Отново това "Начислени НА (в случая 03.01.)" и "Начислени КЪМ (в случая 31.12.)" :)
Я си спете спокойно . Вие не начислявате НА 31.12.
Важно е да го знам, как е правилно, защото съм младши трз, чета си наредби и становища и сега като ми показаха това писмо … изпаднах в шок. Притеснено ми е грешно ли ги подавам, никъде не пише, кой ден де гледам датата на начисляване или дата на изплащане на заплатите. Сложили са една наклонена черта и оправяйте се :(
Здравейте, искам вашето мнение понеже колежка ме хвърли в тъч и ще се окаже, че сумати време подавам декларация 6 грешно. Направила е писмено запитване до НАП и отговора не съответства на това, което подавам аз.
Ситуацията е следната: заплатите да кажем за декември, обикновено ги правя в началото на януари 3-4 ,според кой ден е работен. В счетоводството си ги начислявам с дата 31.12, нищо, че съм ги генерирала през януари. В декларация обр.  код 5 на точка 9 слагам 122019, а долу на точка 18 дата на изплащане/начисляване слагам 31.01.2020 защото са изплатени през януари.
Обаче показвайки отговора от НАП, се оказва, че щом са начислени на 31.12.2019. в точка 18 се поставя дата 31.12.2019, а не 31.01.2020.
Като изключим отговора на НАП, вие как ги подавате, защото аз цяла година си подавам грешно, както съм ги наследила от предходна колежка …  :noexpression:
Здравейте, моля за малко помощ, че съвсем съм зациклила и то на съвсем прости сметки.
Трябва да изчисля данък дивидент.
На собственика трябва да бъде изплатен 18000 евро, т.е. това трябва да постъпи по сметката му. Сметнала съм че данъка ще бъде 947,37 евро, а брутното от което всъщност вадя 5% е 18947,37 и с което да намаля сметка Печалби от предходни години ще бъде 18947,37 евро, което в лева е 37057,83 лева.
Няма ли колеги, които да са минали по този път и да споделят техния опит?  :noexpression:
Да, фирмата си работи, има си нает персонал. Само въпросът с ДУК-а трябва да се изясни, искам да е максимално коректно направено, но адвокатите ме объркаха …

Фирмата ще работи ли докато ДУ е в майчинство?
Здравейте,
Нов съм в сферата на ТРЗ-то или по скоро с малък опит и сега се уча практически. Предстои ми първото майчинство на ДУК. Как трябва да се постъпи, защото говорих с двама адвоката и единия казва едно, другия друго.
Въпроса ми е следния: ЕООД с едноличен собственик назначен по ДУК му предстои да излезне в майчинство. Трябва да се назначи нов управител, който да взема управленски решения докато се върне настоящия.
Как трябва да се направи смяната:
1. Добавя се като управител втори човек, а настоящия си остава като вписан в Търговския регистър, или:
2.Настоящия управител, който ще е в майчинство се извежда от управление и от Търговския и се назначава изцяло нов и единствен в Търговския?
Единия адвокат ми каза, че го правел като описанието по т.2, но тогава как подавам документите в НОИ на майката?
Много моля да ме насочите къде да се подготвя с материали за четене и как да го направим вярно.
Здравейте,
Моля да ми помогнете как трябва да определя пазарната лихва, при заем между физическо и юридическо лице. Гледам в сайта на БНБ, но не мога да се ориентирам, кой файл ми трябва.
Може ли да ми помогнете или да ми дадете линк, от където да изчисля лихвата.
Благодаря много!
Не. Така описаният оборот не формира облагаем такъв за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Irenabrili, много ви благодаря!
Здравейте, аз също имам същата чуденка. Фримата е регистрирана по 97А и даже този месец оборота надхвърля 50К, четох закона и мисля като вас, че не би трябвало да подлежи на задължителна регистрация, но ще съм по спокоен, ако някой колега с повече опит потвърди това. Дали трябва или не трябва да се подаде заявление за задължителна регистрация, когато оборота надхвърлящ 50К е само от услуги по чл.21,ал.2 и имам рег.по 97А?
Моля за помощ!
Здравейте. Тези дни ме обземат разни мисли. Всяка година отчетите се подготвят до 31.03., а самите отчети с решение за приемането им се обявяват масово през май - юни. Чета чл.6, ал.2 Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок. И си мисля, ако един отчет е изготвен на 28.01.19 г. и 7 дни по късно е изплатен дивидент от печалбата за 2018 г. Как е най удачно да се посочат датите на решението, за да не нарушаваме 7 дневния срок за обявяване или тук не важи 7дневния срок, понеже самия закон дава срок до 30.06.
Ако съм на прав път би следвало да се ръководя от т.5, която гласи:
"5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., предишна т. 4, бр. 5 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) от работодателите:
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;" и тогава трябва да си подам Д6 в май месец с дата април, когато е доизплатено и останалото възнаграждение.
Щом в Д6 има увеличение - редовна декларация само с увеличението.
За кой месец ще е,  зависи от датата на плащане на възнаграждението и удържането на данъка. В наредбата имаше обяснено как се подават декларациите,  ако има доплащане за предходен период. За съжаление в момента не мога да го цитирам.
Благодаря, в Наредбата ли е или допълнително указание, за да се насоча къде да търся?
