НОВАТА Декларация по чл. 55 и данъка за Декември.2012

11.01.2013, 14:01 214462 259

#240 | 11.01.2013, 14:01
Публикации: 1231 / 73
В друг форум колеги се оплакват,че днес,подавайки Декл.55 веднага им пишат акт за глоба.Та се замислих-имам една фирма ,която редовно си плаща ДОД за наем от ФЛ.За м.12.2012 си го плати в м.12.2012.Обаче се оказа,че не е платил данък за м.09. и 10.2012.Това разбрах,чак като донесе извлеченията от банката.Та сега като ги плати и додадем Декл.55 до 31.07.2013 дали ще го глобят?Т.е за това,че не еплатил на време,а не че не подал декларацията-нея ще я подадем в срока до 31.07.2013г. :blink:
#241 | 11.01.2013, 14:06
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
- авансовият данък върху доходите от наем (без етажна собствeност с форма на управление общо събрание), изплатени през декември 2012 г. и подлежащи на внасяне по стария ред до 10. 01. 2013 г.
Това е от горното обяснение от Тита.Та не разбрах,защо с изключение на наема от Етажна собственост?Там какво става?
А аз бях толкова доволна,че подадох декларация чл.55 за ДОД за наем от Ет.Собственост и платихме данък.Е ,кое не е направена както трябва?

Дицве, този данък върху на доходите на етажната собственост, не е авансов, а е окончателен. Сигурно това са искали да кажат. Сега ще погледна в публикацията на ТИТА.
чл. 38 (12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.
#242 | 11.01.2013, 14:14
Публикации: 1231 / 73
Е ,сега какво сгреших ли,че платихме данъка за м.12.2012 на 08.01.2013 и на същата дата подадохме Декл.55?
#243 | 11.01.2013, 14:19
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Е ,сега какво сгреших ли,че платихме данъка за м.12.2012 на 08.01.2013 и на същата дата подадохме Декл.55?

Не, спокойно. Не си сгрешила. Прегледах публикацията на ТИТА. Малко по-нагоре е записано, че се подава и за окончателните данъци по чл. 38 до 31.01.2013. За авансовите данъци срокът беше до 10.01.2013.
#244 | 12.01.2013, 00:21
Публикации: 3 / 0
В друг форум колеги се оплакват,че днес,подавайки Декл.55 веднага им пишат акт за глоба.Та се замислих-имам една фирма ,която редовно си плаща ДОД за наем от ФЛ.За м.12.2012 си го плати в м.12.2012.Обаче се оказа,че не е платил данък за м.09. и 10.2012.Това разбрах,чак като донесе извлеченията от банката.Та сега като ги плати и додадем Декл.55 до 31.07.2013 дали ще го глобят?Т.е за това,че не еплатил на време,а не че не подал декларацията-нея ще я подадем в срока до 31.07.2013г. :blink:

Чл. 81. (1) (Предишен текст на чл. 81 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Лице - платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
#245 | 12.01.2013, 00:37
МамаБожка
направо ги чакат с готовите актове... от горе само вписват името на фирмата,а  ти върви се жалвай на арменския поп ако искаш...
#246 | 12.01.2013, 09:29
Публикации: 1231 / 73
Леле, и като е пропуснал две вноски ,дали ще му блъснат два акта? А ако изчакаме примерно до март,когато ще се подават поголовно ГДД,дали ще пропуснат? просто си разсъждавам :blink:
#247 | 13.01.2013, 18:19
Публикации: 251 / 8
Здравейте,

нещо съвсем се обърках с тая декларация. Слава богу, начислих и изплатих всичко за м.12 преди края на 2012 и не трябва да подавам Декларация по чл.55.

Днес изведнъж се сетих обаче,че ще начислявам лихви на ФЛ в края на м.12. И се панирах,че съм изпуснала някой срок(съответно не намирам в Закона докога трябва да внеса данъка и да подам Декларацията).

 Моля някой който може да ми каже какъв е срока да декларирам начислени лихви на местни ФЛ и чуждестранни!

