Задължението си стои в цял размер, независимо, че сте подали ГДД с отстъпката. Ако платите в срок, се преизчислява и покрива, ако не-стои си данъка без отстъпка.
Не е нужно да правите каквото и да било.
Ако е чекнал, че е самоосигуряващо се лице, не приемат ГДД без табл. 1и 2.
Аз лично си ги попълвам таблиците и така подавам.
Ако искаш оценка за паркомястото от МДТ по местонахождение на имота ще ти извадят стойност като за гараж. Та и 9000 лв. да си ги изкарал не е страшно. :D
Употребата на преоценъчен резерв отпадна с последния СС-16. "г) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) трансформиране в акции или дялове - разликата между първоначалната оценка на акциите/дяловете и балансовата стойност на отписания дълготраен материален актив се отчита като печалба или загуба."
Елиминираме последващата въпроса за продажбата.
Въпросът ми беше единствено, че разликата от 5000 следва да се обложи.
И няма вариант да се избегне данъка
Да. Именно за момента на апорта питам. За разликата от 5000 лв.
Написах за последващата продажба само с цел изясняване на цялата ситуация.
Според мен, тези 5 000 единици се явяват облагаема печалба за апортьора.
Само, че други са посъветвали управителя на дружеството, че не е така.
Затова и зададох въпроса си тук.
Въпросът е за фирма 1. Фирма 2, където е апортиран имота не ни интересува.
Ситуацията е следната. Дружество 1 ЕООД апортира сграда в дъщерно дружество  2 ЕООД. Балансовата стойност е 10 000 единици. Оценката на вещите лица на сградата е 15 000 единици. При апортьора са отчетени следните опрации:
221/203-10000 ед. с бал.с/ст
221/722-5000 лв.
След един месец апортьора продава дяловете си в дъщерното предприятие на 100% на цена 15 000ед./тоест на с/стта на придобиването/
411/221-15000ед..
503/411-15000ед.
Въпросът е разликата между първоначалната оценка на инвестицията и балансовата с/ст на актива 5000ед. , която се явява печалба облага ли се или поради продажбата на инвестицията тази стойност следва да се посочи в ГДД в намаление?
Леко ми се струва незаконно да си търсят данъците за 2016, при положение, че алинеята влиза в сила от 01.01.2017.... Не видях и в ПЗР текст, че специално тази алинея ще се третира със задна дата..., но принципно всичко е възможно при нас. :)
Тъкмо факта, че алинеята влиза в сила от 01.01.2017 ме изправи пред въпроса.
Защо да се изисква декларация за починало лице през 2016?
Здравейте! Не успях да намеря в текса на ЗДДФЛ текст, който ни задължава наследниците да подават ГДД за 2016 за лице, което е починало през 2016.
Доколкото разбрах тази декларация би следвало да се подава от лицата, ако събитието е настъпило през 2017 и нататък, но виждам, че има образец на декларация за 2016?!
Следва ли до 30.04.2017 да се подаде ГДД от наследниците, ако лицето е починало през 2016?
Принципно, в КСО се изисва лицата да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО /ЕООД-то не работи/, но на практика, знам няколко случая, в които НОИ отказва обезщетението, докато лицето е собственик и управител на ЕООД, нищо че е без дейност. Разбира се, винаги може да обжалвате, но ще ви коства време и нерви.
Благодаря Ви! И аз мисля така, а явно и НАП мисли по тази логика. :)
Би ли следвало в служебната бележка по чл.45, ал.4 за доходи от наем по код 401/доходи от наем/ да включваме още един наем, когато е уговорено писмено, последният наем да е за сметка на депозита?
Реално, този депозит би следвало да се признае за приход на физическото лице в годината на използването му.
Да. Попълних го. Издадена е и служебна бележка. Код 102 за дохода.
Изплатеното на лицето грубо е 3207лв. Спадам 12месеца *123.06лв. осигуровки и 29,69лв. данък по 12 месеца / общо 1833лв./  от 5040лв.
Днес исках да заверя формуляр Bescheinigung в НАП. Съпругата на лицето работи в Германия, а той е собственик на ЕООД и полага личен труд в дружеството. От НАП ми казаха, че първо трябва да подам ГДД по чл. 50 за 2016 на съпруга, а след това ще ми заверят формуляра. Бях написала, че е 5040лв. за годината /бруто/, но не трябвало да е толкова. Колко трябва да е според вас, попитах? Отговор-вдигане на рамене.
Някой с практика по въпроса, ако може да помогне?!
Леко извън темата, но не съвсем.
Някой сменял ли е кода на икономическата дейност в Търговския регистър? Никъде в решението на общото събрание не е вписан КИД, а само при подаване на Заявлението за пререгистрация е вписан /без да е задължително/.
Дали е възможно само с протокол-решение на едноличния собственик и платена такса за промяна на обстоятелствата да се промени КИД?
Как стои въпросът със застраховката професионална отговорност на счетоводителите.
Какви рискове покрива, диапазон на цени. Препоръчайте какво да изискваме и търсим при избор на застраховател.
Получих една оферта, но вътре извън покритите рискове са глоби и санкции за административни нарушения, а на всеки може да се случи да пропусне някой срок или някоя декларация...
То с това няма да се свърши. Имам предвид взаимното учредяване на право на строеж. Ще последва нотариално заверена делба на описаните имоти. И аз имам същия казус и се чудя какво да правя. Между две фирми могат да се изяснят нещата по-лесно, но има и физически лица.