В момента нямам договора пред мен, намрерих внесен гаранционен депозит. Липсва погасителен план. Шефът обясни, че има наемна цена 1200лв от която се вади месечна сума за направения депозит. А как е осчетоводявано до сега не се знае. Все още не е предадена базата
Здравейте, отново моля за вашето компетентно мнение:
имам месечна фактура, на която пише дългорсочен наем на автомобил за 1200лв и е с  приспадната 210лв от  внесен при сключването на договора гаранционене депозит. Автомобила не е зачислен като ДМА. Въпроса ми е как да осчетоводя фактурата, като директен разход ли?
дт 602
 дт 453/1
                    кт 401
Благодаря!
Здравейте, ново регистрирано ООД с двама съдружници/вписани са като управители и съдружници/ , който работят в друга фирма на трудов договор как следва да се осигуряват. може ли да се осигурява само единия и като СОЛ ли? Благодаря!
Здравейте,  лице работещо по ТД и осигурено за м.декември върху макс.осиг.доход от 2600лв, и изплатена сума по един ГД за 180лв. върху който има удържани осигуровки и данък/изплатен е преди да стане ясно, че по ТД ще е осигурен на максимума/ предсои тази седмица да има  изплащане по още три ГД за по  100лв. Въпроса ми е- само данък ли трябва да се удържи по тях и съответно да се подаде в Д по чл.55 за четвърто тримесечие/така иска лицето/. 100-25% норм.признати= 75 лв и данък само 7,50 и изплатена сума 92,50. Правилно ли е така и трябва ли да се подава и с какви суми Д1, след като няма вноски . Благодаря!
Здравейте, за да не отварям нова тема пиша тук. Лице с ТЕЛК 50% иска да напусне работа. ТЕЛКА е от 1год, след представяне на решението  му е предложена друга,  по лека работа, но фирмата има практика да оспорва всеки болничен на всички работници, с което ако наистина си болен си оставаш без заплата/защото оспорването си продължава месеци, а се налага понякога. Въпроса ми е по кой член да напише заявлението за освобождаване, по взаимно съгласие  или на др основание. До момента други обезщетения не е получавал. И ще има ли право на платена борса. Благодаря!
Да, има общо 6г. трудов стаж, но за това дете от България не е получавала майчинство от никъде/дори от социални/ . Детето навършва две годинки на 01,09,2018 и не ходи на ясла.
Благодаря ви, да Д1 И Д6 за месец юни са пуснати, ако попълня от 01,07 -до навършване на 2год на детето. освен осигуровките по тр.дог. други дължат ли се / за тези 50%/ обезщ. и има ли нещо специфично в подаването на Д1. Благодаря отново!
Здравейте, имам нова работничка от м.06,2018г е назначена в нашата фирма., /има дете родено в България, но отглеждано извън страната до април тази година/ . До сега не е получавала майчинство от тук, въпроса ми е може ли и колко назад може да се пусне декл.прил. 8 за получаване на 50% от обезщ. за гледане на дете до две год. и дали освен прил8 и банкова сметка друго трябва да се приложи. Благодаря!
И още един въпрос, ако ЕООД подава с ел.подпис на физ.лице, може ли и в ТР да подава с него или трябва на хартия . Благодаря!
Здравейте, и аз да попитам-работещите ЕООД не подават ли в ТР до 31,05,2018, че с тези неработещи и другите новости се обърках вече. Благодаря!
Здравейте, мога ли  да подам отчет на ЕООД в ТР с подписа ми на  физическо лице и само декл по чл13 ал 4 ли трябва да приложа. В НАП  и статистиката подавам . Благодаря!
Подавам Д1 заедно с другите ми лица по тр.дог, отделно подавам Д6 с код 4 само с осигуровките и през 04,2017 декл по чл,55 с данъка по гражданския договор и догодина спр по чл,73. Моля да ме поправите ако пропускам нещо. Благодаря!
Здравейте, на лице е изплатена сума от 100лв по граждански договор за извършена услуга, лицето е осигурено и по трудов договор при друг работодател.
 Аз му приспадам 25% норм признати разходи и му внасям осиг. върху 75лв .
Подавам Д1
Благодаря, така ще направим. Ще пуснем 2 раб.дни и има 20 дни отпуск.
Здравейте, моля за компетентния Ви отговор.
Служител е в болн от 21,12,2015-20,06,2016г / 6мес, без прекъсване/, още не се е оправил и лекаря му е отказал за го изпрати на ТЕЛК с обяснението, че ще е по лесно да има 1работен ден, после да си пусне отпуск и след това щял да може да му даде още 6мес болнични. Не съм убедена, че може така. Служителя има нужда от тези пари от обезщетение.Искаме да му помогнем.
Благодаря!
Здравейте, наш служител е в болн за период от 6м, последния изтича на 15,06,2016, може ли да бъде насочен от ЛКК към ТЕЛК за още няколко месеца /лицето е пенсионер/ и каква е процедурата. Благодаря!
Благодаря Ви, да разбирам че ако възнаграждението е 420лв-123,06
ще се дължи само данък 29,69 и в год.декл по чл50 няма да се довнасят осигуровки, попълвам Т1 И Т2. В Д1 си я подавам както при СОЛ с код 12, но в кл34 пишем 420, има ли друго което пропускам по Д1.
В Д6 подаваме само с код8 за данъка.
Благодаря!
Здравейте, да побутна темата.  Доста изчетох, но не съм убедена, че съм разбрала всичко. Моля поправете ме ако греша.
Ако СОЛ, упражнява личен труд в собственото си ЕООД за 400,00 месечно
400,00-123,06/лични осиг.вноски= 276.94/дан.основа/ и начислен данък 27,69
и чиста сума в последната клетка на Д1 =400.00-27.69=372.31
Д1 се подава с код 12
В Д6 какво пишем с код5 и с код8
На края на годината в декл по чл50 какво ще се пише
Благодаря Ви!