Много Ви благодаря!
#248 | 14.01.2013, 16:07
Публикации: 25 / 1
Здравейте,искам да изкоментираме новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
за дължими данъци/ Образец 2030/,с която вече ще декларираме и изплатения данък при източника. За платеният данък през декември сега до края на януари се подава старата декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника/ Образец 1031/. За нея искам да ви попитам- през декември имам осчетоводени технически услуги,които още не са платени и съответно не е платен данъка при източника,в този случай трябва ли да го отразя в старата декларация след като още не е платен ?
#249 | 14.01.2013, 18:03
Публикации: 260 / 61
Е, голяма каша е тази Декларация по чл. 55 и кому е нужна цялата тая хамалогия и обикаляне от НАП на НАП за подаването и? Не  е ли достатъчно подаването на Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ. Бумащината и бюрокращината в милата ни родина нямат край!
#250 | 14.01.2013, 18:11
Публикации: 3326 / 256
Е, голяма каша е тази Декларация по чл. 55 и кому е нужна цялата тая хамалогия и обикаляне от НАП на НАП за подаването и? Не  е ли достатъчно подаването на Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ. Бумащината и бюрокращината в милата ни родина нямат край!

Има логика в подаването на тази декларация. Всичко, което се плаща трябва да се декларира. Справката по чл.73 е за друго. Декл,55 е за удържания и внесен данък и със справката по чл.73 няма как да го декларираш.
#251 | 23.01.2013, 21:38
Публикации: 6 / 0
Лице полага труд на граждански договор през месец 11 и 12 2012.Възнаграждението за тези месеци е изплатено на 11.01.2013.В същия ден са внесени осигуровките и ДОД.Тогава е издадена и СИС.До кога трябва да се подаде декларация по чл.55.
#252 | 23.01.2013, 23:08
Публикации: 129 / 13
Лице полага труд на граждански договор през месец 11 и 12 2012.Възнаграждението за тези месеци е изплатено на 11.01.2013.В същия ден са внесени осигуровките и ДОД.Тогава е издадена и СИС.До кога трябва да се подаде декларация по чл.55.

До 25 февруари 2013 - Декларация обр. 1.
Осигуровките също можете да платите до 25.02. ( но вече сте платили:)
Данък - до 30.04.2013. в същия срок декларирате данъка в декларация по чл. 55 ЗДДФЛ ( за цялото първо тримесечие каквото сте изплатили по извънтрудови правоотношения).
Сега внесения данък ще чака подаването на декларация, и някой ръчно да обвърже сумата някой ден...
А и май няма как да подадете сега декл. чл. 55 - няма да приемат маркирано Първо тримесечие, също и м. 01...

#253 | 24.01.2013, 12:07
Публикации: 6 / 0
Благодаря!
#254 | 25.03.2013, 09:15
Публикации: 9 / 0
Здравейте, искам да ви попитам една информация относно подаването на декларация чл.55-ЗДДФЛ. Имам един депозит, който падежа му беше сега март.2013г., банката внесе лихвата по него към бюджета. Въпроса ми е дали трябва през април да подам декларация по чл.55 ?
Предварително, благодаря!
#255 | 25.03.2013, 09:50
Публикации: 110 / 6
За данъка по депозитите банките имат ангажимента относно внасянето му и подоването на дакл.55
#256 | 25.03.2013, 10:12
Публикации: 9 / 0
Благодаря Ви за отговора ! :give_rose:
#257 | 04.04.2013, 10:01
Публикации: 2 / 0
Здравейте,
включвам се с въпрос.Имаме данък, който е трябвало да внесем до 31.12.2012, но не е внесен.Съответно срокът ни за подаване на декл.55 е до 31.07.13г. Опитваме се да я подадем по електронен път, но дава да декларираме само данък за 2013г. Някой да има подобен проблем?
#258 | 04.04.2013, 10:05
Публикации: 3326 / 256
Здравейте,
включвам се с въпрос.Имаме данък, който е трябвало да внесем до 31.12.2012, но не е внесен.Съответно срокът ни за подаване на декл.55 е до 31.07.13г. Опитваме се да я подадем по електронен път, но дава да декларираме само данък за 2013г. Някой да има подобен проблем?

За миналата година не може да подадете по електронен път, трябва да подадете на място в НАП.
#259 | 04.04.2013, 10:20
Публикации: 2 / 0
За миналата година не може да подадете по електронен път, трябва да подадете на място в НАП.

Благодаря Ви!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група