Да, някаква такава плетеница се заформя за години напред. Аз съм взела решение разликата в амортизациите м-ду САП и ДАП да третирам като постоянна разлика. Още повече, че при мен произтича от не от разлика в амортиз.норми, а от заведен само в ДАП актив - първоначално въведена система за качество ИСО. Това не зависи от нашата счет.политика, а от изикванията на закона, тъй като  за счет.цели това не е актив, а текущ разход, а за целите на данъчното облагане е актив.
Активи по отср.данъци например от: натрупващи се компенсируеми отпуски, от начислени, но неизплатени доходи на физически лица (различни от труд.превоотношения) към 31.12.
Пасив - в момента се сещам например, че може произтича от разлика межди данъчни и счет.амортизации.
Но това за връзка с прогнозната печалба, загуба и др.подобни не мога да го разбера изобщо. По скоро огледайте за обезценка на вземания евентуално...
Не става ясно обаче не получавате ли все пак справка към ф-рата кой автомобил колко точно е заредил, за да ги си разделите количеството от цялата ф-ра по автомобили. Може един да е заредил 15 литра, друг 150 литра... Не виждам как изписвате горивото на база пробег, ако нямате тази инф-я. Никога резервоарите на са на "нула"... т.е винаги има някакво количество и там, което докато не стане ясно за какво ще се използва няма как да включите в ДО за облагане на разходите. И още -  дали за всички автомобили се ползва ДДС също е от съществено значение....
Между другото леко ми се изясни въпроса с това дали НАП имат право да се връщат назад във времето да търсят лично ползване и понеже виждам, че ви интересува темата за лично ползване ... незнам дали тук в КИК могат да се пишат лични съобщения, ако може пишете ми да не занимаваме цялата аудитория (понеже гледам, че автора на въпроса загуби интерес :wink1:), ако не може мога да дам друг начин за контакт  :smile1:
пред мен една статия на Цветана Янкова- данъчен експерт, тя твърди, че " за разлика от начина на определяна на данъчната основа за останалите данъци върху разходите (например социалните, представени в натура) при личното ползване, свързано с данъчни амортизируеми активи, се вземат предвид данъчните амортизации, а не счетоводните такива
Мисля, че си изясних въпроса. Данъчната основа за облагане по ДДС  е 20% от 1/60та от стойността при придобиване.
Ако следваме логиката на ЗКПО би трябвало ДО за начисляване на разход по ЗКПО да е данъчната амортизация (нали тя е разход).
Ако е така, данък в-ху разходите ще начисляваме само 2 години ли??!! :blink:
Тези разходи за мобилни разговори не висят в небитието сами, ако има купувани мобилни апарати, значи са свързани с тях... Да го вълнува някой друг освен мен в момента как се определя данъчната основа (върху която следва да начисляваме ДДС)  за въпросните апарати, които са ДМА? Стойността при придобиване се разделя на 60 части и така имаме месечна дан.основа или се ползват данъчните амортизации, които обаче ще са 2 години :blink:
не е ли по-добре обратно, 652/159 но със знак минус :wink1:
Аз бих си изяснила какъв точно е този разход - социален, представителен, свързан с облагаемата дейност, доход на лицето или друго и чак тогава да търся връзка с ДДС-то. Може да се окаже, че изобщо няма такава. И ако е само за лично ползване къде е връзката с чл. 204 ЗКПО, той третира смесено ползване на активи или услуги?!........
От така написаното аз се чудя дали това не е социален разход. Никъде не пишете, че това е офис, повече прилича на наем на апартамент за живеене... Ако пък е офис, какво значение има колко дни се ползва, ако можете да докажете, че е само за тази цел?!
Здравейте,
имам получено финансиране за атракцион( ДМА) . Проекта се осъществи 2015, а парите 60% от ДФЗ се получиха 2016г в размер на 67 хил.лв. Сега се чудя  и се замотах: тия 60% които получихме като финансиране , как е по-правилно да намерят отражение в приходите? Имам кредитно салдо в 752 пр-ди за бъдещи периоди в размер на 67000лв и се двоумя как да постъпя: да признавам прихода пропорционално на амортизацията за 5год  или трябва да призная цялото финансиране наведнъж?  Смятам ,че съразмерно на амортизацията е правилното, но за да съм сигурна имам нужда от мнения , за което предварително Благодаря :blush:
Това е така наречения приходен подход:
1. финасиране, във връзка с придобиване на амортизируеми активи признаваме за приход пропорционално на начислената амортизация
2.финансиране, във връзка с компенсация на направени разходи, признаваме в периода, в който са признати разходите (това второто, касае услуги, ако има такива одобрени в проекта)
Нямам толкова много лични километри, но автомобилите се използват повече от управителите за делови посещения и командировки , а с промяната в ЗКПО отпадна данъка за използване на автомобилите в упр.дейност.Надявах се че избирайки варианта 50/50 поне ще ни спестят писането на пътни листи
Само за едните пътни листове ще се вкарате всеки месец да начислявате ДДС, освен върху тек.разходи и върху данъчните амортизации??!! защото казвате,ч е е ползван ДК при покупката?
Ами то е ясно и на двете страни какво става с това лично ползване, но все пак така изведнъж да се започне някак е твърде нагласено. Иначе как ще го тълкуват - ами при всяко положение не в наша полза. Те , ако рекат да се задълбочават не до октомври, ами могат и с много по-задна дата да го разглеждат, защото личното ползване не е нещо ново в ЗКПО.
