актуална версия

ТАБЛИЦА № 9 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ ФИРИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И МАНИПУЛАЦИЯТА НА ПИВОТО И ЧУПЛИВОСТТА НА БУТИЛКИТЕ ПРИ ПЪЛНЕНЕТО ИМ С ПИВО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ

1. ФИРИ НА ПИВОТО ПРИ ФЕРМЕНТАЦИЯ, ЛАГЕРУВАНЕ И ФИЛТРУВАНЕ В ПРОЦЕНТ СПРЯМО ОХЛАДЕНАТА ПИВНА МЪСТ.

  При фер- При лаге-  
по Асортимент ментация руване и Всичко
ред     филтриране  
1. Пиво светло 10% обикновено 2,50 5,00 7,50
2. Пиво светло и тъмно 12% обикновено 2,50 6,00 8,50
3. Пиво светло 12, 13, 14 и 15% оригинално 2,50 6,50 9,00
4. Пиво тъмно 14 и 18% 2,50 6,50 9,00
5. Пиво светло 12 и 13% специално 2,50 6,50 9,00
         

2. ФИРИ ПРИ БУТИЛИРАНЕТО В ОТДЕЛЕНИЯТА ЗА БУТИЛИРАНЕ КЪМ ПИВОВАРНИТЕ ЗАВОДИ И В САМОСТОЯТЕЛНИТЕ КЛОНОВЕ ЗА БУТИЛИРАНЕ В ПРОЦЕНТ СПРЯМО КОЛИЧЕСТВОТО ПИВО, ПРЕДАДЕНО ЗА БУТИЛИРАНЕ:

а) пиво светло обикновено - 2,50%
б) пиво светло и тъмно 12% обикновено - 2,50%
в) пиво светло 12, 13, 14 и 15% оригинално - 3,00%
г) пиво тъмно 14 и 18% - 3,00%
д) пиво светло 12 и 13% специално - 3,00%
е) при прехвърляне от транспортните цистерни в танкове - 0,50%
   

3. ФИРИ ОТ РАЗЛИВ НА БУТИЛИРАНО ПИВО ПРИ СЧУПВАНЕ НА БУТИЛКИ:

а) при съхранение в склада за готова продукция - 0,20%
б) при транспорт в местоседалището на пивоварните заводи (фабрики) - 0,20%
в) при транспорт извън седалището на пивоварните заводи (фабрики) - 0,40%
г) фири при пастьоризацията на пиво в бутилки - 2,00%
   

4. ФИРИ НА ПИВО ПРИ ТРАНСПОРТ С АВТОЦИСТЕРНИ

4. Фири на пиво при транспорт с автоцистерни - 0,20%
   

5. ЧУПЛИВОСТ НА БУТИЛКИТЕ

  При бутилиране      
по Помещения при пъл- при пастъо- В склада При транс- При транс-
ред   нене ризация за експе- портиране портиране
        диция в местосе- извън ме-
          далището стоседа-
            лището
1. Бутилкови отделения към          
  заводите и самостоятелните          
  клонове за бутилиране 2,00 1,5 0,20 0,20 0,40
2. Депозитни складове - - 0,20 0,20 0,40
             

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

23
Здравейте! Моля за помощ. Фирма, която през 2023г. е осъществявала дейност, но има само разход под 500лв. В Статистика подава-Де...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

893
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

96
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...

Напускане с болничен

287
Благодаря Ви, момичета! Много ми помогнахте! Хубав ден!
Още от форума