Ако се направят трудови дог по 114 или 68, тогава как ще се подават-сумирано изчисляване на раб време ли? Какво се подава за дните, в които не работят?
Здравейте,
Фирма трябва да извърши СМР като подизпълнител на голям строителен обект. Фирмата няма работници за целта и ще наеме такива само за този проект. Може ли да ги наеме на граждански договор, предвид това, че няма да се работи всеки ден, за дълъг период от време ще се налага да се работи спорадично. Например всеки месец ще се ходи на обекта за монтаж за 4-5 дни общо.
Ограничава ли законодатеството възможността да се ползва граждански договор в случая?
Благодаря предврително за коментарите.
Здравейте,
къде трябва да си плаща осигуровките лице регистрирано като самоосигуряващо се - адвокат?
Към ТД на НАП, където е подало декларацията за самоосигуряване или НАП по адрес по лична карта. Според мен там където е декларирало осигуряването?
Въпроса не е как да се произнесат-дали присъствено или не! Въпроса е в извънредните обстоятелства могат ли да дадат повече дни болничен на лицето отколкото закона им позволява в общия случай!!! Това е темата.
180 от ТЕЛК. Изтичат всички 360!
Лице с онкологично заболяване, което в момента трябва да се яви на ТЕЛК за определяне процент неработоспособност. 180 дни болничен от ТЕЛК изтичат на 25 март. При явяване на ТЕЛК през април ще бъде издаден болничен до датата на явяването. Смятате ли, че ТЕЛК има основание да продължи болничния с повече дни при така създалите се кризисни обстоятелства? Доста рисково за лицето е да тръгне на работа в този момент, а в същото време в общия случай няма право на повече болнични! Има ли възможност за някакво изключение от правилото според вас?
Благодаря и спорен ден на всички
В началото,когато е регистрирана фирмата е декларирано пред НАП това обстоятелство,че съдружниците няма да полагат труд. Всяка година в януари това може да се променя. Досега е бил самоосигуряващо се лице. няма да правим договор със задна дата-искам да го направя например от 01,04. Но не знам може ли да е трудов а не ДУК. Най-общо казано-може ли управител по силата на съдебно решение на едно дружество да има трудов, а не ДУК в дружеството?
Здравейте!
Въпроса ми е за съдружник, който до момента не е полагал труд и е декларирал това обстоятелство пред НАП.През настоящата година ще започне да полага труд.Срока за декларирането на това обстоятелство е изтекъл в края на януари. Как трябва да се процедира в този случай? И може ли да се направи трудов договор, а не договор за управление? Да кажем, че лицето ще бъде търговец, а не управител.

Благодаря предварително за отговорите.
До момента кода е за специализирани строителни дейности. Но две години извършваме само търговска дейност. От статистиката и двете години ми звънят да уточнят този факт и ме посъветваха да сменим кода щом преобладаващо е търговията.
Ако от следващия месец започна да подавам Д1 за новата дейност и ако се назначават нови хора-пак с новия код........Но всъщност питането ми беше дали някъде трябва да декларирам промяната-визирам НАП например.
Здравейте!
В случай, че фирмата иска да смени икономическата си дейност (респективно нейния код),има ли процедура, срок и т.н., които са задължителни.
Фирма,която е спряла дейност-задължена ли е да публикува нулев отчет?
Здравейте!
Бихте ли коментирали следния казус:
Имам трудов договор с агенция за временна заетост и работно място във фирма ползвател.Основанието на договора е -до завършване на определена работа.
В чл 107 Т ал 2 от Кодекса на труда се казва:
(2) При изпълнение на работата, за която работникът или служителят е изпратен, предприятието ползвател е длъжно да му осигурява основни условия на труд и заетост и равно третиране, каквито е осигурило на останалите работници и служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или длъжност, включително здравословни и безопасни условия на труд.
"РАВНО ТРЕТИРАНЕ" не е налице-не получавам социалните придобивки,които ползват служителите на фирмата ползвател.Не съм включена и в годишните профилактични медицински прегледи,които работодателя е длъжен да осигури на служителите си.
Подадох молба( с входящ номер) до работодателя си( по договор-т.е агенцията за временна заетост) да бъде обърнато внимание,че този член на кодекса не е изпълнен.Не получих никакъв отговор и не са предприети никакви действия .
Посъветвайте ме какви следващи действия да предприема,така,че в бъдеще след като прекратя взаимоотношенията си с двете фирми и предявя претенции по съдебен път-да съм изпълнила предварително необходимите условия за да имам основание за такива съдебни претенции.
Мога ли да предявя претенции за пропуснати ползи и обезщетение за същите.
Благодаря предварително.
Може ли физическо лице да предостави за безвъзмездно ползване на фирма личния си автомобил? Или задължително трябва да има договор за наем и да се изплаща такъв? Фирмата ще ползва автомобила за цели пряко свързани с дейността и ще ползва данъчен кредит за фактурите за гориво(нали когато автомобила се ползва във връзка с основната дейност  може да се ползва данъчен кредит за горивото)
да,кода е 11. стойността в 9 колона ли ще е ?
в колона 8а има падащо меню със следните възможности:-01-добавки по част 1 ,прил 2 от ЗДДС
                                                                                          02-добавки по част 1,прил 2 от ЗДДС
там ще попълваме,когато сложим протокола в ДДС-то ли?
Имам фактура от доставчик,регистриран по режима за касова отчетност.
Как да включа фактурата в дневниците:
-код 11 за фактурата, цялата стойност на фактурата в колона 9 ли ще посоча? И какво да посоча в колона 8а ?
Благодаря за съдействието.
Здравейте!
Може ли някой да ми даде договор за наем на автомобил-физическо лице дава автомобил на юридическо лице. Искам да взаимствам формата и да си направя един такъв договор.Предварително благодаря-vbam@mail.bg
Кой параграф трябва да се посочи в платежно за данък при източника.Чужденец придобил доход в България!
Бихте ли ми казали как се показват в дневника за продажби-продажбите само с касов бон? Целия оборот за месеца в един ред?  Според закона за ДДС когато се продава на физическо лице може да не се издава фактура.Как обаче да покажа тези продажби в дневника?
да,протоколите са и в двата дневника-утре мога да напиша точно в кои колони,че сега нямам как да погледна