Минимален осигурителен доход (МОД 2017)

В МОД 2017 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2017.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 01.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.9%
995 лв.750 лв.680 лв.630 лв.460 лв.519 лв.595 лв.662 лв.460 лв.
0103 - Рибно стопанство0.5%
995 лв.750 лв.680 лв.630 лв.460 лв.519 лв.595 лв.662 лв.460 лв.
0202 - Горско стопанство1.1%
900 лв.620 лв.530 лв.480 лв.460 лв.460 лв.520 лв.500 лв.460 лв.
0301.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.9%
727 лв.682 лв.648 лв.570 лв.460 лв.460 лв.536 лв.460 лв.460 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
867 лв.710 лв.673 лв.484 лв.460 лв.460 лв.673 лв.611 лв.460 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.4%
833 лв.668 лв.650 лв.460 лв.460 лв.460 лв.600 лв.552 лв.460 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
891 лв.741 лв.656 лв.471 лв.460 лв.460 лв.649 лв.560 лв.460 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
679 лв.534 лв.485 лв.500 лв.500 лв.460 лв.580 лв.534 лв.500 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
652 лв.514 лв.466 лв.460 лв.460 лв.460 лв.558 лв.514 лв.460 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
682 лв.537 лв.488 лв.460 лв.460 лв.460 лв.584 лв.537 лв.460 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
857 лв.712 лв.615 лв.460 лв.460 лв.460 лв.565 лв.565 лв.460 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
882 лв.732 лв.632 лв.465 лв.460 лв.460 лв.581 лв.581 лв.460 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
685 лв.540 лв.490 лв.460 лв.460 лв.460 лв.587 лв.540 лв.460 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
685 лв.540 лв.490 лв.460 лв.460 лв.460 лв.587 лв.540 лв.460 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
1430 лв.945 лв.755 лв.572 лв.460 лв.460 лв.612 лв.511 лв.460 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
1430 лв.945 лв.755 лв.572 лв.460 лв.460 лв.612 лв.511 лв.460 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1180 лв.980 лв.850 лв.600 лв.460 лв.460 лв.470 лв.620 лв.460 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
870 лв.700 лв.590 лв.470 лв.460 лв.460 лв.540 лв.541 лв.460 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
945 лв.850 лв.620 лв.510 лв.460 лв.460 лв.470 лв.470 лв.460 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1017 лв.671 лв.541 лв.550 лв.480 лв.460 лв.480 лв.480 лв.460 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1200 лв.1000 лв.950 лв.580 лв.460 лв.460 лв.650 лв.800 лв.460 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
800 лв.565 лв.560 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.510 лв.460 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
800 лв.565 лв.560 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.510 лв.460 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.460 лв.460 лв.590 лв.620 лв.460 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1100 лв.905 лв.840 лв.600 лв.460 лв.460 лв.590 лв.620 лв.460 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
1080 лв.950 лв.860 лв.630 лв.460 лв.460 лв.650 лв.650 лв.460 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.9%
836 лв.650 лв.558 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.9%
790 лв.670 лв.615 лв.460 лв.460 лв.460 лв.510 лв.490 лв.460 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.9%
790 лв.670 лв.615 лв.460 лв.460 лв.460 лв.510 лв.490 лв.460 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.9%
900 лв.760 лв.690 лв.485 лв.460 лв.460 лв.480 лв.492 лв.460 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.9%
995 лв.970 лв.679 лв.535 лв.460 лв.460 лв.460 лв.535 лв.460 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
950 лв.648 лв.620 лв.498 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.4%
890 лв.650 лв.600 лв.480 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.4%
960 лв.690 лв.650 лв.550 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.4%
872 лв.592 лв.576 лв.475 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
580 лв.470 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон1.1%
820 лв.610 лв.550 лв.460 лв.460 лв.460 лв.510 лв.470 лв.460 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
485 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
485 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
485 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.9%
1697 лв.1261 лв.995 лв.728 лв.849 лв.460 лв.922 лв.931 лв.535 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
837 лв.654 лв.478 лв.460 лв.460 лв.460 лв.471 лв.460 лв.460 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.7%
837 лв.654 лв.478 лв.460 лв.460 лв.460 лв.471 лв.460 лв.460 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
591 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
796 лв.645 лв.602 лв.460 лв.460 лв.460 лв.581 лв.581 лв.460 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
780 лв.540 лв.500 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
740 лв.540 лв.520 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
740 лв.500 лв.470 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
760 лв.660 лв.580 лв.460 лв.460 лв.460 лв.560 лв.540 лв.460 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
760 лв.660 лв.580 лв.460 лв.460 лв.460 лв.560 лв.540 лв.460 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
830 лв.570 лв.510 лв.460 лв.460 лв.460 лв.480 лв.470 лв.460 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
830 лв.570 лв.510 лв.460 лв.460 лв.460 лв.480 лв.470 лв.460 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
950 лв.600 лв.600 лв.490 лв.460 лв.460 лв.520 лв.510 лв.460 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5%
980 лв.650 лв.570 лв.460 лв.460 лв.460 лв.580 лв.460 лв.460 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили0.9%
980 лв.650 лв.570 лв.460 лв.460 лв.460 лв.580 лв.460 лв.460 лв.
4631 - Производство на мебели1.1%
600 лв.475 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
679 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
679 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
