Ще платите данък върху получените суми от субсидии 10%,без признаване на НПР,независимо,че се отнасят за време,през което сте активен фермер.Имах писмено запитване към НАП и така ми отговориха.
Благодаря.
Необходимо ли е да подавам декларация по чл.55 за авансово платен данък? Почти съм сигурна, че ДФЗ - РА не са удържали авансов данък за плащането през януари 2023г. защото няма как да знаят, че няма да подновявам регистрацията си като ЗП.
Здравейте,
през 2023г. няма да подновявам регистрацията си като ЗП, прекъснал съм дейност, следователно няма да очертавам в ИСАК.
През кампания 2022г. съм очертал и получих субсидия (през м.12.2022г.), но другата част от парите ще получа през тази година, а аз няма да имам дейност. Моля, споделете какви са ми задълженията към НАП, след като съм прекъснал дейност, но ще получа част от плащанията за кампания 2022г. през тази година?
Предварително благодаря за помощта!
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г., а през 2019г. прекратена дейността на СОЛ и фирмата е заличена в ТР.
Да не би в това да е проблема?
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г.,, а през 2019г. прекратил дейност и фирмата е заличена в ТР.
Благодаря!
А как стои въпросът със ОКД5 на СОЛ за прекъсване дейност?
Дали не е направено през 2019 и изобщо дали е направено?
Дали НАП не "вижда" в системата действащ СОЛ и на това основание да изисква прилагането на чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път ?
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г., през 2018г. е прекратена дейността, а през 2019г. е заличена от ТР фирмата.
Благодаря!
Здравейте,
днес си извадих ел.подпис и проверих в НАП какво се случва, дори зададох попълване на дан.декларация по чл.50 /разбира се без да я подписвам/. Всичко е както съм го декларирала.
Това ме навежда на мисълта че или служителката от НАП се бърка нещо или е някаква измама.
Ще си пазя обратната разписка, а и имам данък за възстановяване /ТЕЛК/.
Благодаря на всички за помощта! :)
http://qwerty1/2060-osigurjavane-na-likvidator/
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26001.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23487.0

Дали отговорът на НАП в случая не визира необходимостта от осигуряване на ликвидатора - собственик на фирмата ?
Иначе практиката - шарена в това отношение.

Ако приемем, че НАП визират точно това, като СОЛ ли се осигурява ликвидатора на фирмата?
Защото проблема според служителката е че декларацията е подадена на харт.носител, а е трябвало с ПИК.
Съжалявам ако не пиша разбираемо, но счетоводителя който помагаше при закриването на фирмата почива до понеделник, а аз съм притеснена.
Благодаря Ви!
През 2018г. е прекратена дейността на фирмата, а през 2019г. е заличена, като ликвидатор бях аз, но не съм получавала възнаграждение за това. Имам единствено доход от трудово правоотношение в друга фирма и доход от наем. Аз също съм съгласна, че срока е бил до 30.04.20г.
От това , че съм била ликвидатор следва ли че е трябвало да подам декларацията с ПИК?
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП? Ако е необходимо да подам НОВА декларация, какво се случва с вече подадената от мен по пощата?
Предварително благодаря за помощта!
една Д1
в т.14 първо поле нищо, във второто 18. В т. 15 в първо поле 11
Благодаря Ви!
Това е Декларация 1 която изпратих.
Здравейте, на 18.04.19г. (за м.март )  изпратих декларация 1 по БГ пощи с обратна разписка. Получих си обратна разписка ,че писмото е получено на 22.04., НО към днешна дата не виждам декларацията в дан.осигурителната си сметка с ПИК.
Дори да съм сгрешила нещо в декларацията, не трябваше ли да получа Протокол за отхвърлена декларация1 отново с БГ пощи???
Каква може да е причината?
Предварително Ви благодаря за помощта!
Здравейте, зем.производител през м.април 2019г. е прекъсвал и възобновил дейност.
На 11.04.- прекъсва дейност.
На 18.04.- възобновява дейност.
Не е осигурен на др.основание.
За периода от 11.04. - 17.04.включ.ще подаде декларация 7.
 За м.април една декларация 1 ли трябва да подаде или две???
Привет, подадох декларацията на хар.носител с баркод.Реално няма задължения, с едно ПН съм платила за три месеца .Изпратих сканирано ПН по ел.поща, дано му обърнат внимание.
Здравейте, подадох дан.декларация по чл.50 като приложих ТЕЛК за ползване на дан.облекчение.Сега при проверка на ЗО ми излиза, че имам неплатени осигуровки за февруари и март 2019г. От началото  на тази годината нямам валидно решение ТЕЛК, подадох в срок декларация 7, платих си ЗО за януари, февруари и март 2019г.
Какво да плавя в тази ситуация?
Сега няма да ми признаят дан.облекчение, пазя си платежното за платени ЗО.
Лицето е безработно от три години, като е получавало пенсия за инвалидност от НОИ през този период, НО от 01.12.2018г. вече няма валидно решение на ТЕЛК. Подал е декларация 7 като си е платил ЗО за м. декември 2018г.
Ще си ползва правото на дан. облекчение за цялата година. От м.01.18г. до 30.11.18г. е ЗО от НОИ и не изравнява осиг.вноски, но нямам идея какво да правя с м.12.2018г.???
Доход от наем за м.12.2018г. - 72,50лв.
А от кога е безработно това лице ?
Лицето е безработно от три години, като е получавало пенсия за инвалидност от НОИ през този период, НО от 01.12.2018г. вече няма валидно решение на ТЕЛК. Подал е декларация 7 като си е платил ЗО за м. декември 2018г.
Здравейте, изпитвам затруднение при попълване на Таблица 2 към ГДД.
ФЛ е получило доход от наем за 2018г.
От м. януари до м. октомври - 2620лв.
От м. ноември до м. декември 2018г. - 145лв.
Лицето има валидно решение на ТЕЛК / осигурявано е от НОИ /до края на м. ноември 2018г., а за м. декември само е внесло за своя сметка ЗО.
Как да попълня Таблица 2 към ГДД за м. декември 2018г.???
Добро утро!
Ако моят познат се регистрира в БТ като безработен, но през лятото ВЪЗОБНОВИ дейност като зем.производител за един месец ( жътва и продажба на пшеница) и след това отново  ПРЕКЪСНЕ дейност, ще има ли право на остатъка от обезщетението за безработица?  През този един месец няма да има сключен трудов договор.
Например възобновява дейност на 1.07.19г. - уведомява БТ в 7 дневен срок и на 31.07.19г.прекъсва дейност, като отново уведомява БТ и НОИ.
Ще има ли право да поднови регистрацията си в БТ и да получи остатъка от обезщетението? От БТ не ми дават отговор на този въпрос.
Предварително Ви благодаря!
Здравейте, на мой близък днес му е връчена заповед за съкращение по чл.328, ал.1, т.3 без предизвестие от работодателя.
Ще му бъде изплатено едно бр.възнаграждение по чл.220, но как стоят нещата по чл.222 от КТ?
1.В седем дневен срок се регистрира в БТ.
2.Регистрация в НОИ.
3.На 15.05.19г. подава декларация към работодателя, че не е сключил нов ТД и представя тр.книжка.
За периода от 15.04. - 14.05.19г. необходимо ли е да подава Декларация 7 и да плаща здравни осигуровки?
Ако не се регистрира в БТ защото ще извършва дейност през този период като зем.производител има ли право на едно брутно възнаграждение по чл.222 от КТ???
Предварително Ви благодаря за помощта!