Моля за проверка и съвет
609 / 4532   -   525.45 лв /2627.26 *20%/
или
609/4532 с  ползвания ДК от  1300.00  да се раздели на 1300.00 : 5год.= 260.00 * 2год./колкото му остава до пълно амортизиране.
Здравейте, при бракуване на Тов.автомобил
 с-ст 6500, 00
 ползван ДК 1300.00
нач. до моента амортизация 3872.74
осчетоводявам: за отписване на актива
241             3872.74
609             2627.26/ ост.ст-ст/
         207   6500
от прочетеното разбирам, че трябва да се направи корекция на ползвания ДК със съставянето на протокол , но не мога да го изчисля.
Моля за съдействие ! Благодадя!
Фирма е купила имот с ПИ...от търг в общината. Има издадена фактура, в  която са включени и такси за вписването. Фактурата е без ДДС/чл.45, ал.1 от  ЗДДС/
Въпроса ми е при продажба на същия имот и ние ли издаваме същата фактура и как се отразяват в дневниците по ДДС .
Благодаря!
 :good:Благодаря Ви!
Благодаря,  4023.34 евро ПО 1.95583 =7868.97 и за тази сума да изготвим Протокола.
А за разликата 7885.75 -7868.97 = 16.78 къде се отнася.
Здравейте, имам фктура в евро, която е платена със SEPA превод от левова сметка.
Въпроса ми е как трябва да се осчетоводи?
Сумата на фактурата е 4023.34 евро, а на превода 7885.75 лв.
За машина внос от Германия от фирма.
На протокола коя сума трябва да бъде.
Благодаря!
За м.06.2020 ще удържа и осиг. и данък, изплатени в 06.2020г по двата договора

Д1 с  код 14 с дати 01-12.06.2020
Д 6 с код 4 м.06.2020 с дата 30.06.2020 с удържани осиг.
 и Д по чл. 55 с данъка по двата договора , подадена до 31.07.2020
Благодаря на всички !
Да и за двата казуса услугите са през юни
За втория ок, ще го декларирам , но за лицето в майчинство удържам ли данък и къде го пиша.
Другите неща така ли са 
Благодаря!
Здравейте, ГД на лице в майчинство втора година.
Сумата по ГД е 500лв/брутна/ т.к е под МРЗ само данък ли удържаме.
Д1 с код 14 няма да има, защото сумата е под МРЗ,  но за данъка - Д по чл.55 ли трябва да се подаде.
И на др.лице, което работи по ТД при друга работодател но е осигулено на 610.00 , на него удържаме  осигуровки  и данък,  какво трябва да подам.
Д1 с код 14 / до 25.07.2020/, а Д 6 с код 4 за осигуровките с дата 06.2020, изплатено 30.06.2020 , а за данъка какво се подава.
Благодаря!
Благодаря!
Здравейте, моля за помощ :
Ако с-ките от гр.70  се водят аналитично по обекти, съответно и 611 също е по обекти
резултата при някой е печалба , при други загуба за отделните обекти. Как е правилно да се отрази загубата :
 123 /  703.1 
или
703 /123 със знак минус

Благодаря!
Благодаря на всички ви, накрая решихме че ще му пуснем нов договор на служителя.
И сега си го има в действащите тр.договори.
Здравейте, да споделя каква каша забърках.
Подадох уведомление за прекратяване, което се оказа на грешен служител.
Съответно в бързната да го оправя пуснах още сто увелдомление в следната последователност.
1- корекция на прекратяването/ същото уведомление с код корекция с дата 16,03,2020 /
2- заличаване на прекратяването / на код корекция -2, тип на док.3, с дата 16,03,2020
 и сега договора не е в действащите
Моля дайте идея как да го оправя, реално човека си работи...
Благодаря!
Благодаря, имам остатък.
Да посоча ли сумата за прихващане в клетка 70, а в клетка 71 разликата за довнасяне
И аз съм в подобна ситуация
10.2019 - 500лв възстановяване
11.2019- 1200лв вноска, внесена..
12.2019 100лв вноска, внесена
01.2020 нулево ДДС
02.2020 излиза 2000 вноска
Въпроса ми е мога ли да прихвана тези 500.00лв от октомври или да си внеса цялата сума.
Благодаря!
Здравейте, рег на фирмата по ЗДДС е от 14,01,2020г. - в дневник продажби трябва де включи оборота от 14-31,01,2020. Има идвадени две фактури в брой, тях ги описвам, но как за вкарам разликата .  код "999999999999999"  е в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице
но като не е как се вкарва
Какъв док -  ОП  и с какъв контрагент
Благодаря!
Да побутна и аз темата, имам същия случай двама съдружници в ООД- цех за обработка на метални изделия, но и двамата работят и по трудов договор в др.фирма. Как е по добре да се осигуряват като Сол с личен труд или само като СОЛ. Другите разходи във фирмата са за наем и материали във връзка с производството.
Благодаря!