Минимален осигурителен доход (МОД 2016)

В МОД 2016 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2016.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.9%
995 лв.750 лв.680 лв.630 лв.460 лв.519 лв.595 лв.662 лв.421 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
995 лв.750 лв.680 лв.630 лв.460 лв.519 лв.595 лв.662 лв.421 лв.
0202 - Горско стопанство1.1%
900 лв.620 лв.530 лв.480 лв.450 лв.420 лв.520 лв.500 лв.420 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.9%
727 лв.682 лв.648 лв.570 лв.458 лв.458 лв.536 лв.458 лв.420 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
867 лв.710 лв.673 лв.484 лв.420 лв.420 лв.673 лв.611 лв.450 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.9%
833 лв.668 лв.650 лв.435 лв.435 лв.420 лв.600 лв.552 лв.435 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
891 лв.741 лв.656 лв.471 лв.420 лв.420 лв.649 лв.560 лв.420 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
679 лв.534 лв.485 лв.500 лв.500 лв.420 лв.580 лв.534 лв.500 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
652 лв.514 лв.466 лв.420 лв.420 лв.420 лв.558 лв.514 лв.420 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
682 лв.537 лв.488 лв.423 лв.423 лв.420 лв.584 лв.537 лв.423 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
857 лв.712 лв.615 лв.452 лв.421 лв.420 лв.565 лв.565 лв.421 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
882 лв.732 лв.632 лв.465 лв.431 лв.420 лв.581 лв.581 лв.431 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
685 лв.540 лв.490 лв.425 лв.425 лв.420 лв.587 лв.540 лв.425 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
685 лв.540 лв.490 лв.425 лв.425 лв.420 лв.587 лв.540 лв.425 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
1430 лв.945 лв.755 лв.572 лв.427 лв.420 лв.612 лв.511 лв.420 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
1430 лв.945 лв.755 лв.572 лв.427 лв.420 лв.612 лв.511 лв.420 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1180 лв.980 лв.850 лв.600 лв.420 лв.450 лв.470 лв.620 лв.430 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
870 лв.700 лв.590 лв.470 лв.420 лв.420 лв.540 лв.541 лв.420 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
945 лв.850 лв.620 лв.510 лв.460 лв.420 лв.470 лв.470 лв.422 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1017 лв.671 лв.541 лв.550 лв.480 лв.422 лв.480 лв.480 лв.430 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1200 лв.1000 лв.950 лв.580 лв.440 лв.420 лв.650 лв.800 лв.450 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.565 лв.560 лв.445 лв.420 лв.420 лв.455 лв.510 лв.425 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.565 лв.560 лв.445 лв.420 лв.420 лв.455 лв.510 лв.425 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.422 лв.422 лв.590 лв.620 лв.422 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.422 лв.422 лв.590 лв.620 лв.422 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
1080 лв.950 лв.860 лв.630 лв.422 лв.440 лв.650 лв.650 лв.430 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.9%
836 лв.650 лв.558 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.441 лв.420 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.9%
790 лв.670 лв.615 лв.433 лв.423 лв.420 лв.510 лв.490 лв.422 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.9%
790 лв.670 лв.615 лв.433 лв.423 лв.420 лв.510 лв.490 лв.422 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.9%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.420 лв.420 лв.480 лв.492 лв.420 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.9%
995 лв.970 лв.679 лв.535 лв.438 лв.420 лв.460 лв.535 лв.420 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
950 лв.648 лв.620 лв.498 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
890 лв.650 лв.600 лв.480 лв.420 лв.420 лв.440 лв.425 лв.420 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
960 лв.690 лв.650 лв.550 лв.420 лв.420 лв.450 лв.445 лв.425 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.4%
872 лв.592 лв.576 лв.475 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
580 лв.470 лв.460 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.440 лв.420 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон1.1%
820 лв.610 лв.550 лв.430 лв.420 лв.420 лв.510 лв.470 лв.420 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
485 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
485 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.5%
485 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.9%
1697 лв.1261 лв.995 лв.728 лв.849 лв.420 лв.922 лв.931 лв.535 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
837 лв.654 лв.478 лв.420 лв.420 лв.420 лв.471 лв.455 лв.420 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
837 лв.654 лв.478 лв.420 лв.420 лв.420 лв.471 лв.455 лв.420 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
591 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини1.1%
796 лв.645 лв.602 лв.420 лв.420 лв.420 лв.581 лв.581 лв.420 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
780 лв.540 лв.500 лв.420 лв.420 лв.420 лв.460 лв.460 лв.420 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
740 лв.540 лв.520 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.440 лв.420 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване1.1%
740 лв.500 лв.470 лв.420 лв.420 лв.420 лв.435 лв.435 лв.420 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
760 лв.660 лв.580 лв.420 лв.420 лв.420 лв.560 лв.540 лв.420 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
760 лв.660 лв.580 лв.420 лв.420 лв.420 лв.560 лв.540 лв.420 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси1.1%
830 лв.570 лв.510 лв.420 лв.420 лв.420 лв.480 лв.470 лв.420 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
830 лв.570 лв.510 лв.420 лв.420 лв.420 лв.480 лв.470 лв.420 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
950 лв.600 лв.600 лв.490 лв.420 лв.420 лв.520 лв.510 лв.420 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5%
980 лв.650 лв.570 лв.420 лв.420 лв.420 лв.580 лв.460 лв.420 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
980 лв.650 лв.570 лв.420 лв.420 лв.420 лв.580 лв.460 лв.420 лв.
4631 - Производство на мебели1.1%
600 лв.475 лв.450 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.440 лв.420 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
679 лв.460 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
679 лв.460 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
