Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон

29.02.2016, 23:15 9743 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

29.02.2016, 23:15
Публикации: 484 / 166
Администратор на сайта
Адвокатите ще предприемат ефективни стачни действия, ако до 1 май няма конкретни резултати, свързани с внасянето и разглеждането на проекта за изменение на Закона за адвокатурата в пленарна зала. Това реши Общото събрание на адвокатите от страната на 27 февруари, съобщава Правен свят.

Проектът на адвокатите предвижда глоби за всеки, който по възлагане консултира, регистрира, подава заявления, представлява клиенти пред държавната администрация, но не е адвокат.

Заплашен със сериозни глоби, стигащи до 10 хил. лева е всеки, които не е вписан адвокат и извършва следните административни, консултантски, счетоводни, дори секретарски и куриерски дейности:
1. представителство пред всякакви административните органи и служби, включително например във връзка с ревизии и проверки от НАП, НОИ, НСИ и тн.;
2. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси, включително и по счетоводно-данъчни закони, осигурителното законодателство, финансовото законодателство и др.;
3. справки в административни органи и получаване на документи от тях, включително от данъчни служби, офиси на НОИ, НСИ, Инспекция по труда и всякакви институции, които бизнесът традиционно възлага на счетоводните кантори;
4. изготвяне на договори, включително и трудови, дори обикновени пълномощни;
5. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри, независимо, че няколко правителства декларираха готовност да опростят процедурата по регистрации на фирми, нещо което България изостава в сравнение с другите държави-членки на ЕС.

Припомняме, че десетки организации се обявиха против лобисткия законопроект на адвокатите. В обща декларация Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Национален съюз на юрисконсултите, КТ "Подкрепа", Нотариална камара на Р. България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Камара на частните съдебни изпълнители, Национално сдружение за недвижими имоти и Сдружение "Брокери на имоти" се обединиха против монополизирането на консултантските и административните услуги в полза на адвокатите. Организациите определиха внесения проект за изменения в Закона за адвокатурата от категорията на т.н. "златни законопроекти", т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси. Отделни негативни становища изразиха и редица други организации - КРИБ, Българска стопанска камара, АИКБ, ИДЕС, КНСБ, БТПП, Български хелзинкски комитет, Български център по нестопанско право, Институт за пазарна икономика и други.

В свое заседание членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно не подкрепят въпросния законопроект. На това заседание, видно от протокола, становището на Министерството на финансите по предложенията на адвокатите също е крайно негативно.

През месец април миналата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните предложения за изменения и допълнения в Закона за адвокатурата. Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара.

В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Комисията подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги (част от които са изброени в точките по-горе). Посочва се още, че за да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти.

КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга. Цялото решение на КЗК може да свалите от тук.

В свое становище Върховна касационна прокуратура изтъква, че на практика, така се създава монополно право на адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пък противоречи на чл. 19 ал. 2 от Конституцията, който гласи: “Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.”

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата. АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите. Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и финансово-правни нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции и други дейности, за които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал. 1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители.

Въпреки това в неделя събранието на адвокатите прие декларация, в която заявява "твърдата решимост на адвокатите да отстояват докрай предложените от изменения и допълнения на ЗА с всички позволени от закона средства". Председателят на ВАдС Ралица Негенцова отчете, че адвокатите в България вече са 13 013, като за последната година броят на адвокатите е нараснал с 384 адвокати души.

Ръководството на адвокатурата ще информира представителите на законодателната и изпълнителната власт, за намерението на гилдията да обяви стачка. Пред колегите си от адвокатурата говори председателят на правната комисия в парламента депутатът Данаил Кирилов, който е и адвокат. Шефът на правната комисия обяви, че не се чувства в конфликт на интереси по законопроекта за изменение в Закона за адвокатурата, въпреки че е и адвокат.

"През тази година по повод и във връзка с борбата ни за изменение в Закона за адвокатурата стана ясно, че адвокатурата сме изключени от процеса на реформа или промяна на съдебната и правна система. По-слаби сме от другите съсловия, срещу нас беше изправена една мощна и платена коалиция от колеги, с които сме започнали правната си работа заедно. Но, колеги, от които ни е отделил монополът, които вероятно са много по-платени от нас" каза Данаил Кирилов. Той прогнозира, че до средата на годината парламентът ще разгледа промените в Закона за адвокатурата. Ралица Ненгенцова посочи, че адвокатите нямат намерение да се намесват в работата на други правни професии.


Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
Тъй като консултирам адвокатски кантори, ще си позволя да помоля за разрешение да напиша материал в раздел „Казуси и статии“ отнасящ се до ситуации, които адвокатите е немислимо да разрешат без специализирана икономическа помощ. Част от тези ситуации са:
1. Колко трябва да бъде капитала на новорегистрирано търговско дружество, така че да не попадне в режим на слаба капитализация и/или самозадлъжняване?
2. Колко трябва да е оборотния капитал на новорегистрирано търговско дружество?
3. Как с вноските по чл. 134 от Търговския закон се покриват загуби и как това се „връзва“ с временния характер на тези вноски?
4. Кое, от икономическа гледна точка, е по-доброто решение - да регистрирате дружество с 100 дяла по 5 лева или дружество с 5 дяла по 100 лева?
... Въпросите могат да продължат, но ако меко казано „спорният“ закон бъде приет, то моля в него да влязат и санкции за нанесени вреди поради неправилни консултации, свързани с икономически аспекти на дейността на клиента.  :wink1:
 
#2 | 01.03.2016, 14:43
Публикации: 2959 / 398
... Въпросите могат да продължат, но ако меко казано „спорният“ закон бъде приет, то моля в него да влязат и санкции за нанесени вреди поради неправилни консултации, свързани с икономически аспекти на дейността на клиента...
 

100% подкрепям, въпреки че 100% няма да стане (и не само за адвокатите, ами и за съдиите, контролните органи и т.н.)
#3 | 01.03.2016, 15:26
Публикации: 2 / 1
"4. изготвяне на договори, включително и трудови, дори обикновени пълномощни;" - от къде на къде ще ми ограничават правото сама да си напиша договор или пълномощно при условие, че съм се изучила, имам достатъчно стаж в контакта си с администрациите и бизнеса и съм достатъчно "средно-интелигентна" сама да си съставя коректен документ като управител. От къде на къде и да съм сигурна, че въпросния "адвокат" достатъчно е учил за да ми изготви коректни документи, при условие, че виждаме как в момента се изучават студентите и как си купуват изпитите.... Въпросните адвокати.....май не са внимавали в час като са изучавали "Конституцията на Република България"......
Чл. 6. /2/ Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние....
#4 | 01.03.2016, 15:40
Публикации: 9001 / 1514
Едва са приключили със стачката си фермерите, а вече започват и адвокатите..........то стана като мексиканска вълна.Мине се не мине време и нещо разбунва духовете - ту ще ни лицензират, ту ще ни изпитват, а сега и част от нашата работа искат да вършат. Някак си вярвам в здравия разум там горе / поне до момента не е прекрачвана тази тънка граница между разума и безразсъдството / . Ненапразно е казано да внимаваш какво си пожелаваш, че може и да го получиш - та и в случая така. Много работи са си пожелали и ако вземат да им ги дадат ще трябва и да поработят здраво. Не само на думи...И после да не останат без думи !
Интересно ми е как ще върви адвокат до бизнесмен и ще обикалят институции, как ще си направим ведомостите и като им връчим 1/6 да ги подават, да следят задълженията , да подават ДДС.......абе ще имат работа. :good:
#5 | 01.03.2016, 16:05
Публикации: 8 / 2
В.Толева

Здравейте,
Силно съм възмутена от посредственият силов опит,на една професионална група да ограничи правото на други такива групи да упражняват дейности, които пряко са свързани с тяхната дейност и компетенция! Аз бих допълнила и това, че те имат или по-скоро нямат никаква предства и с цялата организационно-техническа работа по това обслужване и не са наясно с хаоса, който би възникнал при такава непрофесионална намеса за клиента!


#6 | 01.03.2016, 21:38
Публикации: 743 / 154
Ами, глад в гилдията, Толева - глад. За това са тия напъни, алогични.  Будят само съжаление, заради нещата които искат да извършват.
..
delphine, 6+ за поста ти! Ухилил съм се като Чудомиров герой.  :smile1:
#7 | 02.03.2016, 00:54
Публикации: 1905 / 1283
Администратор на сайта
1. Колко трябва да бъде капитала на новорегистрирано търговско дружество, така че да не попадне в режим на слаба капитализация и/или самозадлъжняване?
2. Колко трябва да е оборотния капитал на новорегистрирано търговско дружество?
3. Как с вноските по чл. 134 от Търговския закон се покриват загуби и как това се „връзва“ с временния характер на тези вноски?
4. Кое, от икономическа гледна точка, е по-доброто решение - да регистрирате дружество с 100 дяла по 5 лева или дружество с 5 дяла по 100 лева?

Според клетия им и нелеп законопроект, това горе са все правни консултации, които силно желаят да ни забранят да извършваме. Но пък за сметка на това всеки бракоразводен адвокат ще имат право да консултира клиенти по ЗДДС например.

