бОБО БЛАГОДАРЯ, тогава на колежката мога да й препоръчам да си ги начисли сега. като си преобразува фин резултат в гдд. Другият вариант е да не наничислява нищо  Тези активи може и да не са използвани прези тези години назад. Може въобще да не са въвеждани в експлоатация.. Преди да направите каквито и да е операции разберете какво се е случвало с активите.
За корекции на амортизации 6992/гр.24 във вашия случай това в бюджета но трябва в модул ДМА да направите корекция и да си коригирате аморт.стойност и остатъчната според това в какъв размер е амортизацията.  относно датата. Направете го в октомври.....защото сте подали тримесечни отчети.
Ако е само текущ ремонт както е писал БОБО записванията са такива, ако средствата са си Ваши.
Ако първо има трансфер от ПРБ към ВРБ.
Осчетоводявате 501310/7501 с параграф 6109
След това пускате заповед на база писмото от ПРБ, с което завишавате бюджета на ВРБ в съответната дейност в параграф 10-30 със сумата на направения трансфер.
Така или иначе колкото сте дали толкова трябва да получите, ако нещо не остава за ваша сметка.....Надявам се да съм била полезна
Качвам примерна бланка за ВПРЗ просто вмъкнете ред за условия за назначаване на граждански договор
Утре ще бъде публикаван текста, от друг източник знам че е 80стр. и срока се удължава до 31.03.2021г
ние в бюджета получихме правила, работни инструкции и алгоритми по няколко модела и от няколко институции. Следва запознаване преди това заповед на директор после подписи надлежно......и накрая работа от вкъщи след подписване на всичкото това......
Здравейте, обръщам се с молба към колегите, които имат сключени договори с Мултиспорт или могат да помогнат. Казусът е следния: Тези карти изцяло се поемат от служителите. Няма социален разход. Проблемът е че Мултиспорт издават фактура към училището, а не към всеки служител. Колеги са използвали сметка 4897 като разчет. Проблемът идва от това че на тримесечие ще се води салдо а първостепенния разпоредител не е съгласен да има такъв разчет. как постъпвате вие в такава ситуация. Този сключен договор водите ли го в регистрите на договорите и отчитате ли поет ангажимент......Моля за коментари и мнение.Благодаря
за кой град се отнася обявата?
Здравейте, търся допълнителна работа като счетоводител. Имам професионален опит над 8год в търговски дружества. В момента работя на 8ч работен ден като главен счетоводител и търся допълнителна работа на 4ч  всеки ден след 14ч. За град Варна.
невероятен/а сте благодаря сърдечно..... още веднъж
точно така си го мислех и аз и се преборих и нещата се случват вече с фактури и отчитане. Теглят парите от банк на каса по списък се раздават на имащите право  и се отчита аванса с предоставена фактура за съответното полагащо се облекло. Разбутах статуквото и се гордея със себе си, че нещата ще се случват по правилния начин. Искрени благодарности от все сърце и продължавайте да помагате
Именно факта, че аз съм главния поражда това мое задълбочаване и изясняване на ситуацията. А статуквото в тази сфера трудно се бута и променя, но в края на краищата има и директор, който ще им нареди и ще носят фактури. Имам предвид, че ще опиша в отделни правила как да се случва изплащането като се водя от наредбата за работното облекло. Не смятам, че това е грешно, може би не се изразих правилно в предния пост. Тъй като касиера е и ТРЗ смятам да опишав правилата фактурите да бъдат издаванис платежно нареждане, а не в брой , за да не затруднявам касиера, не смятам че това ще породи проблем.....
много благодаря за огромното съдействие и внасяне на яснота по проблема. На учителите е представително там се начислява с  отделен код към РЗ но не се начисляват осигуровки и данък. Проблемът е с непедагогическия персонал - там ТРЗ специалистите програмисти са заложили код в програмата за този вид облекло /работното само/ се начисляват осигуровки и данък. Тези правила за това изплащане и начина и времето ще ги опиша в отделни правила. В стара заповед от 2018,2017 цитират ДДС 23 от 2004г. и в заповедта на базата на която начисляват въпросните суми към РЗ е описано на кой какво му се полага и че са със срок за една година, което е добре. Но как са заобиколили наредбата за работното облекло. Намерих становище на НАП от 2011г., в което е описано, че може да се третира като социален разход, тогава когато не попада в обхвата и в приложение 1 на длъжностите които отговарят на изискванията за предоставяне на задължително работно облекло и лични предпазни средства с цел защита здравето на работещите. Просто споделям това, което съм изчела и това което виждам. синдикатите за този период от време вече 4-5год от както това се прави не са имали претенции - все пак тази сума е само за 8 лица а педагогическите специалисти са 51бр.
Днес бях на обучение относно промени във вътрешните правила за РЗ. И там стократно повториха че КТД не е нормативен документ и съответните наредби по повод на всичко изписано са НОРМАТИВЕН документ. А добре, а как в програмата за ТРЗ е включен такъв код се питам аз. Програмата е еднаква за всички в общината и не можем да си добавяме ние допълнителни кодове.............Опред елено това с фактурите няма да успея да им го набия в главите, че трябва да се прави......идеята е как да си формулирам вътрешните правила за този вид разход, за да оправдая включването във начисленията и удържането на осигуровки. За мен най-логично е този вид да бъде описан като социален разход пак според КТД.......Може ли така?!
здравейте имам въпрос относно предоставянето на работно облекло на непедагогическия персонал . В случая това са ТРЗ, техн.секретар,библиотекар, огняр, 4 6бр. хигиенисти. Те всичките заедно не носят по смисъла на наредбата точно РАБОТНО облекло според мен не бих ги категоризирала като персонал изискващ носенето на такъв тип работно облекло. Практиката от няколко години /не моя/ е тези суми да се изплащат към РЗ без да са осигурителен доход. Възможно ли е да им бъдат удържани дължимите осигуровки и да бъдат третирани като социални разходи. Защото да даваме авансови суми и да търсят фактури - на базата малкото персонал ни мисля че ще се получи. Благодаря
Имаш курсови разлики от двете сделки виж в банковото извлечение по какъв курс ти е паунда и изчисляваш левовете имаш 1000паунда по 2,52примерно/не съм проверявала курса към днешна дата/Дт -5042 - 12884 евра на стойност -25198лв./курс евро съм сметнала 1,95583  имаш  Кт5041/1000 паунда на стойност -25200
и имаш още една операция 6241/5042-с 2лв курсова разлика
освен коректива 7532 пар63-01/-/ / 5013/95-07/+/
Здравейте обръщам се с молба за мое потвърждение за начина на изчисляване нова съм в бюджета. Възприето е сбко да е за тримесечие и да е под формата на екскурзия и пари за храна с фактура от доставчик. Съответно изчислява 3%от фонд фрз до тук добре на база получената сума отделя 10%данък върху разходите и получената разлика давам за сума за фактура /за изразходване/ правилно ли е защото по това което виждам в предходни периоди е да изчисляват данък 10% върху сумата на фактурите. Моля помогнете и кажете кой е правилния подход
в сес е 63-01/-/ утре като отида на работното място ще ти пише подробности ни лично съобщение