Много благодаря,за Вашия ясен и бърз отговор.
Ползотворен ден Ви желая!
Ние предявихме претенцията и предполагам ,че ще ни обезщетят стойностно.
Но въпросите ми са за изписването на  увредената стока, която е непродаваема.
Здравейте,
Фирмата ни има договор с куриерска фирма за доставка на стоката до клиентите ни.
Но при транспортирането е настъпило ПТП стоката не е доставена  при клиента .След 10 дни е върната  в наш склад с повредено съдържание и липси. Как би следвало да процедираме?
Да съставим протокол за брак, но ще ми бъде ли призната  липсата за данъчни цели/ като непреодолима сила съгласно чл.28, ал.3, т.1/
Относно ДДС-то дали чл.80, ал.2, т.2 от ЗДДС ми дава право да не начислявам ДДС?
Кои са правилните контировки ?
При даване под наем на имущество  наемодател физическо лице и наемател физическо лице, подава ли се Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?
Фирмата предостави мостри от стоката / по 10-на бройки/ на клиентите си за тестове,
чиято стойност на брой е около 1 лв.
С какви документи трябва може да се оформи предоставянето им ?
Дали издаването на стоковата разписка може да бъде призната за документално обоснован разход?
Защото длъжностите при освобождаване и след това при назначаване  са почти идентични .
Освободен е служител  на длъжност Счетоводител с код 33133001 и е регистриран на Бюрото по труда. Сега може ли същият да бъде назначен в същата фирма на длъжността Специалист с контролни функции въвеждане на данни с код 33413006, за да може да бъде съставител на ГФО / по стаж и образование отговаря на изискванията за съставител/.
Здравейте,
Фимата е освободила всички работниците включително и счетоводителя си от 01.04.2020г.  Регистрирани са в Бюрото по труда и получават обезщетение за безработица.
Възможно ли е от 01.04.2020 същото освободено по трудов договор лице на длъжност счетоводител да полага труд по граждански договор всеки месец и да получава месечно възнаграждение 400 лв.
/под минималната работна заплата /като едновременно получава обезщетение за безработица.

Първото тримесечие обаче вече е минало и не е подадена декларация по чл.55 и не е удържан и внасян данък. 
Благодаря Ви за коментарите . Много ми помогнахте.  Отчетох разхода по 60 гр.за да се отчете финансирането. Финансовия резултат в края на годината няма да се промени защото стоката е продадена и дали разходите са отчетени по304 или по 602,няма да има значение . Притеснява ме това че се нарушава стандарта.
Здравейте,
Въпросът ми е във връзка с програмата за подпомагане на микро  предприятия за преодоляване недостига на средства във връзка с Ковид-19 . За получената сума смятам да отчета разходи за въшни у-ги - извършен международен транспорт за доставка на стока. Стойността на тази услуга обаче я натрупвам в себестойността на стоката и тя не минава през сметките на 60гр. Как трябва да се отчете ?
Българска фирма регистрирана по ДДС трябва да издаде фактура на украинска фирма за комисионна, във връзка с клиент, който е намерила в България регистрирана  по ДДС и съответно този клиент ще закупи от украинската фирма стоката. Българската фирма трябва да издаде фактура за комисионна и на другата българска фирма.
Интересува ме с какъв ДДС код за вид сделка да бъдат въведени в дневника за продажби и в кои колони на СД по ДДС ше влезнат?
Дали комисионната за извършената  услуга към българската фирма да бъде с код 6-Облагаема доставка 20%, а към украинската с код15 - Доставка на у-га чл.21 ал.2?
Получен е аванс от трета страна/ Македония/ през месец май по издадена от нас Проформа. Стоката ще бъде доставена през месец юни. Ще трябва ли да издам фактура за авансво плащане към клиента
За 2013 г. тъй като работното време е 4 часа има пълен трудов стаж ? 
Имам лице което от 01.02,2013-31,12,2013 е на 4 часа
а ат 01,01,2014 до 31,03,2020 е на 8 часа ,
Дали при оформянето на трудовата книжка прослуженото време е правилно изчислено?

01.02,2013-31,12,2013 - 5 месеца и 10 дни 4 часа
01,01,2014 до 31,03,2020  - 6 години 3 месеца 0 дни

И всичко - 6 години 8 месеца 10 дни 4 часа
Здравейте, имам следното питане:
На 07.07.2017г. наехме служителка, на безсрочен трудов договор ,която работи само 4 дни/ получила е 347,97лв. заедно с първите 3-дни болнични от работодател/ и се оказа, че в момента е бременна във втори месец. Същата служителка беше в непрексъснати болнични до раждането на детето , а след това и 1 година за отглеждане на малко дете. След изтичане на майчинство (2 години) на 24.02.2020г. е пуснала молба за платен отпуск,  който се полага за двете години майчинство. Въпроса ми е :
Тъй  като тя няма месец, в който са отработени поне 10 дни преди да излезе в майчинство, коя сума се взима за база за изчисление изплащането на отпуска?
Щом като отпиша аванса на разход, може би ще трябва в ГД да го дам в увелечение на резултата. 
Моля Ви за съдействие по следния казус:
Имаме направено авансово плащане през 2013 година по Проформа Инвойс към Русия за доставка на стока, но не сме получили стоката и не  е  върнат аванса. Изминал е 5 годишния давностен срок.
Извършвани са някакви дейности по събирането на вземането  но няма резултати.
Мога ли да отпиша вземането и ще окаже ли влияние в ГДД за 2019г.?
Чудя се дали във фактурата която ще издадем, трябва да се добави и размера на дължимите за прехвърлянето данъци и такси.