2022-2024: Въпроси за болнични

24.02.2023, 09:29 55094 189

#120 | 24.02.2023, 09:29
Публикации: 7 / 0
Здравейте!
Изпълнителен директор на ЕАД не е представил в счетоводството болничен лист за периода декември 2022-януари 2023 г. Изплатени са възнаграждения, внесени са осигуровки, подадени декларации 1 и 6 с пълни работни месеци. Лицето не желае да му се изплаща обезщетение по този болничен, всъщност той не е и входиран. Какво би последвало, ако не го подадем в НОИ?
Благодаря!
#121 | 24.02.2023, 09:44
Публикации: 4 / 2
Ако има издаден болничен лист на лицето, редно е да се предаде в НОИ. Относно, желанието да се изплати обезщетение и завеждането на документа.....
#122 | 24.02.2023, 11:05
Публикации: 4335 / 711
Да го върне на доктора за анулиране... ако е възможно? Иначе все ще ви потърсят някой ден.
#123 | 24.02.2023, 19:52
Публикации: 64 / 7
Впрочем: този СОЛ, след като се осигурява за ОЗМ, не трябва ли да подава Д1 с код 12 и на двете места? Отделно с код 90 на второто
Това е нещо ново за мен - Д1 за един човек с два кода? Изобщо не съм се сблъсквала с такъв вариант. Може ли малко повече инфо, моля.
И на двете места е пусната регистрация за СОЛ, като в първото място е с пълни СО. Второ само регистрираме дата за старт на дейност. Аз подавам Д1 с 12 в първото място, от което се плащат осигуровките и личен труд и Д1 с 90 на второто място с личния труд без СО.
#124 | 24.02.2023, 20:04
Публикации: 9217 / 1535
Впрочем: този СОЛ, след като се осигурява за ОЗМ, не трябва ли да подава Д1 с код 12 и на двете места? Отделно с код 90 на второто
Нещо съм се объркала. Мислила съм за друга ситуация
Аз подавам Д1 с 12 в първото място, от което се плащат осигуровките и личен труд и Д1 с 90 на второто място с личния труд без СО.
Така е правилно
#125 | 15.03.2023, 09:56
Публикации: 260 / 41
Здравейте,
Имаме служител, който придобива 6те месеца осигурителен стаж по време на дните в болничен лист. Понеже има предходен стаж и 30ина часа извънреден труд исках да съм сигурен за датата, от която придобива 6те месеца и пуснах едно запитване към НОИ по официалният канал подписано с електронен подпис и прочие.

Получих обаждане с шокиращото за мен обяснение, че извънредните часове не се смятали към осигурителният стаж и не трябва да си ги превръщам в дни и да ги смятам към 6те месеца. Поисках си писмено становище и ще видя какви дивотии ще ми пишат там.

Вие как смятате, за мен няма основание да не се смята извънредният труд, то и затова в УП3 се записват за да се добавят към осигурителният стаж
#126 | 15.03.2023, 10:14
Публикации: 310 / 38
Извънредния труд се признава за стаж при пенсиониране по НПОС. В КСО в чл. 9 не е сред изброените точки.
#127 | 15.03.2023, 10:15
Публикации: 11875 / 2161
Вие как смятате, за мен няма основание да не се смята извънредният труд, то и затова в УП3 се записват за да се добавят към осигурителният стаж

Наредбата за пенсията и осигурителен стаж
чл.38
(16) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) От 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.
#128 | 15.03.2023, 11:11
Публикации: 360 / 39
Здравейте,
Имаме служител, който придобива 6те месеца осигурителен стаж по време на дните в болничен лист. Понеже има предходен стаж и 30ина часа извънреден труд исках да съм сигурен за датата, от която придобива 6те месеца и пуснах едно запитване към НОИ по официалният канал подписано с електронен подпис и прочие.

Получих обаждане с шокиращото за мен обяснение, че извънредните часове не се смятали към осигурителният стаж и не трябва да си ги превръщам в дни и да ги смятам към 6те месеца. Поисках си писмено становище и ще видя какви дивотии ще ми пишат там.

Вие как смятате, за мен няма основание да не се смята извънредният труд, то и затова в УП3 се записват за да се добавят към осигурителният стаж
От отговора , който са Ви дали разбирам, че за НОИ понятието "осигурителен стаж" не е еднозначно определено .
Като се чете нормативната уредба не се разбира, че осигурителен стаж за пенсия и за изплащане на обещетения са различни понятия.
Логичното е да се разбира че данните които изпращаме с Д1-  имат еднакво предназначение.
Ако в НПОС се изяснява само  осигурителния стаж за пенсия , та къде е изяснен осигурителния стаж за получаване на обещетения от НОИ.
Относно осигурителните вноски , които работодателя начислява за времето на полагене на извънреден труд, то те са в пълен размер / включително и  3,5% за общо заболяване и майчинство/.

