.380 лв.360 лв.360 лв.490 лв.410 лв.360 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
451 лв.407 лв.384 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.360 лв.360 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
451 лв.407 лв.384 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.360 лв.360 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.5%
451 лв.407 лв.384 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.360 лв.360 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти0.7%
1579 лв.1173 лв.926 лв.677 лв.790 лв.360 лв.858 лв.866 лв.498 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
779 лв.608 лв.445 лв.360 лв.360 лв.360 лв.438 лв.423 лв.360 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
779 лв.608 лв.445 лв.360 лв.360 лв.360 лв.438 лв.423 лв.360 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
550 лв.386 лв.364 лв.360 лв.360 лв.360 лв.386 лв.360 лв.360 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
740 лв.600 лв.560 лв.360 лв.360 лв.360 лв.540 лв.540 лв.360 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
750 лв.520 лв.500 лв.360 лв.360 лв.360 лв.460 лв.460 лв.360 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
740 лв.520 лв.500 лв.360 лв.360 лв.360 лв.420 лв.440 лв.360 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
700 лв.480 лв.450 лв.360 лв.360 лв.360 лв.400 лв.400 лв.360 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.5%
690 лв.590 лв.510 лв.380 лв.380 лв.380 лв.500 лв.490 лв.380 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
690 лв.590 лв.510 лв.380 лв.380 лв.380 лв.500 лв.490 лв.380 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
800 лв.550 лв.500 лв.360 лв.360 лв.360 лв.480 лв.470 лв.360 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.7%
800 лв.550 лв.500 лв.360 лв.360 лв.360 лв.480 лв.470 лв.360 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.7%
920 лв.600 лв.600 лв.470 лв.360 лв.360 лв.510 лв.500 лв.360 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5%
930 лв.620 лв.550 лв.360 лв.360 лв.360 лв.550 лв.450 лв.360 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
930 лв.620 лв.550 лв.360 лв.360 лв.360 лв.550 лв.450 лв.360 лв.
4631 - Производство на мебели0.9%
560 лв.425 лв.400 лв.360 лв.360 лв.360 лв.390 лв.390 лв.360 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
632 лв.428 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.360 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
632 лв.428 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.360 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
832 лв.624 лв.364 лв.364 лв.364 лв.360 лв.416 лв.468 лв.360 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
930 лв.730 лв.690 лв.400 лв.360 лв.360 лв.580 лв.550 лв.360 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1308 лв.902 лв.858 лв.520 лв.451 лв.360 лв.627 лв.691 лв.451 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1308 лв.902 лв.858 лв.520 лв.451 лв.360 лв.627 лв.691 лв.451 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
820 лв.625 лв.595 лв.370 лв.360 лв.360 лв.450 лв.500 лв.360 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
730 лв.645 лв.580 лв.420 лв.390 лв.400 лв.485 лв.420 лв.360 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.7%
730 лв.645 лв.580 лв.420 лв.390 лв.400 лв.485 лв.420 лв.360 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали1.1%
745 лв.451 лв.438 лв.360 лв.360 лв.360 лв.396 лв.362 лв.360 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1%
745 лв.451 лв.438 лв.360 лв.360 лв.360 лв.396 лв.362 лв.360 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
955 лв.790 лв.710 лв.560 лв.535 лв.360 лв.600 лв.560 лв.545 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
955 лв.790 лв.710 лв.560 лв.535 лв.360 лв.600 лв.560 лв.545 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
740 лв.600 лв.560 лв.360 лв.360 лв.360 лв.540 лв.540 лв.360 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
740 лв.600 лв.560 лв.360 лв.360 лв.360 лв.540 лв.540 лв.360 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
740 лв.600 лв.560 лв.360 лв.360 лв.360 лв.540 лв.540 лв.360 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
825 лв.650 лв.590 лв.425 лв.360 лв.360 лв.590 лв.590 лв.360 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
650 лв.525 лв.495 лв.360 лв.360 лв.360 лв.365 лв.420 лв.360 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.4%
1150 лв.950 лв.840 лв.590 лв.500 лв.400 лв.550 лв.540 лв.440 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1150 лв.950 лв.840 лв.590 лв.500 лв.400 лв.550 лв.540 лв.440 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
1150 лв.950 лв.840 лв.590 лв.500 лв.400 лв.550 лв.540 лв.440 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
826 лв.524 лв.438 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.409 лв.360 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.4%
826 лв.524 лв.438 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.409 лв.360 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.4%
