по проекти с евросредтсва няма "приходи бъдещи периоди" . Ползвавйте разчетни сметки, предполагам че средствата  са трансфер от някое министерство, което или бюджетна или извънбюджетна сметка. Ако има  участие със собствени финансови средства. Може да има и неферифицирани разходи ?
наистина "заяждане" в този случай. За командировки  транспорта делим на 3 категории: обществен - с билети, служебен- с пътен лист , и лично МПС  на физически лица с фактура за зареденото  гориво  на името на организацията с картон на колата и извадка
 за маршрута за изминати км от карта бг
В договора за наем можете включите тези  литри гориво  количество и сума  като "депозит". понеже платени . След приключване на договора уредете връщане на "депозит". Няма разходи няма ДДС  , пътен лист  с  наличност 33 л .  След приключване на договора уредете  този "депозит".
Член 230 договор за ученичество с код уведомление 14 .Тези договори винаги са  срочни. и имат  доста подробности. В вашата ситуация подавате с код за  доп. спор.само в НАП , без да сключвате доп .спр.с лицето. понякога и така се налага.
Подаваш с код в уведомлението  за допълнително споразумение с дата откогато е  сключен договора с лицето. А и съответно с лицето също подпишеш доп споразумение за промяна срока на договора . Аз имах  подобен казус.
Не  , тази сума е вашият бюджет за годината и срещу тази сума трябва да направите разходната част. А брой персонал зависи от вашата дейност . 
А получава ли  лицето пенсия по инвалидност ? Ако има вече пенсия може ли да получавава и обезщетение по безработица
допълнителен въпрос : първо плащате на превозвача и давате картата на учителя или възстановявате сумата в  следващия месец на учителя , които той фактически извършил? пътните разходи това  не е ли разходи  изплащани в натура, и върху тях имали начислени ОВ ?  Сметната палат при проверки какво  констатира.?
И при нас  същата ситуация . А необходимо ли е въобще да се начислява амортизация?
Читалищата не е ли е освободени още , стопанската им дейност е малка в  процентно отношение към общите приходи , има ли логика ? Или съм пропуснала да прочета
Важи ли това изчисляване върху стари запори към ЧСИ или само за нови , след тази дата
Допълнителен съвет от мен: Допълнително направете" засечки" сумите които сте декларирали от сайта на НОИ за Д 1 а за Д6 от сайта на НАП раздел справки 
Начислявате в м 09 2016 цялата сума, изплащате , тези които напуснали също начислявате без да има отработени дни, внясате осигуровки .приподаване на декларации 1 и 6 ред следния: изчиствате сумата за диф плащае от м 09 2016 и подавате коригиращи декларации 1 за периода от 10 2015 със сумата която ще разделите за  отработените   месеците примерно 400 лв/8 мес =50 лв за всеки месец . а Д 6 редовни с код 6 "допълнителни възнаграждения " . За м 09 2016 остава за деклариране сума без диф. плащане , технически възможности зависи от вашата програма за заплати но се пдда доста работа,
да, ама не, се "разхвърля" назад за миналата учебна година