А може би идеята е ние да станем подизпълнители на адвокатските кантори, които просто да вземат хонорарите на клиентите, а работа да я вършим ние срещу дребни суми. Явно това е идеята - да се създаде изкуствено бизнес за едни хора, които не могат да си спечелят клиенти на пазарен принцип, понеже може би са некадърни, та трябва да ограничават със закон другите професии в дейността им, както и да не позволят бизнесът да избира кой най-изгодно като качество/цена ще му свърши работа. А коментарите им как се сравняват с лекарската професия и правят аналогия са просто забавни. Затова кадърните адвокати не подкрепят законопроекта. Те си имат предостатъчно клиенти и сами разбират и осъждат абсурда, който се предлага.

Счетоводната услуга е комплексна, и ако някой си мисли, че счетоводните кантори просто завеждат едни документи в счетоводен софтуер, значи е тотално неадекватен за съвременния бизнес живот, особено на малките фирми.
#8 | 02.03.2016, 09:44
Публикации: 1192 / 225
...
А може би идеята е ние да станем подизпълнители на адвокатските кантори, които просто да вземат хонорарите на клиентите, а работа да я вършим ние срещу дребни суми. Явно това е идеята - да се създаде изкуствено бизнес за едни хора, които не могат да си спечелят клиенти на пазарен принцип, понеже може би са некадърни, та трябва да ограничават със закон другите професии в дейността им, както и да не позволят бизнесът да избира кой най-изгодно като качество/цена ще му свърши работа. А коментарите им как се сравняват с лекарската професия и правят аналогия са просто забавни. Затова кадърните адвокати не подкрепят законопроекта. Те си имат предостатъчно клиенти и сами разбират и осъждат абсурда, който се предлага.

Счетоводната услуга е комплексна, и ако някой си мисли, че счетоводните кантори просто завеждат едни документи в счетоводен софтуер, значи е тотално неадекватен за съвременния бизнес живот, особено на малките фирми.

Изключително уместно изказване! Посоченото предложение е "манна небесна" за нереализирани второкласни "юристи", който не са в състояние да се издържат от специализираната професионална дейност, която имат претенцията да практикуват и в лелеяните промени виждат възможност с "копи" и "пейст" в някакви абстрактни документи да изкарват някакви доходи. Поне достатъчни за заплащане на месечните авансови вноски като самоосигуряващи лица, защото практиката познава немалко случаи на такива адвокати, каещи се горчиво, че не са си стояли юрисконсулти на готова заплата...  :smile1:
Споделих го преди и ще го кажа пак - ами нека бъде закрита позицията "вещо лице" в съдебното производство, а адвокатите, след като се чувстват толкова подготвени, да поемат и такива функции. И същевременно да продължат да си регистрират дружества на мераклии с по 5 лева уставен капитал...
И въпреки това съм убеден, че тези мераци няма да бъдат реализирани. Още повече, че дори и действително реализираните адвокати не ги приемат в този примитивен в алчността си вид...
#9 | 02.03.2016, 10:12
Публикации: 9001 / 1514
" А може би идеята е ние да станем подизпълнители на адвокатските кантори, които просто да вземат хонорарите на клиентите, а работа да я вършим ние срещу дребни суми."

Катя, това си е направо в десятката от гледна точка на вносителите на проекта .  :good:
Нищо вече не ме учудва. Не е невъзможно обаче и обратното - да не стане да наемаме адвокати в счетоводните кантори......според "клетия им и нелеп законопроект "
хареса ми  определението на това недоразумение
.

/ Уж не е още първи април , а тече трескава подготовка за него. /
#10 | 02.03.2016, 11:36
Публикации: 2959 / 398
От форума на Лекс:

Въпрос: Назначена съм на работа на основание чл.70 във връзка с чл.68/1/ т.1 и чл.107а от КТ. Уговореният срок на изпитване е 6 месеца в полза на работодателя. Въпросът ми е : Имам ли правна възможност да прекратя по-рано трудовото си правоотношение? Благодаря предварително!

Отговор: Това е невъзможно! И Ви го гарантирам с цялата си експертност! Защо не пейстнете своя ТД без личните данни тук, за да видим къде грешите?

Отговор: Това са два различни договора. Този по чл.70 е за изпитване, онзи другия е за определен срок, който се сключва с оглед на сезонни или временни, или краткотрайни работи.

