НОВАТА Декларация по чл. 55 и данъка за Декември.2012

04.01.2013, 14:58 210932 259

04.01.2013, 14:58
Публикации: 3326 / 256
Днес една клиентка отиде да подаде декларация чл.55 за платения данък за 12.2012 и от гишето са я върнали, че не трябва да подава, но отделно една позната, която работи в НАП каза, че според нея трябва да се подаде. И ме навежда на мисълта, че може служителката на гишето да не знае. :hmmm:
#1 | 04.01.2013, 15:02
Публикации: 2027 / 254
Днес една клиентка отиде да подаде декларация чл.55 за платения данък за 12.2012 и от гишето са я върнали, че не трябва да подава, но отделно една позната, която работи в НАП каза, че според нея трябва да се подаде. И ме навежда на мисълта, че може служителката на гишето да не знае. :hmmm:
А данъка кога е платен сега през януари ли ? ако е платен през декември не се подава декларация.
#2 | 04.01.2013, 15:07
Публикации: 3326 / 256
Днес си плати и данък наем и осигуровките, след това отиде да си подаде Д1 (хартиен носител) и подава след това и декларация чл.55 и жената и казала, че не трябва тази и и дала декларация по чл.50 (ГДД)
#3 | 04.01.2013, 15:09
Публикации: 2027 / 254
Днес си плати и данък наем и осигуровките, след това отиде да си подаде Д1 (хартиен носител) и подава след това и декларация чл.55 и жената и казала, че не трябва тази и и дала декларация по чл.50 (ГДД)

щом е платен сега през м.01 и аз мисля че трябва да подаде декларацията по чл.55
#4 | 04.01.2013, 15:10
Публикации: 3326 / 256
То и ние така мислим и ревизорката от НАП така каза, но на гишето я връщат, че не трябвало да подава.
Според мен самите те още не са наясно.
#5 | 04.01.2013, 15:28
Публикации: 3 / 0
Декларацията се подава на тримесечие .
#6 | 04.01.2013, 15:35
Публикации: 7 / 0
Значи до края месец март 2013 г. подаваме Декларация по чл.55 за периода 12.2012-28.02.2013 г.,защото през този период ще платим данъка за 12.1 и 2 месец т.т едно тримесечие-3 данъка.Така ли излиза на практика,че нещо много се обърках?
#7 | 04.01.2013, 15:36
Публикации: 8 / 0
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

Според мен това означава, че следва да се подаде декларация, т.к. наема е изплатен през м.12/2012 и данъка следва да се внесе през 2013. По отношение на срока т.к. се казва до края на месеца, следващ тримесечието, то за тримесечието 10-12, срока би следвало да е 31.01/ясно е че по новия регламент, за четвърто тримесечие данък не се дължи, но все пак сме го удържали по действащия през 2012 закон и следва да го внесем/.Аз така мисля да ги направя, а ако някой реши да ми откаже приемантео, ще го накарам да ми сложи дата, подпис и печат за отказа.
#8 | 04.01.2013, 15:38
Публикации: 8 / 0
Значи до края месец март 2013 г. подаваме Декларация по чл.55 за периода 12.2012-28.02.2013 г.,защото през този период ще платим данъка за 12.1 и 2 месец т.т едно тримесечие-3 данъка.Така ли излиза на практика,че нещо много се обърках?
Става въпрос за тримесечие в годината, а не три поредни месеца, т.е. 1-3, 4-6, 7-9, 10-12.
#9 | 04.01.2013, 15:51
Публикации: 3326 / 256
Декларацията се подава на тримесечие .

Да, но данъка за декември се плаща сега в януари, тази декларация чл.55 е в сила от 01.01.2013 т.е. трябва и сега да се подаде такава декларация и следващото подаване е до края на Април 2013 за тримесечието
#10 | 04.01.2013, 16:31
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

За данъците, удържани през Декември, които са дължими през 2013 сме по изречение първо. По второ изречение сме, ако данъците са дължими, но невнесени към 31.12.2012. За тях идеята е да ни накарат да ги декларираме до 31.07.2013, за да може системата да ги начисли и събере, като започне от най-старато възникнало задължение.


