Работодаля няма право да взема императивно решение и да предостави на  работника или служителя неплатен  отпуск.

Чл. 173 ал. 7 от КТ гласи:
Работодателят има право  да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
 1. по време на престой повече от 5 работни дни;
 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
 3. в случай, че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.

В случай, че все пак вие се съгласите да ползвате 3 месеца неплатен отпуск, здравните осигуровки за първите 30 дни от него са за сметка на работодателя, а за следващия период вече са ваша грижа. Трябва също да се спомене за този период също, че той не се води трудов стаж.

Що се отнася до платеният отпуск, който не сте ползвали за периода на майчинството ви, то вие имате право да подадете молба за него и да го използвате. Тъй като споменавате, че имате намерение да напуснете настоящия си работодател,  в момента на освобождаването ви той е длъжен да ви изплати обезщетение по чл. 224 от КТ, който гласи: При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.
А как да разбера дали е вписан в журнала на лекаря?! Според мен никой няма да ми даде такава информация. В деня на връчване на предизвестие за съкращаване, лицето представи болничен, който е издаден в същия този ден, но е болен считано от два дни преди това.

Това се разбира в момента, в който подадете информацията за болничния в регистъра на НОИ. Ако има проблем се установява веднага.
Може, ако е в съответствие с Наредбата. Грубо казано, до момента няма стаж като космонавт или подобна трудова дейност, защото е работил само като стриптизьор. Прави една година като космонавт и започвате да му го начислявате и изплащате. Естествено, сте си описали това във вътрешните правила.  :wink1:
Уви, задължителен е независимо дали работодателят и служителят да имат съгласие по въпроса да не бъде начисляван.
Благодаря за мненията. Намирам ги за много полезни.
Осигурряваме транспорт и нощувка. Явно обаче е необходима и храна.
Да, и аз така мисля, но ми се искаше да имам мнение от колеги, защото шефът винаги е/иска да е прав.
Колеги,
според НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) Не се считат командировани лицата, които:
1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;
НО какво би могло да означава "и др."
Питането ми се отнася за лица, които са с длъжности монтажници и монтьори на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация,  като дейността на фирмата на територията на цялата страна. В трудовите им договори е записано, че мястото им на работа са "Обектите на дружеството в страната".
Как да разбирам
чл. 121 от КТ - Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа.
Дали трябва да бъдат командировани или не?
Така си комуникраме с тази личност - с мейли и неговото голямо питане е за съюза "и" т.е. явно му се иска да има и отпуск, и обезщетение :)
Колеги, служител стана баща на детенце и ми изпрати цитат от http://blog.apis.bg/2012/06/red-za-polzvane-ot-bashtata-na-otpusk-pri-razhdane-na-dete/

"При условие че майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. За това време му се полага и обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО), когато са изпълнени законовите условия: да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за риска „Общо заболяване и майчинство“."

Как ще коментирате и "За това време му се полага и обезщетение от държавното обществнено осигуряване"?
Тази точка е трудно доказуема в съд!
Умен работодател не би я използвал!

Благодаря, значи е добре за майката да подпише и след това да се отнесе към изясняване на обстоятелствата в съда.
А как ще се предават декларация за банкова сметка и удостоверение за IBAN?
ИТ не може да съветва работодател, как да освободи работник!
Аз лично не виждам смисъл от ходене в ИТ.

В момента питането ми не е от позицията на работодател. Да разбирам, че според вас нещата са предопределени в полза на работодателя?
А не е ли добре младата жена да вземе заповедта за освобождаване и без да я подписва да я занесе в ИТ за консултация?
Здравейте, майка на детенце навършващо 2 години след 2 дни е извикана от работодателя си. Той я информирал, че ще я освободи по чл. 328 ал. 1 т. 12. Според мен няма право на това, тъй като майката е защитена до навършване на 3 години на детето съгласно чл. 333 ал. 1 от КТ, а и чл. 328 ал. 1 т. 12 е приложим, когато иде реч за служители от ръководството на предприятието.
OK, благодаря. Колко трябва да бъде сумата за командироване? 20 лева?
Колеги, моля за вашите мнения относно темата "командировка за повече от един месец" като как се заплаща според вас?
Кабинетът ще утвърди новият размер на минималната работна заплата, който бе оспорван пред съда от работодателите. Увеличението с 20 лв. на минималната работна заплата трябва да влезе в сила от 1 юли и да стане 380 лв. (цитат от OFF News от днес)
Кабинетът ще утвърди новият размер на минималната работна заплата, който бе оспорван пред съда от работодателите. Увеличението с 20 лв. на минималната работна заплата трябва да влезе в сила от 1 юли и да стане 380 лв. (цитат от OFF News от днес)
Правилно е уведомлението по чл. 62 за регристриране на договора да бъде заличено.