Здравейте,
При СИРВ с едномесечно отчитане имам работник с болничен лист от 24.11. до 03.12.2019 г. - отсъства 3-Дневни и 3-Нощни смени - м.11-50 часа, м.12-25 часа.
Към НОИ изпращам данните в часовете, както съм описала, а в отчитането на работното му време в работни дни по норматив, т.е 5 дни за 11 и 2 за 12, които приспадам от норматива за месеца. Как отразявате в Д1? В НОИ трябва да им съвпаднат часовете с дните в болнични от Д1, нали?
Здравейте, трябва ли да подам и как да оформя Уведомление по чл.62, когато искам да променя основанието на трудовия договор от чл.68, ал.1, т.3 на чл.67, ал.1, т.1.?Титулярят се върна на работа, но ще бъде преназначен на друга длъжност, а заместващият остава на сегашната си длъжност.

Да, но то не е записано на ясла. Така че ми се струва няма нужда от 7?
Здравейте, продстои ми връщане по-рано на работа и тр да попълня някои документи. От всичко прочетено разбрах, че трябва да представя Приложение7 и 8. Не мога обаче да разбера какво се попълва за промяна обстоятелствата в Приложение 7? Не би ли трябвало в 3-дневен срок да се подаде ПРиложение 10 т.22 ?
Здравейте, през 2004 за наш работник е подадено уведомление за прекратяване. Една седмица по-късно явно колегата се  усетила, че не е трябвало да подава за този човек и е подала заличаване на прекратяването, но с код корекция 2 и тип на документа 1 , а не 3. В момента той не съществува в ПР. Мога ли да направя нещо с подаване на ново заличаващо или тр да се обърна към ИТ за предписания?
Здравейте, наш работник подаде заявление за освобждаване поради навършена възраст и осигурителен стаж за пенсия. Искаме да го назначим отново, но се колебаем дали да бъде отново на постоянен договор, тъй като докато излезе решението за пенсия той все още няма да е пенсионер и ако един ден решим да го освободим няма да можем да го направим с предизвестие по чл. 328, ал.1, т.10а. ПРавилно ли разсъждавам или не? Според вас може ли на срочен договор и след пенсионирането на постоянен?
И като роди жената ще е под закрила с дете до 3 год. възраст по чл. 333Закрила при уволнение

    Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

 1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
а пък ако има и хронични заболявания....още по-трудно.

Ей това жените сме си дискриминирани отвсякъде - прекалено млада -ще ражда, родила е само едно- сигурно пак ще роди, детето и е все болно и т.н. на какво не съм се наслушала.

Във въшия случай , ако тя не подаде заявление, не виждам как ще я освободите.
Благодаря! Направо се обърках! Както предполагам много хора... Да се надяваме, че ще свикнем бързо.
Заплати за м. 12/2013 платени на 09,01,2014, внесени осигуровки и данък, Д6 как ще се подаде - в две Д, едната с осигуровките до 25,01, а другата  с код 8, период 01,2014 и дата на плащане 31,01,2014 в т.18 - за ЗДДФЛ до 25,02,2014? Поне аз така разбирам дотук кашата...
И какъв е смисълът да плащаш данъка до 25.01, а да го декларираш от 01,02 до 25,02,2014?!? :hmmm:
Ох, голяма мъка е това СИРВ, постоянно имат ИТ и като отсъста някой е ужас....
Именно заради това, че се нарушават почивките искам повече хора да могат да взимат смени, защото сега само някои колеги се съгласяват. Другият начин според мен е да има назначени т.нар. подменни.
Здравейте, имам следния въпрос: можем ли по някакъв нормативно коректен начин да задължим работниците, които са на СИРВ да вземат смените на колегите си, когато са болни или в отпуск?