Здравейте, моля за помощ как е правилно да се подаде декл.6 с код 8 на СОЛ, който има личен труд и отделно работи в др.дружество по тр. договор. През месец януари по тр. дог. го осигур. на 2600 лв. а като СОЛ осиг. вноски са изчислени на 400 лв., личния труд е върху 250 лв. и е платен във февруари. По тр.дог. е на сумирано раб.време и сега са му направили преизчисление и съответно дохода се е вдигнал на 2820. Подготвила съм коригиращи Д1 като СОЛ на 180 лв. за осиг. но имам и увеличение на данъка. Въпросът е Д6 с код 8, която трябва да бъде редовна и само със сумата на увеличението, кога да я подам и с каква дата:
1- да я подам в май с период април или
2- да я подам в март със същите дати в т.8 и т.19 както предходната?
Благодаря предварително!
Благодаря за помощта!
Както се вижда от посочените данни вноските върху осигурителния доход над 510 лв са недължимо внесени и подлежат на възстановяване или прихващане. Осиг.доход за годината е 12*510. Осигуровките върху тази сума се посочват в Д6-13.
Разликата между 550 и 510 не се посочва никъде. Освен в някакво писмо до НАП, ако искате реално възстановяване.
Това за приложение 1 не мога да коментирам. Пък и не разбрах какво точно питате или се опитвате да направите.
Както по горе бяхме коментирали с dephine, лицето е сол и внася авансово цялата година по 550 лв. вноски и личен труд. Но декември 2018 е платен в януари 2019 г.
По този начин облагаемия доход е по малък от осигурителния за 2018 г. Но когато подавам декларация за 2019 г. ще подам и коригиращите т1 и 2 и облагаемия с осигурителния доход ще се изравни на 550 лв. Т.е. няма за какво да искаме да ги възстановят.
И питането беше за прил.1 осигуровките за 2018 дали да ги посоча като изчислени върху 510 или върху 550 лв. И декл.6 по същия начин. Това изместване се получава от по късно платения труд за декември.
Здравейте,
Изчетох материалите из форума за декл.1 на самоосигуряващи се, но намерим отговори, които твърдят и едното и другото.
Става въпрос за едноличен собственик на капитала и е подадена окд5 да се самоосигурява през това дружество. В март месец обаче още е по трудов договор и там си му внасят на максимума за целия месец осиг.вноски. Той има само личен труд. Ще внася осигуровки и личен труд от 01.04 нататък, когато е прекратено трудовото му правоотношение.
С кой код трябва да се подаде декл. обр.1 за март, код 12 или код 90. Не е съдружник в други дружества.
Моля, за още малко помощ, след като лицето е плащало осигуровки на 550 авансово, а дохода на месец му излиза 504,17 лв. в таблица 1/2 колона 4 посочвам 550, в колона 5 посочвам 504,17 лв., като догодина тези таблици ще станат и в двете колони по 550 лв. като посоча и декемврийският труд.
Въпросът ми е за прил1, там за осигуровки през настоящата година 12 броя върху 550 лв. си посочвам, или 12 броя върху 510 лв. и за 2020 г. в прил.1 посочвам разликата между 550-510 за 12 месеца.
Тук идва и другия момент декларация 6 за 2018 г. осигуровки върху 550 или 510 се посочват?
Имам спор с колега и затова моля за мнение, за да не ме подведе и да подам грешно декларацията.
Благодаря, Delphine за всички разяснения и насоки.
Ако правилно съм разбрала, трябва да направя следното:
СОЛ с личен труд за декември 2017 възнаграждението от 240 лв. е платено в януари 2018 г.
През цялата 2017 е осигурен на макс 2600 лв. по трудово правоотношение, което е прекратено в края на 2017.
За цялата 2018 г. се осигурява на 550 лв. и плаща личен труд на тази сума. Декември 2018 е платен в януари 2019 г., само осигуровките за декември 2018 са платени в декември.
-Декларация 6 си се попълва с всички осигуровки за 12 месеца през 2018 г. тя не се обвързва с плащане на осигуровките, а с начисляване.
-Декларация по чл.50:
1. за 2017 г. не правя корекции на Т1 и Т2, понеже няма изравняване на осиг. платени са по тр.договор на максималния праг.
2. за 2018 г. Т1 и Т2 ще ги попълня по следния начин: колона 3 празна, колона 4 с 12*550 осиг.доход, а колона 5 трябва да попълня ((11*550)+240)/12=524,17. Тук идва притеснението ми, ще има надвнесени осигуровки.
3. Правя ли коригиращи Т1 и Т2 за 2017 като на колона 3 посочвам за 12 месеца по 2600, и на колона 5 м.12 от когато е и СОЛ посочвам 240 лв.
4. Приложение 1- облагаем доход ((11*550)+240; задължително внесени през годината ав.осиг.вноски 12*152,90 или 11*152,90 трябва да се посочи?
Това е доста объркващо, особено когато попълвам за първи път декларация по чл.50.
Благодаря за линка, а да попитам правят ли се коригиращи декларации, когато дохода за декември си е платен в декември, само осигуровките са платени до 25ти януари на следващата година.
Здравейте,
Тази година за пръв път подавам каквито и да е декларации за приключване на фирми и самоосигуряващи се лица. Имам СОЛ полагащ личен труд в ЕООД, декември е изплатен в януари, а самите осигуровки, той си ги е превел в края на декември.
Издадената служебна бележка съм включила дохода от януари до ноември включително, и са приспаднати осигуровките за същия период януари - ноември.
Декларация 6, която е с осигуровките и се подава до края на април включвам всички осигуровки от януари до декември вкл. Правилно ли са издадени служебната бележка и декларация 6.