894 лв.671 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.447 лв.503 лв.420 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
950 лв.750 лв.710 лв.440 лв.420 лв.420 лв.620 лв.590 лв.420 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1406 лв.970 лв.922 лв.559 лв.485 лв.420 лв.674 лв.743 лв.485 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1406 лв.970 лв.922 лв.559 лв.485 лв.420 лв.674 лв.743 лв.485 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
840 лв.645 лв.615 лв.430 лв.420 лв.420 лв.490 лв.540 лв.420 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
780 лв.700 лв.630 лв.460 лв.430 лв.420 лв.530 лв.460 лв.420 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.9%
780 лв.700 лв.630 лв.460 лв.430 лв.420 лв.530 лв.460 лв.420 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали1.1%
801 лв.485 лв.471 лв.420 лв.420 лв.420 лв.426 лв.420 лв.420 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.5%
801 лв.485 лв.471 лв.420 лв.420 лв.420 лв.426 лв.420 лв.420 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
975 лв.810 лв.730 лв.600 лв.575 лв.420 лв.640 лв.600 лв.585 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
975 лв.810 лв.730 лв.600 лв.575 лв.420 лв.640 лв.600 лв.585 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.420 лв.420 лв.420 лв.580 лв.580 лв.420 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.420 лв.420 лв.420 лв.580 лв.580 лв.420 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.420 лв.420 лв.420 лв.580 лв.580 лв.420 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
845 лв.670 лв.610 лв.445 лв.420 лв.420 лв.610 лв.610 лв.420 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
670 лв.545 лв.515 лв.425 лв.420 лв.420 лв.420 лв.460 лв.420 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.440 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.440 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.440 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
888 лв.563 лв.471 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.420 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.5%
888 лв.563 лв.471 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.420 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.5%
888 лв.563 лв.471 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.440 лв.420 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.450 лв.420 лв.550 лв.560 лв.420 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.450 лв.420 лв.550 лв.560 лв.420 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.7%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.450 лв.420 лв.550 лв.560 лв.420 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.436 лв.436 лв.420 лв.458 лв.541 лв.436 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.436 лв.436 лв.420 лв.458 лв.541 лв.436 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
892 лв.791 лв.650 лв.436 лв.436 лв.420 лв.458 лв.541 лв.436 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
813 лв.626 лв.555 лв.420 лв.420 лв.420 лв.463 лв.463 лв.420 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
813 лв.626 лв.555 лв.420 лв.420 лв.420 лв.463 лв.463 лв.420 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
973 лв.889 лв.759 лв.483 лв.427 лв.420 лв.492 лв.547 лв.427 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.5%
1156 лв.1062 лв.866 лв.539 лв.551 лв.420 лв.561 лв.624 лв.488 лв.
65 52, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
999 лв.936 лв.731 лв.446 лв.446 лв.420 лв.516 лв.446 лв.446 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
500 лв.490 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.7%
898 лв.786 лв.674 лв.516 лв.516 лв.420 лв.563 лв.563 лв.448 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
898 лв.786 лв.674 лв.516 лв.516 лв.420 лв.563 лв.563 лв.448 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.420 лв.420 лв.438 лв.559 лв.420 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.420 лв.420 лв.438 лв.559 лв.420 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.420 лв.420 лв.438 лв.559 лв.420 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6963 - Информационни услуги0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6974 - Други професионални дейности0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.7%
816 лв.570 лв.470 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
648 лв.465 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
478 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7385 - Образование0.5%
660 лв.555 лв.465 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
1006 лв.643 лв.420 лв.420 лв.420 лв.447 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1006 лв.643 лв.420 лв.420 лв.420 лв.447 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1286 лв.950 лв.626 лв.503 лв.420 лв.470 лв.481 лв.481 лв.420 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.7%
420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7793 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.438 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
480 лв.460 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7896 - Други персонални услуги0.4%
480 лв.460 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
480 лв.460 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации)0.4%
862 лв.606 лв.448 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
862 лв.606 лв.448 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове - само професионален спортист във футболен клуб0.7%
--568 лв.------
81Централен кооперативен съюз
640 лв.560 лв.500 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.420 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
671 лв.514 лв.425 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение)0.5%
1062 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
737 лв.682 лв.671 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации0.4%
-420 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Съкращение по чл 328 ал 1 т3 от КТ

22
Имате право на обезщетение от работодателя за 1 месец оставане без работа. Ако още не сте си потърсили това обезщетение, отидете...

Производствена практика на студент

125
Малко е рисковано да се допусне някой до работа без да има ТД, още повече в производствено предприятие, в което може да се случи...

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

280646
Да

ГФО без дейност - Търговски регистър

188
Цитат на: ari в Днес в 10:44 " А на фирмите с дейност през 2020 г. публикуваме в Търговски регистър до 30 септември 2021 г., нал...
Още от форума