Актуализирани са XSD-схемите за подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск

Актуализирани са XSD-схемите за подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на страната (България – България) и за превоз на стоки с висок фискален риск, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката.
От 01.12.2023 г. НАП предоставя възможност за тестване на подаването на данни за превоз на стоки с висок фискален риск автоматизирано чрез услуга от типа „система-система“ чрез използване на софтуерен ключ (API ключ) и за превоз, който започва от територията на страната и завършва на територията на страната, както и за превоз, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката.
Потребителите могат да поискат API ключ чрез услугата „Ново заявление за достъп до АPI“, достъпна с електронен подпис в е-Портала на приходната агенция.
След интегриране на софтуерния ключ в софтуера, който използват клиентите, е възможно подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното анулиране и потвърждаване. 
За целите на тестването, НАП предоставя и актуализиран документ „Структура и формат на съобщенията, начин за подаването им за ползване на публичен приложно-програмен интерфейс (API) за електронна услуга „Публичен приложно-програмен интерфейс (API) за услуги в раздел Декларации“.