826 лв.524 лв.438 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.409 лв.360 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.360 лв.550 лв.540 лв.400 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.360 лв.550 лв.540 лв.400 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
905 лв.780 лв.610 лв.495 лв.440 лв.360 лв.550 лв.540 лв.400 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.416 лв.416 лв.360 лв.458 лв.541 лв.416 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.416 лв.416 лв.360 лв.458 лв.541 лв.416 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
892 лв.791 лв.650 лв.416 лв.416 лв.360 лв.458 лв.541 лв.416 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
756 лв.582 лв.516 лв.360 лв.360 лв.360 лв.431 лв.431 лв.360 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
756 лв.582 лв.516 лв.360 лв.360 лв.360 лв.431 лв.431 лв.360 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
905 лв.827 лв.706 лв.449 лв.397 лв.360 лв.458 лв.509 лв.397 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.5%
1075 лв.988 лв.806 лв.501 лв.513 лв.381 лв.522 лв.580 лв.454 лв.
6552, без железо- пътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
929 лв.871 лв.680 лв.415 лв.415 лв.360 лв.480 лв.415 лв.415 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
470 лв.460 лв.390 лв.360 лв.360 лв.360 лв.375 лв.360 лв.360 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
835 лв.731 лв.627 лв.480 лв.480 лв.360 лв.524 лв.524 лв.417 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
835 лв.731 лв.627 лв.480 лв.480 лв.360 лв.524 лв.524 лв.417 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1422 лв.902 лв.677 лв.498 лв.362 лв.360 лв.407 лв.520 лв.360 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1422 лв.902 лв.677 лв.498 лв.362 лв.360 лв.407 лв.520 лв.360 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1422 лв.902 лв.677 лв.498 лв.362 лв.360 лв.407 лв.520 лв.360 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.7%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.4%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6974 - Други професионални дейности0.7%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.5%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
902 лв.587 лв.473 лв.360 лв.360 лв.360 лв.362 лв.384 лв.360 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.5%
759 лв.530 лв.437 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
603 лв.433 лв.386 лв.362 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
445 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7385 - Образование0.5%
614 лв.516 лв.433 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
936 лв.598 лв.385 лв.360 лв.360 лв.416 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
936 лв.598 лв.385 лв.360 лв.360 лв.416 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1196 лв.884 лв.582 лв.468 лв.374 лв.437 лв.447 лв.447 лв.360 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
590 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
590 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
590 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7793 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
590 лв.407 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.360 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
468 лв.385 лв.364 лв.362 лв.360 лв.360 лв.385 лв.364 лв.360 лв.
7896 - Други персонални услуги0.4%
468 лв.385 лв.364 лв.362 лв.360 лв.360 лв.385 лв.364 лв.360 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
468 лв.385 лв.364 лв.362 лв.360 лв.360 лв.385 лв.364 лв.360 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква)0.4%
802 лв.564 лв.417 лв.360 лв.360 лв.360 лв.386 лв.360 лв.360 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.7%
802 лв.564 лв.417 лв.360 лв.360 лв.360 лв.386 лв.360 лв.360 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове - само професионален спортист във футболен клуб0.7%
--528 лв.------
81Централен кооперативен съюз
640 лв.560 лв.500 лв.400 лв.380 лв.390 лв.400 лв.415 лв.360 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
624 лв.478 лв.395 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение)0.5%
988 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
686 лв.634 лв.624 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)0.4%
-360 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Съкращение по чл 328 ал 1 т3 от КТ

21
Имате право на обезщетение от работодателя за 1 месец оставане без работа. Ако още не сте си потърсили това обезщетение, отидете...

Производствена практика на студент

124
Малко е рисковано да се допусне някой до работа без да има ТД, още повече в производствено предприятие, в което може да се случи...

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

280642
Да

ГФО без дейност - Търговски регистър

186
Цитат на: ari в Днес в 10:44 " А на фирмите с дейност през 2020 г. публикуваме в Търговски регистър до 30 септември 2021 г., нал...
Още от форума