Правилно съставяне - период 2011 година.
Моля да ми помогнете за следния казус: ЕООД е направило постъпки за заличаване. На 31.10.2012 е вписано решението в ТР със срок на заличаване 30.04.2013 година. Кога е следвало да се подаде дкл.по ЗКПО за 2012 година и за 2013 година

? Постъпки за заличаване?
Имаш предвид процедура по ликвидация?  Ако да - сега подаваш декларация за 2012, с 2 отчета - до вписване на обстоятелство по процедура по ликвидация (01.01.2012 - 30.10.2012) и 31.10.2012 - 31.12.2012.
За 2013 - когато се вписва заличаването се подава последна декларация.
:-) Извинявай за осиг. - видяла съм "Не", а то било " Ние" :)

Успех!
Подадена ... а не сте внасяли осигуровки и декларации ...

За служебните бележки - не е необходимо. Възложителят нищо не е удържал и внася, за да удостовери такива суми със служебна бележка. Нали имате Сметка за изплатени суми с данните на Възложителя и Изпълнителя за какво и какви суми са получени.
Декларирате си сумите.
Авторски права   -  4694,00 лева  - 40% НПРазходи. Само данък.
Участие  в  спектакъл - 2649 лева - 25% НПР. Това е изплатената сума за Трудова дейност. Върху тази сума (след приспадане на 25% НПР)  се дължат осигуровки и след тяхното приспадане има и данък.
В НАП подала ли е декларация ОКД-5 за самоосигуряващо се лице?
Доходът за осигуровки разделяте на месеците, в които е осъществявала дейност (играла в спектакъл).
Да прочетем първо ЗКПО тогава

Разходи, представляващи доходи на местни физически лица
Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:
1. основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт;

2. доходи на еднолични търговци.
(3) Непризнатите разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.
Не увеличаваш само с постоянно начисляваните суми.
 justgerry, декларация не е необходима, виж трудова книжка - това е.
slujitel1,
Съжалявам, че не успях да Ви убедя, че пенсионерът дължи или не дължи осигуровки върху полученото възнаграждение през месеца.
Просто няма такова нещо като "начислено възнаграждение" по граждански договор, а само "изплатено".
И го твърдя като пенсионер, получавал такова възнаграждение :smile1:


Хех, интересно, нямало начислено, защо ли има едни цели текстове в ЗКПО, за които колегите всяка година питат дали да преобразуват финансовия резултат, че даже и с начислените осигуровки.
Явно може да поемете Вие излишните здравни вноски (а не фирмата, която ще плаща) - давайте.

P.S. Благодаря за разбора на изреченията ми.

Да си ги поясня:
"С една сметка може да изплати за 6 месеца. Така че има значение сумата за всеки месец от периода." - може Една СИС с период 01.01.2013- 30.06.2013, но ако сумата е 700 лв бруто - няма да има Здравни вноски.

Разсъжденията Ви за Граждански договор не са интересни за случая.
Отново питам за нещо което всички вие сигурно знаете отдавна . Може ли и тримата съдружници в едно ООД да бъдат с ДУК ?

Ако и тримата са вписани като Управители.
 irenabrili, права си само, че осигуровки, данък, декларации има чак след изплащане.
Но определянето на периода, за който се дължат осигуровки няма никакво отношение дали се изплаща в 1 или в няколко месеца/пъти/, а какво пише в Договора и за колко време е положен труда.

Цитат
че изплатите сумите на 12 части по отделно за всеки месец по 58 лв.
В смисъл? Всеки месец плащат по 58 лв, или имаш предвид това, което пиша по-долу на slujitel1 - 12 отделни сметки за изплатени суми с Една и съща дата на изплащане.

slujitel1
Цитат
 Да, сумата се изплаща наведнъж за период от няколко месеца.В този случай НПР се приспадат от цялата сума и така излиза, че е по-голяма от МРЗ и дължи здр.ос., и след това си дели на броя месеци и това съответно е осигурителе доход за Д1, ако правилно съм разбрала?!


Ще те разочаровам, но се налага да издадеш толкова Сметки, за колкото периода се изплаща възнаграждението (делиш 700 лв на броя на няколкото месеца) - за да отговаря на фактите.
 Да не говорим,че има софтуери, които не позволяват да се въведе периода по-голям от датите в един и същи месец - точно, защото оттам насетне не може да се прецени има ли няма задължение за осигуряване, за генериране на Д 1 и т.н.
slujitel1, НПР са си НПР  - дали на месечната, или на общата сума :)

Виж месечната сума колко е, махни й 25% и тогава гледай сумата дали е под МРЗ (310 лв).

"Например за 12месеца получава 700лв" - Ако 700 лв е за 12 месеца - средно месечно е 58 лв. бруто , така че не се дължи здравна вноска.

Ключовата дума в КСО е "получават". Месечно
По отношение на здравните осигуровки по ГД на пенсионер, такива не се дължат, ако по съответната СИС сумата е под МРЗ. Има значение колко пари изплащате по една СИС, а не за какъв период от време изпълнителят е извършил уговорената работа.
Съветвам Ви да ползвате калкулатора за граждански договори на този сайт и няма да имате проблеми. :smile1:

С една сметка може да изплати за 6 месеца. Така че има значение сумата за всеки месец от периода.
Здравейте, искам да помоля някой, който знае какво представлява Разпределителен баланс на имуществото между съдружници да ми помогне. Става въпрос за ликвидация и заличаване на ООД, което никога не е работило.

Една справка за изплатените ликвидационни дялове на съдружниците. И платежните документи, от които е видно кой колко е получил - обратния вариант на внасянето на капитала при учредяване;)

Без тази справка и документи няма да заличат Дружеството в ТР към АВ.
НОИ не може да анулира болничен!
Какво по-точно имате предвид?

"Признае го за невалиден":)
Нина Димитрова, не се тормозете, пропуснете.
Да не би жената да се заблуждава, че са достигнати 30-те раб.дни (т.е. да не е съобразила, че за 2013 се броят наново 30 дни)?
 Неактивен ТРЗайче ,

въпреки единни сметки и куп други промени,
е записано осигуровките за отделните месеци да се заплащат отделно.
Та като плащаш осигуровките на лицето за м. 01 и м. 02. (зачита му се стаж  в два месеца) - какво ще попълниш в платежните (още повече ако беше до 31.12.2012)?

И оттам - кои месеци ще посочиш в декларция 6.

paraskeva, взема се само м.12 за база (да не говорим, че в м. 01 вече имаш освен брутно възнаграждение, и Обезщетение; и да не вмъкваме дали месеца, от който се изчислява трябва да е пълен :))) . Не се засичат суми между д1 и д6 (все още):)
Фирма иска да подпише договор за продажба на продукция в европейския съюз и извън европейския съюз .Какви особености има в счетоводното отчитане на продукцията, ако се продава на клиенти от страни - членки на общността и от страни извън общността ?
Износи, ВОД-ове и куп други.
Пуснете декларация за неактивност. Статистиката не се интересува от суми под 1000 лв.

НАП (попълвайки декларация за фирма с дейност) входящ номер на какво ще търсят от НСИ в този случай?