Един въпрос на тема осигуряване.
Самоосигуряващо се лице в България, собственик и управител на ООД. /Другият собственик не се осигурява и не извършва дейност в дружеството и няма да извършва/ се мести да живее в Австрия. Там ще се осигурява по трудов договор, но същевременно не иска фирмата му в БГ да прекратява дейност.
Доколкото се запознах с Регламент 883/2004, когато лицето е заето в страна-членка от ЕС, и самостоятелно заето в БГ/или друга страна от ЕС/ се счита, че лицето трябва да се осигурява по мястото, където е заето/ТД.
Та, въпросът ми е, какво правим с осигурителните вноски в българското дружество? Д1, Д6-годишно?
От НАП вдигат рамене и казват, ако компетентната институция е България, трябва да подаде заявление А1 при тях. Мисля, че всъщност лицето трябва да подаде А1 пред компетентна институция в Австрия.
Някой с подобен казус и съответно практика по въпроса?
Здравейте! Асансьорните техници са задължени да дават 24 часови дежурства на разположение, тоест не са длъжни да са в офиса на фирмата. Единствено, ако има авария и спешно повикване, тогава се налага да отидат на мястото.
Как е правилно да се попълни график за такова дежурство? Забранени са 24 часовите смени по закон, но тук става въпрос за нещо по-различно.
Проблемът е следния: ЕООД сключва лизингов договор за лек автомобил и плаща първоначалната вноска -30%. Поради определени причини, които си знае собственика на ЕООД-то, решават да сключат анекс съм лиз.договор и с него се прехвърля договара към физическото лице. Лизинговата компания отказва да връща парите и да издаде кредитно известие, а кара собственика да си плати на собствената фирма новата встъпителна вноска и фирмата един вид да му префактурира. На всичкото отгоре вътре влизат и сумите за каско и гражданска...
За мен не е коректно и се чудя как да го отразя правилно. Ако друг има подобен опит, моля да го сподели с мен.
Или направо трябва да се попълни заявление прил.8 от лицето? А работодателят представя прил.10
Здравейте!
Нещо зациклих с приложенията на НОИ. Ситуацията е следната.
Майка е в отпуск за отглеждане на малко дете до 2г. до май 2018. Решава да се върне на работа от 31.08.17. Детето ще е на ясла от 15.09.17. Подадено е заявление-прил.7 към работодателя за излизането в отпуск, съответно прил.10 към НОИ.
Как трябва да постъпя сега. Лицето да подаде отново прил. 7 към работодателя за връщането на работа в три дневен срок от 31.08. / в бланката не виждам връщане на работа като опция?!/ и работодателя подава прил.10 с промяната. Или се подава след като детето тръгне на ясла от 15,09? Или трябва да се подадат две заявления за промяна-едното за връщането на работа - 31,08, а другото за яслата от 15,09?
Здравейте!
Майка, в отпуск за отглеждане на дете до 2 години ще се върне на работа. Има право на 50% от 340лв. обезщетение от НОИ. Ако същевременно детето започне да посещава детска ясла /не на пълна държавна издръжка/ има ли право да продължи да получава тези 50%?
Но само в рамките на периода от 15,08 до изтичането на 15. календарни дни. Не може да се мести. Поне това прочетох в едни указания.
Здравейте!
Как да подам Приложение 10 за лице, което ще ползва отпуск по бащинство, когато се засича един ден с предходен болничен?
Лицето е в болничен до 15,08 вкл. същевременно детето е изписано на 15,08, така че отпуска му по бащинство започва от този ден принципно. Да впише ли лицето ден 16,08 като първи ден в отпуск по бащинство?
Благодаря Ви за споделения опит!
Лошото е, че сега става проблемно с корекция на Д1 за март... :(
В указанията за Д1 пише последният календарен ден, преди прекъсването, затова и си мислех, че аз съм права

15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването
Лице напуска от 03.04.2017./01 и 02 април са почивни/. Задала съм 02 април като последен ден в осигуряване в картона. Според специалистите от софтуерната фирма, трябва да посоча последен ден в осигуряване 31-ви март, защото е последен работен ден.
Сега взех да се чудя...сигурно аз бъркам...особено, след като софтуера не ми генерира Д1 за април, а трябва да се посочи последен ден в осигуряване и код за прекратяване.
Бихте ли споделили / не случайно питам / дали в Баланса нулевите редове са Ви делнати ?

Делнати са.  :) Поне тази година са така. Признавам си, миналите години-според клиента.... имаше и не делнати.
Във връзка с публикуването на отчетите в ТР. Днес една колежка ми каза, че е дала на неин клиент-микропредприятие е дала само баланс с пояснителни сведения към него, но от ТР са я върнали за ОПР.
Сега съм в чуденка дали не е по-добре да си правя и ОПР-та за всеки случай, независимо, че закона позволява само баланс.
ГД е договор за предоставяне на услуга по извънтрудово правоотношение.
Що за услуга е "разходи за транспорт"?

Не е услуга, така е. Но лицето няма документи с които да докаже разходите си за този транспорт. Нито оформени командировъчни от страна на фирмата Възложител. Затова се чудя после как ще се изясняваме с НАП.
В договора сумите за транспорт и гориво са посочени отделно.
Пише, че на лицето ще се възстановят разходи до 460 лв.
За мен проблема също се явява от факта, че лицето е СОЛ и си има право на НПР -25% и това посочване отделно не помага с нищо.
Според мен фирмата-възложител ще си посочи в справката по 73 цялата изплатена сума, заедно с горивото и ако аз декларирам по-малката ще се наложи да влизаме в обяснителен режим с НАП.
Здравейте!
Самоосигуряващо се лице е получило през 2016- 500лв. по граждански договор и второ плащане от 463,50лв. с основание разходи за гориво и транспорт.
Сега съм в чуденка само 500 лв. да посоча в ГДД или сумата от 963,50лв./500+463,5/
Лице, работещо по трудов договор през 2016, сключва граждански договор с фирма, за работа като таен клиент. По банковата сума на лицето са преведени 300лв. за работата и още 362лв/ разходи за гориво и транспорт/. На каква база са изчислили последните нямам идея.
Кофтито е, че тази фирма не отговаря вече на посочените телефони, няма откъде да се получат сл.бел по чл. 45 ал.4 от ЗДДФЛ.
Какво може да се направи в такъв случай?
Проверих и с ПИК на лицето-няма подадени данни за изплатения доход/лицето си е осигурено на друго основание и върху всяка изплатена сума се дължат осиг. и ДОД./
Не следва да се коригира с таксите.
За мен големия проблем е какво правим с ползвания данъчен кредит при строителството. В договора е описано, че строителната фирма преди делбата строи за собствена сметка всички апартаменти. Няма уговорено плащане от страна на физическите лица, съсобственици на другата част от УПИ-то.