Абсолютно по същия начин разсъждавам...и ако примерно за автомобили, купени преди 7-8 години мога да се правя на ку-ку, че не сме следили километража по правилата, и не може да се каже със сигурност в кои години какво се е случило, не мога да твърдя същото за автомобили, купени през 2015 г. и то чисто нови, нали са почнали от "0" и във всеки момент може да се провери километража в момента! Освен, ако не почнем да правим нарушения и като автоджамбазите да правим мошеннически неща, като  да връщаме километражите...
Аз обмислям вариант: в началото на годината (даже може и да е дата отпреди няколко години, или направо го вкарваме в правилника за вътр.трудов ред...това още го мисля) се пуска заповед, че е забранено ползването на автомобили за лични цели, сега през октомври : заповед, че във връзка с мерките за задържане на служители и вече регламентираната  законово възможност   в ЗКПО и създаден специален модул към отчетната ни система,  вече се допуска ползването, но само при спазване на определени правила на отчитане, които включват изготвяне на пътни листове за всяко пътуване и.т.н. срокове, отг.лица...
Много ми се иска да звучи като все едно сега сме се сетили, че може да се прави това :blush:
Между другото ние тая система си я имаме от няколко години, ама кой знае откога е.
Как изглежда отстрани това? Много ли е зле?
И аз съм пред подобна дилема, но последна грижа ми са пътните листове занапред... По скоро се чудя, как ще тълкуват данъчните тези изведнъж показани лични километри, след като досега не е било така. Как да сме сигурни, че няма да им скимне да се връщат да гледат назад и да проверят изминатите километри досега? В крайна сметка онова прословуто указание излезе още през януари и моите съмния са, че ще гледат и периода до октомври... А вие щом сега минавате направо на 50/50 явно имате много лични километри...
Иначе за пътните листове смятам освен тези за сл.уж. цели, които да са оформени по правилата да пускам разликата в километража пак с един пътен лист, но без много да се старая - автомобил "...." на маршрут "лично ползване" и колко са километрите, без подписи и др.такива, просто за по-лесно смятане.
delphine , благодаря ! Мисля, че ми се изясниха нещата!
Може и това да съм чела, ами същото казват каквото и аз. И пак въпроса е какво правим с тази остатъчна (опционна) ст-ст сега? Не може актива да виси така с остатък, минал е срока, а не амортизиран напълно :blink:
Завели сме го точно, както казвате. Опционната цена е приспадната от амортизируемата стойност, или казано по друг начин в с-ка от гр. 20 си е с цялата стойност, но в програмата ни все едно е стопирана част от сумата, да не се амортизира. Когато осчетоводявах лизинга прочетох някъде (не помня обаче къде беше), че в случай, че има предварителна уговорка (както в нашия договор) , че само след изплащане на някаква остатъчна сума автомобила става твоя собственост трябва да се процедира така, защото може и да не се плати... Затова и лизинговата компания ни издава месечни фактури, защото в края на договора могат да се окажат оперативен лизинг (наем).
В случаите, когато е уговорено, че с плащане на последната лизингова вноска автомобила става твой не е така. там лиз. компания издава фактура за първоначалната вноска и за оставащата главница още в началото.
Ако някой ме убеди, че греша, пак ще ми е от полза, ще мисля в посока, какво да измисля за да изляза от ситуацията. :wink1:
НОИ не отговарят на имейли, както и НАП, освен, ако писмото не е подписано с електроненподпис от името на лицето и оформено като официално запитване. Защо не отидете на място  да питате. Ако едно лице е в същата ситуация, но ще трябва да получава обезщетение за безработица, при положение, че е съкратен в чужбина (а не напуснал по собствено желание) вземат предвид дохода от Германия. Може и при майчинство да е аналогично...
Но не считам за редно за един да се изисква задължително в началото, а за друг да се разрешава в края.  Затова се обърнах за мнение тук.
Много странно си говорите тук ..."в началото"..... "в края..."
Би трябвало при започване на работа, ако вече учите някъде и смятате, че ще се наложи да ползвате такъв отпуск да уведомите още тогава работодателя и да сте наясно дали е съгласен и дали ще ви разрешава отпуск. Ако сте решили да учите във времето, в което вече сте на работа да направите същото. Няма как да се сърдите, че не ви дават учебен отпуск, щом не сте информирали работодателя в случаите, които описах горе,  това означава, че сте смятали, че няма да имате нужда от този отпуск и ще си ползвате платения годишен отпуск. Работодателя боб ли да хвърля и да гадае кой утре ще се появи и какво ще му скимне. Надявам се да не съм Ви обидила, аз всячески защитавам правата на учащите, дори съм се преборила при нас да дават платен отпуск и на редовните студенти, но всичко от самото начало е ясно как ще става и има разрешения.
Колеги, имам лизингов договор, в който още в началото са уговорени: първоначална вноска, главница разсрочена за 5 години, лихва и остатъчна стойност (опционна цена) в размер на 1500 евро, с условие, че след погасяване на главницата и лихвите, ако платим и нея автомобила става наша собственост. Всичко това случи, платихме я. Автомобила е вече наш. В началото автомобила е заведен на цялата стойност, но счетоводни и данъчни амортизации начисляваме върху стойност, намелена с тези 1500 евро. Смятам, че сега след като сме я платили имам право да си амортизирам и тази стойност. Малко ми е объркано като отделен актив (примено с наименование "остъчна с-т към автомобил..." ли да го заведа... как процедирате в такива случаи?