894 лв.671 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.503 лв.460 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
950 лв.750 лв.710 лв.460 лв.460 лв.460 лв.620 лв.590 лв.460 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1406 лв.970 лв.922 лв.559 лв.485 лв.460 лв.674 лв.743 лв.485 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1406 лв.970 лв.922 лв.559 лв.485 лв.460 лв.674 лв.743 лв.485 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
840 лв.645 лв.615 лв.460 лв.460 лв.460 лв.490 лв.540 лв.460 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
780 лв.700 лв.630 лв.460 лв.460 лв.460 лв.530 лв.460 лв.460 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.7%
780 лв.700 лв.630 лв.460 лв.460 лв.460 лв.530 лв.460 лв.460 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали1.1%
801 лв.485 лв.471 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
801 лв.485 лв.471 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
975 лв.810 лв.730 лв.600 лв.575 лв.460 лв.640 лв.600 лв.585 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
975 лв.810 лв.730 лв.600 лв.575 лв.460 лв.640 лв.600 лв.585 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.460 лв.460 лв.460 лв.580 лв.580 лв.460 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.460 лв.460 лв.460 лв.580 лв.580 лв.460 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
760 лв.620 лв.600 лв.460 лв.460 лв.460 лв.580 лв.580 лв.460 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
845 лв.670 лв.610 лв.460 лв.460 лв.460 лв.610 лв.610 лв.460 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
670 лв.545 лв.515 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.460 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.460 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1250 лв.1030 лв.910 лв.640 лв.545 лв.460 лв.600 лв.590 лв.470 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
888 лв.563 лв.471 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.5%
888 лв.563 лв.471 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.5%
888 лв.563 лв.471 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6055 - Хотелиерство0.4%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.460 лв.460 лв.550 лв.560 лв.460 лв.
6056 - Ресторантьорство0.4%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.460 лв.460 лв.550 лв.560 лв.460 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.4%
930 лв.800 лв.625 лв.505 лв.460 лв.460 лв.550 лв.560 лв.460 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.541 лв.460 лв.
6149.2 - Товарен железопътен транспорт1.1%
892 лв.791 лв.650 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.541 лв.460 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
892 лв.791 лв.650 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.541 лв.460 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
813 лв.626 лв.555 лв.460 лв.460 лв.460 лв.463 лв.463 лв.460 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
813 лв.626 лв.555 лв.460 лв.460 лв.460 лв.463 лв.463 лв.460 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
973 лв.889 лв.759 лв.483 лв.460 лв.460 лв.492 лв.547 лв.460 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.5%
1156 лв.1062 лв.866 лв.539 лв.551 лв.460 лв.561 лв.624 лв.488 лв.
65 52, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
999 лв.936 лв.731 лв.460 лв.460 лв.460 лв.516 лв.460 лв.460 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.9%
500 лв.490 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.7%
898 лв.786 лв.674 лв.516 лв.516 лв.460 лв.563 лв.563 лв.460 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
898 лв.786 лв.674 лв.516 лв.516 лв.460 лв.563 лв.563 лв.460 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.460 лв.460 лв.460 лв.559 лв.460 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.460 лв.460 лв.460 лв.559 лв.460 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1529 лв.970 лв.728 лв.535 лв.460 лв.460 лв.460 лв.559 лв.460 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6963 - Информационни услуги0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6974 - Други професионални дейности0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
970 лв.631 лв.508 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.7%
816 лв.570 лв.470 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
648 лв.465 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7284 - Държавно управление0.7%
478 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7385 - Образование0.5%
660 лв.555 лв.465 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
1006 лв.643 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1006 лв.643 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1286 лв.950 лв.626 лв.503 лв.460 лв.470 лв.481 лв.481 лв.460 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.7%
460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7793 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
634 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
480 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7896 - Други персонални услуги0.4%
480 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
480 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации)0.4%
862 лв.606 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
862 лв.606 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове - само професионален спортист във футболен клуб0.7%
--568 лв.------
81Централен кооперативен съюз
640 лв.560 лв.500 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.460 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
671 лв.514 лв.460 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение)0.5%
1062 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
737 лв.682 лв.671 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации0.4%
-460 лв.-------

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

30
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

99
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279617
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума