Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027

Подкрепата по Програмата за храни и основно материално подпомагане  е насочена към най-уязвимите групи в обществото. Подпомогнатите лица ще получават и съпътстваща подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди, чиято цел е трайно преодоляване на социалната изолация и бедността.

Според разчетите подкрепа през новия програмен период ще получат над 600 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация.Дата на откриване: 13.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.8.2021 г.