#129 | 15.03.2023, 11:51
Публикации: 260 / 41
От отговора , който са Ви дали разбирам, че за НОИ понятието "осигурителен стаж" не е еднозначно определено .
Като се чете нормативната уредба не се разбира, че осигурителен стаж за пенсия и за изплащане на обезщетения са различни понятия.
Логичното е да се разбира че данните които изпращаме с Д1-  имат еднакво предназначение.
Ако в НПОС се изяснява само  осигурителния стаж за пенсия , та къде е изяснен осигурителния стаж за получаване на обезщетения от НОИ.
Относно осигурителните вноски , които работодателя начислява за времето на полагане на извънреден труд, то те са в пълен размер / включително и  3,5% за общо заболяване и майчинство/.

Нещо такова ми говореше човека. Но се получава разминаване, когато изчисляват осигурителният доход на база, който да изплатят болничните при всички положения влиза и сумата начислена от извънредният труд. Но пък да не го смятат като осигурителен стаж е най-малкото странно и се явява разнопосочно тълкуване на осигурителен стаж и осигурителен доход идващи от извънреден труд.
#130 | 16.03.2023, 10:08
Публикации: 260 / 41
Двоен пост, но получих писмен отговор където в сметките влиза извънредният труд. Тъжно е че по телефона ме разубеждаваха, а пък в официалният отговор пише коренно различно нещо. Все пак плюса за мен е, че сметките ми за това кога придобива 6те месеца бяха грешни и писмените им насоки бяха полезни.

Очевидно вече няма да приемам техни устни отговори по телефона   
#131 | 16.03.2023, 10:12
Публикации: 360 / 39
Двоен пост, но получих писмен отговор където в сметките влиза извънредният труд. Тъжно е че по телефона ме разубеждаваха, а пък в официалният отговор пише коренно различно нещо. Все пак плюса за мен е, че сметките ми за това кога придобива 6те месеца бяха грешни и писмените им насоки бяха полезни.

Очевидно вече няма да приемам техни устни отговори по телефона   

Благодаря, че споделяте развоя на ситуацията! Ще бъде полезно и за останалите да знаем
официалното становище на НОИ и да го прилагаме.
#132 | 18.04.2023, 18:17
Публикации: 57 / 0
Здравейте,
Може ли да се издаде болничен за 4 заса  при 8 часов работен ден по договор. Мисля, че не защото
1. системата на джипито не позволява

2.  денят се смята за отработен при работени 4 часа най- малко

и така се губи смисъла.
#133 | 18.04.2023, 20:09
Публикации: 4335 / 711
Как си представяте отчитането на половин отработен ден и половин в болнични? :)
Може би да погледнете чл. 9 от наредбата?
#134 | 18.04.2023, 21:21
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
Може ли да се издаде болничен за 4 заса  при 8 часов работен ден по договор. Мисля, че не защото
1. системата на джипито не позволява

2.  денят се смята за отработен при работени 4 часа най- малко

и така се губи смисъла.

Не, не е нито една от тези причини.
Лицето се смята неработоспособно за цяло денонощие, включително и в неработните дни.
Ако е било на изследвания, тогава може да се издаде и се посочва в документа- до колко часа са били. Това ли имате предвид или не?
#135 | 18.04.2023, 21:24
Публикации: 2116 / 147
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:

2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение;
#136 | 26.04.2023, 19:29
Публикации: 14 / 0
Моля за помощ по следния казус. Лице - с инвалидна пенсия, сол(избрал само ЗЗО) - без доход като сол, на трудов договор в друго дружество на максимума,  за м. 04 е в болничен 5 дни. Оттам му пада осигурителния доход от 3400 на 3000 лв. Следва да подаде декларация 1 като Сол, за разликата до 3400. В декларация обр. 1 не следва да посочва дни в болничен, защото оттам няма право на обезщетение. Ще подава болничен само през работодателя, защото там е осигурен за всички рискове.
Има ли някакви специфики в попълване на декларация обр. 1 за Сол, или си посочва, че подава само за здравно и съответно сумата,  примерно 400 лв осигурителен доход, върху който ще внесе здравна вноска от 8%. Това по някакъв начин ще попречи ли на изплащане на обезщетението от НОИ по болничния лист.
#137 | 26.04.2023, 22:05
Публикации: 9217 / 1535
В декларация обр. 1 за Сол  си посочва, че подава само за здравно и съответно сумата,  примерно 400 лв осигурителен доход, върху който ще внесе здравна вноска от 8%. Това няма да попречи  на изплащане на обезщетението от НОИ по болничния лист.
#138 | 26.04.2023, 23:28
Публикации: 14 / 0
Много Ви благодаря за отговора! И аз така смятах, но друго си е да получиш потвърждение! Хубава вечер 🤗
#139 | 09.05.2023, 08:34
Публикации: 3 / 0
Здравейте. Как се подава болничен за гледане на дете от баща за 1 месец? Тип отпуск за баща за гледане на дете над 6 месеца?
Благодаря
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група