ЗДДФЛ
Срок за подаване на декларацията за дължими данъци

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Интересно, ако срокът за подаване на данъците е по стария ред до 10-ти Януари, то и Декларацията се подава в този срок. Защо не я приемат от НАП? А с данък дивидент какво правим, ако сме разпределили през Декември и не сме го внесли, като неговият срок е до 31.Януари.2013? Друга декларация с нов срок? Тези преходни положения създават малко проблеми.
#11 | 04.01.2013, 16:53
Публикации: 3326 / 256
Катя, направо не знам и аз. Сигурна съм, че трябва да се подаде сега за данъка от 12.2012 който се плаща 01.2013, но тези от НАП не я приемат. Служителите дори не знаят за тази декларация сигурно, но в един от постовете видях една колежка, че е писала ако не искат да я приемат да и се разпишат за отказа и дата да сложат. Аз пък смятам да им ги пратя с обратна разписка  :wink1:
#12 | 04.01.2013, 17:07
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Да им дадем малко време на данъчните. Днес е едва 04.Януари.
Половината ни клиенти не са на работа до 07.Януари.

Друго се замислих сега, срокът за плащане на данъка по ГД и наемите не би ли следвало да е по новия ред тоест до 31.Януари, респективно и декларацията до тогава - не май не е така, за 4-то няма удръжки? Обсаждали ли сте го вече, че не го намирам ...
#13 | 04.01.2013, 17:09
Публикации: 11944 / 2180
И аз това мислих, но нищо не измислих. :laugh: От гледна точка на предпазливост бих я подала по-рано. И да попитам в НАП мислех, но се отказах - те декларацията не бяха видели та за срока ли ще ми кажат........
#14 | 04.01.2013, 17:12
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Делфинче, ок по-рано ... но ако имаш и данък дивидент за плащане към 31-ви януари, то още една декларация ли да им подадеш? :)
#15 | 04.01.2013, 17:22
Публикации: 11944 / 2180
Така става , Катя - пак ходене . Ще се научим и ще си оптимизираме нещата - те само да я пуснат тази декларация и в ел. услугите - всичко си отива на мястото.

 :laugh:  "...ако имаш и данък дивидент за плащане към 31-ви януари, то още една декларация ли да им подадеш? "

Те една не искаха какво ли ще е още един път да отида . :laugh:
#16 | 04.01.2013, 17:36
Публикации: 3326 / 256
Катя, по ГД мисля, че срока не е 31.01 а 25.01 както с останалите осигуровки  :hmmm:
#17 | 04.01.2013, 17:51
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Катя, по ГД мисля, че срока не е 31.01 а 25.01 както с останалите осигуровки  :hmmm:

Не. За ДДФЛ става въпроси, осигуровките ги остави.

По ТД са до 25-то число, а по ГД са в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Обаче пък за 4-то тримесечие не се удържат, но тъй или иначе през Декември.2012 вече сме ги удържали, защото е било по стария режим.

чл. 65

(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.
#18 | 04.01.2013, 18:16
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Тоест заради подчертаното по-горе "за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък", то срокът 31.Януари не съществува за вече удържаните данъците по ГД и наеми, изплатени през от Декември.2012. И остава срок за внасяне за тях по стария ред до 10-ти Януари. Както и подаването на Декларацията по чл. 55 за тях до 10-ти Януари.
#19 | 04.01.2013, 18:22
Публикации: 129 / 13
И остава срок за внасяне за тях по стария ред до 10-ти Януари. Както и подаването на Декларацията по чл. 55 за тях до 10-ти Януари.

А срок за подаване на декларация за последно тримесечие няма.
Я да не подаваме.
Да вземат да си напишат указанията, становищата, а не да нервят счетоводители и служители на гише.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група