Здравейте!


Моля за съвет!
Майка в отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст се връща на работа 6 месеца преди детето да стане на 2 годинки, Детето се дава на ясла (държавна).
Детето започва ясла и 2 седмици след това майката следва да започне работа.
Какво следва да направя?

1. Подавам промяна в обстоятелствата в НОИ - основание връщане на работа и даване на детето на ясла
2. Да подам приложение 8 за 50% обезщетение по чл. 54 КСО. Четох ..и не съм напълно сигурна дали майката има право на него, след като детето е дадено на ясла.......
Под ГДД имате предвид  по чл.50 или по чл. 92? Защото въпросното лице не е имало доходи за периода и не е подавало лична ГДД по чл. 50. Фирмата му - ЕООД си е работило, има си там подадени декларации и отчети.
Да, знам. Но нали видяхте от коя дата не е заверен стажа на въпросния СОЛ - 2007, а не 2017
Моля, поне да ми кажете какви документи искат инспекторите от НОИ - попълнена осигурителна книжка и какво още? Искат ли платежни или някакви други документи? Декларации по чл. 92 за доказване на това, че фирмата е имала дейност? :blush: :blush: :blink:
Здравейте.


Не съм запозната с процедурата по заверка на осигурителна книжа...За това ще съм много благодарна за насоки. Става дума за лице, чиято книжка не е заверена от 2007г. !!!... :blink: :blink:.- СОЛ , собственик на ЕООД. Има издадена книжка, попълнена но не е заверена.
Какво следва?   Заявление до НОИ - София  за заверка на осигурителна книжки?
Какви документи трябва да се представят там? Или те си правят вътрешна проверка?
Здравейте!

Ето, че и мен ме сполетя  - Призовка за представяне на документи и явяване в Столичната инспекция по труда.
Искат ми различни документи, досиета, ведомости, графици и пр....
Да знаете колко време продължава проверките от такъв характер и как протича по принцип?
Послената, която имах от НАП беше за около 8 месеца, ако и тази е така............. :blink: :blink: :blink:
Благодаря много за отговор!
И все пак ние какво трябва да подадем в НОИ и в какъв срок?
Здравейте!


При нас се случи трагедия в семейството на родилка - бебето почина няколко дни след раждане,
Не сме имали подобен случай и не знам какво следва да се подава в НОИ
На нас са ни представени два болнични- за 45 и 42 дни. Подадени са приложения 9 в НОИ.
Сега какво следва да се подаде в НОИ? Майката има ли право на третия болничен?
При нас има такъв болничен , т.е.
1. Болничен за 45 дни преди раждането
2. Болничен за 10 дни, издаден от гинеколог за преносването
3. Болничен от болницата за 42 дни за раждането

Вторият болничен ни го върнаха от НОИ. Той в т. 3 като 12 месеца ли трябва да се избере. Защото дори един служител ни каза, че този болничен трябва да се анулира?
Лицето попълва заявление приложение 8 към чл.4 ал.6, а Вие подавате удостоверение приложение 10 към чл.9.

ОК в програмата на НОИ какво избирам - приложение 10 и от него, приложение номер 7 към член 2 и само т. II за промяна в обстоятеслтвата или??? :blush:
Здравейте!

Майка иска да прекъсне отпуска си по чл. 164 и да се върне на работа 2 месеца преди детето да е навършило 2 годинтки. Детето тръгва да държавна ясла.
Подавам приложение ном. 10 в НОИ и си избирам от тяхната програма приложение ном. 7 и попълвам не .I, a т. II , за промени в обстоятеслтвата  т. 4 и т. 23...
Имам отказ с текст" При документ за промяна в обстоятествата липсва основен документ)...Не ми се е налагало до момента да попълвам подобен документ. Моля за помощ, къде бъркам....? :blush: :blink:
Здравейте!

ФЛ, което живее от около година в Германия, в края на миналата година е работило там за два месеца, за което има изплатен доход и удържан данък. Немската фирма е издала съответния документ за изплатените суми и удържани и внесени данъци.
Въпросът ми е: Ф-лице- Българин трябва ли да декларира този доход с декларация по чл. 50, и и тук ли ще се облага или трябва да приложи документ за избягване на двойно данъчно облагане? Ако да, от къде може да се получи такъв  документ? :blush: :blink:
Благодаря ви
Може ли в търговски обект , в който се плща в брой и съответно се издават КБ и фактури  сега до края на март нов касов апарат, а СУПТО (съответно нов соф. продукт, щото сегашния няма да го лицензират в НАП)  - септември? :blink:
Фирмата е регистрирана по ДДС
bobo, точно за това го пиша защото ние не работим по медийни изказвания а по официално публикувани промени в ДВ. Нямам ниищо против написаното от теб но хората трябва да са наясно,че засега ситуацията е ...един ,казал друг рекъл ..това е положението в тази държава


https://nap.bg/news?id=3895
http://www.minfin.bg/bg/legislation1/230

Отговорна дирекция:   "Данъчна политика"
E-mail:   taxpolicy@minfin.bg
Дата на откриване:   01.03.2019
Дата на приключване:   15.03.2019
Мъкааааааааааааа, ми то никакво време не остана..........
Ако правилно се ориентирам към момента - щом възнамерявате да използвате СУПТО+КА, срокът е септември.

Касов апарат -НОВ вече име и РАБОТИ ;-)))) въпроса е може ли да си работим сега със стария софтуер, а СУПТО да го въведем към септември?
Здравейте!

Имам фирма, която си закупи нов касов апарат, отговарящ на последните изисквания от наредбата.  Същата фирма Х ползва софтуер за издаване на фактури и следене на наличности, който не е в списъка на НАП за лицензираните такива.
Въпросът ми е :  Може ли тази фирма да продължи да използва този нелицензиран и несвързан с касовия апарат софтуер до края на септември (съгл новите удължени срокове) или щом е с нов касов апарат, то трябва задължително да е й със СУПТО   :blink: :blink: :blush: :blush: :question:
18
Новини » Re:
09.02.2019, 10:45
Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.
Това сигурно ли е?
И...….ама честно не ми стана никак ясно какво по-точно и как да подадем в ДАНС (питам за фирма, която има търговия на едро и попада в чл. 4)   :blink: :blink: :blink:
Това  - до 15,03,2019 се подава старата декларация по чл. 73, а за изплатените доходи по трудов договор през 2019-  НОВА справка

Да, до 15,03,2019!  - декларация по чл. 73 ал.1
И искате да кажете, че се подава тази година и по чл. 73 ал. 6? или , че се подава през 2020 година за 2019?
Едно питане по поводн на сроковете и промените , касаещи подаването на справка чл. 73 от ЗДДФЛ.

Промените записани в ЗДДФЛ за декларация по чл. 73 - срок на подаване 28,02. и ал. 6. още една НОВА справка за осигурените лица по трудов договор - се подават тази година?
Или сега  - до 31,03,2019 се подава старата декларация по чл. 73, а догодина по новите правила?.......Вече съвсем се обърках............. :blink: