С какъв софтуер ги изготвяте тези файлове във формат XSD?
Аз бих спорила, че цялото време от целия му ден е насочена към управлението и развитието на дружеството и всяко пътуване с градския транспорт е за благото на фирмата! :)
Въпроса е как се доказва каква част е за фирмата и каква за лично ползване?
Управителя на дружество купува карта за градски транспорт, която ще се използва както за дейността, така и за лични пътувания. Какви са особеностите в данъчното третиране при положение, че:
- Управителя няма писмен ДУК, съответно не получава възнаграждение;
- Няма други назначени лица във фирмата. Тоест той си е сам.
Българско дружество има договор с Китайско такова за разработка на софтуер. След издаване на фактурата, сумата е платена в по-малък размер. Обяснението е, че от нея са били приспаднати следните китайски данъци: - Urban Maintenance and Construction Tax - 5 %; - Local Education Surcharge - 2 %; -   Education Surcharge - 3 %; - Value-Added Tax - 6%. Въпросите ми са: 1) Тези данъци от българското дружество ли са реално дължими? Не са ли задължение на китайския контрагент? 2) Има ли начин за в бъдеще да ги избегнем? 3) Как да закрием счетоводно неплатената част от фактурата? 4) Може ли да ги приспаднем с данъчната декларация от корпоративния данък?