Кои фирми и лица имат право да съставят финансови отчети по Закона за счетоводството

27.01.2017, 21:11 54584 76

#40 | 27.01.2017, 21:11
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
теди35,
Да, отговаряте на изискванията, предлагам не сте осъждан(а).
#41 | 27.01.2017, 21:52
Публикации: 3991 / 609
Да внеса малко смут относно термина "преподавател" и дали се отнася за учителите в училищата.

В Закона за предучилищното и училищното образование (и в стария Закон за народната просвета) няма длъжност "преподавател", но пък учителите изпълняват "преподавателска работа" и имат "преподавателска натовареност".

В Закона за висшето образование има "преподаватели".

Но пък в Закона за счетоводството не е конкретизирано "преподавател във ВУЗ" и бих разтълкувал, че преподавател = учител, но не настоявам :)
#42 | 28.01.2017, 11:20
Публикации: 78 / 5
теди35,
Да, отговаряте на изискванията, предлагам не сте осъждан(а).
Благодаря! Не не съм осъждана! Бъдете здрава и успешна!
#43 | 02.02.2017, 16:07
Публикации: 3 / 0
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен - 2 г.;
б) при бакалавърска степен - 3 г.;
в) при степен "специалист" - 4 г.;
#44 | 02.02.2017, 22:24
Публикации: 3 / 0
В тескста осъждан какво се визира. Ако едно лице счита ли се за осъдено по закона за счетоводство ако е имало проблем с не платеми сметки към евн? Тоест може ли да е съставител на гфо?
#45 | 02.02.2017, 23:14
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Това, което е написано в статията и ЗСч: "Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс."
#46 | 16.02.2017, 13:49
Публикации: 18 / 2
Здравейте, имам следния казус относно "съставителите". В ГДД вече трябва да се посочват какви са отношенията между дружеството и съставителя - трудови или облигационни.
Собствениците имат 5 фирми - назначена съм на трудов договор в една от тях, но отчитам и другите. Всички фирми са независими една от друга, т.е няма фирма "майка".
Ще има ли проблем, ако на всички посоча опцията "трудов договор" и ако отговорът е "да"  какво да направим?
#47 | 16.02.2017, 14:07
Публикации: 3991 / 609
Според мен сте в трудови отношения с едната фирма, с другите не сте в никакви. Предполагам може да влезете в някакви краткотрайни облигационни отношения и с другите фирми, за целите на отчета и на квадратчето :)
#48 | 16.02.2017, 14:07
Публикации: 11374 / 2035
Кой ли може да Ви каже ще има ли проблем ? Всъщност досега никой не се е интересувал от съставителите, а сега дават "зелена светлина" на обявяването им. Очевидно не е вярно това, което бихте посочили, защото на практика нямате нито трудов нито ГД с тези фирми и по силата на ЗСч не отговаряте на това изискване. Не виждам друг начин освен да си пуснете по един ГД на фирма за времето на приключване 2016 през 2017, да чекнете облигационно правоотношение, а за напред да решите как ще продължите.Всичко друго ще е информация с невярно съдържание.
#49 | 20.02.2017, 13:28
Публикации: 5 / 0
При условие, че фирма А в която съм на ТД е сключила д-р за услуга - счет. приключване на  фирма Б и й издава ф-ра за това, без да е счетоводно предприятие? В моята дл. характеристика пише, че трябва да съставям отчета и на другата фирма и аз съм се съгласила - тогава какви ще са отношенията ми с фирма Б?
#50 | 20.02.2017, 15:15
Публикации: 11374 / 2035
На практика Вашите отношения с фирма Б не са нито трудовоправни , нито облигационни. Фирмата, издала фактурата вероятно не отговаря на условието тя като фирма да може да бъде съставител в качеството си на счетоводно предприятие. Това изискване за вписване на съставителя в ГДД вероятно ще доведе до прецизиране на взаимоотношенията съставител-фирма.
#51 | 07.03.2017, 15:26
Публикации: 7 / 0
Здравейте, подобен казус относно "съставителите". 
Собственика на фирмата /ЕООД/, в която съм  назначена  на трудов договор има 50% участие и във фирмата на съпругата си/ООД/ ,мога ли да съм съставител и на тази фирма на съпругата,която е микропредприятие с около 20000лв. приходи,без трудово правоотношение?
Ще има ли проблем! Благодаря!
#52 | 07.03.2017, 16:17
Публикации: 11374 / 2035
Предполагам и сама си отговаряте - какво друго да кажем освен , че по закон следва да сте или в облигационно или трудово правоотношение с дадена фирма след като сте съставител.
#53 | 19.03.2017, 18:23
Публикации: 6 / 1
Здравейте.Въпросът ми е :като собственик на ЕТ с оборот под 100000 лв/дейности на доболничната помощ/,може ли да бъда съставител на ГФО  ?
#54 | 19.03.2017, 21:42
Публикации: 6 / 1
Здравейте.Въпросът ми е :като собственик на ЕТ с оборот под 50 000 лв/дейности на доболничната помощ/,може ли да бъда съставител на ГФО  ?
#55 | 19.03.2017, 22:34
Публикации: 8622 / 1401

Ако отговаря на условията на ЗСч и на изключенията по този закон - да.
#56 | 20.03.2017, 09:36
Публикации: 6 / 1
Да-собственик на ЕТ,прилагащ едностранно счетоводно записване по реда на чл.3,ал.4 от ЗСч/нетни приходи не надвишаващи сумата 50 000 лв. за текущия отчетен период/.Благодаря. Лек ден !.
#57 | 20.03.2017, 10:06
Публикации: 8622 / 1401
Важи ли изключението по чл. 17, ал.2 са ГФО на ЕТ с нетни приходи под 50000, но регистрирано по ДДС? Като регистриран по ДДС не е ли длъжен да води двустранно счетоводство, независимо от НПП?

Попаднах на ГФО 2016 /само ОПР за ЕТ, несъставящи баланс/ на такова ЕТ, подписано само от собственика. Любопитна съм до колко е коректно.
#58 | 20.03.2017, 10:38
Публикации: 6 / 1
ЕТ,без регистрация по ДДС.Според Вас,не попада ли в изключенията за съставяне на ГФО от собственика на фирмата?Бих искала съвет ,как да процедирам
#59 | 20.03.2017, 10:44
Публикации: 8622 / 1401
ЕТ,без регистрация по ДДС.Според Вас,не попада ли в изключенията за съставяне на ГФО от собственика на фирмата?Бих искала съвет ,как да процедирам
За ЕТ с НПП до 50000 и без ДДС е ясно. Сама сте цитирала изключението.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група