Юристи...
#11 | 02.03.2016, 11:42
Публикации: 332 / 37
Няма да е законно и да сме подизпълнители! Нямаме право да консултираме дори адвокати. А ако започнем да ги наемаме в счетоводните кантори ще трябва да ги обучаваме поне да се научат да въвеждат документи в системата за да си избиват разходите за заплати.
#12 | 02.03.2016, 12:04
Публикации: 1905 / 1283
Администратор на сайта
Не могат да бъдат наети адвокати по трудов договор.
Закон за адвокатурата
Чл. 5
(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:
….
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация;

Идеята им е те да ни наемат като подизпълнители, както писах по-горе, срещу дребни суми. А нашият труд към тях няма да се води консултация, а например "съдействие", но пък бракоразводният, който притежава кетапа за адвокат гордо, ще представлява клиента пред институциите и ще го “консултира“ по ЗДДС и Директивата например, стъпвайки на нашите "съдействия".

За пълномощното горе, където сте дали пример искам за поясня, че законопроектът им не забранява всеки сам да си върши работата, но ако иска да го възложи на някой друг, то не може да избере някой, който ще свърши работата качествено и евтино, а трябва да го възложи задължително на адвокат с минимална тарифа. В предложението им за чл. 24, ал. 1 говорят за дейности по “възлагане от клиент“, а не че сам не можеш да си свършиш работата. И това трябва много добре да се разбере, защото като напишете някъде "не мога ли сам", то започват да ви обясняват как не сте им разбрали нелепия законопроект.
#13 | 02.03.2016, 18:33
Публикации: 332 / 37
Конституцията
Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени със закон.

Не мисля че адвокатите попадат в този член.
Идеята им е те да ни наемат като подизпълнители, както писах по-горе, срещу дребни суми. А нашият труд към тях няма да се води консултация, а например "съдействие", но пък бракоразводният, който притежава кетапа за адвокат гордо ще представлява клиента пред институциите и ще го “консултира“ по ЗДДС и Директивата например, стъпвайки на нашите "съдействия".
Лично аз не вярвам да се получи. Опитът ми показва, че обикновено адвокатите съобразяват хонорарите си с минималните им възнаграждения по Наредбата. Същевременно, независимо че работим в екип, аз се договарям директно с клиента. Проблемът в този законопроект е, че ако се приеме ние няма да имаме право да консултираме и адвокати, а това не съм сигурен че им е изгодно на „стачниците“. Щом законът ми забранява по-голямото право (въобще да консултирам по правни въпроси) не виждам как ще ми разреши да консултирам адвокати.
#15 | 03.03.2016, 00:59
Публикации: 1905 / 1283
Администратор на сайта
Това им изявление за стачката от 1 май абсолютно показва какви "титани" на правната мисъл са радетелите на този безумен законопроект.

Стачка по закон има само при служители и работници на трудов договор, каквито по закон не могат да бъдат адвокатите. Кой е техният работодател, към когото предявяват исканията си, които не са уважени?
#16 | 03.03.2016, 07:31
Публикации: 332 / 37
По-скоро трябва да се работи по въпроса да се улесни достъпът до адвокатската професия и да се премахнат минималните тарифи. Тогава пазара ще постави всичко на място и няма да имат такива терзания.
#17 | 03.03.2016, 17:55
Публикации: 9001 / 1514
По-скоро трябва да се работи по въпроса да се улесни достъпът до адвокатската професия и да се премахнат минималните тарифи. Тогава пазара ще постави всичко на място и няма да имат такива терзания.

Много правилно ! Когато коментирахме темата за лицензирането на счетоводителите това беше и основният аргумент, че пазарният принцип поставя всичко по местата си без необходимост от допълнително лицензиране или въобще администриране. И не знам откъде идва изказаното мнение на г-н Кирилов , че  " По-слаби сме от другите съсловия...". От кои например ?
Имат фиксиран размер на минималните възнаграждения, която привилегия я няма, мисля друго съсловие. Това автоматично ги изключва / или поне в голяма степен / от влиянието на пазара и така те имат една бариера срещу обезценяването на труда си независимо от неговото качество.

#18 | 08.03.2016, 11:38
Публикации: 1192 / 225
Аз не намирам, че счетоводителското съсловие е по-"слабо" от някое друго. Проблемът според мен крие в обстоятелството, че достъпа до него е  практически свободен и неподлежащ на каквито и да е ограничения и контрол - нормативни, съсловни и т.н,, което от своя страна създава представата в обществото за някакви книжни червеи, които ровят в някакви хартии и вършат някаква досадна дейност, която не е особено квалифицирана освен всичко останало...
За разлика примерно от една адвокатска или лекарска професия, която има претенцията да е елитарна, обществено значима, "сложна", ако щете...
#19 | 10.03.2016, 10:28
Публикации: 131 / 9
Целият този закон цели да наложи и гарантира непазарно едни доходи на едни хора. Това за професионалната компетентност и кой от какво разбирал, е само върха на айсберга и се използва, за да мине другото.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове