Публикувано е указание за отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна

В рубриката Законодателство е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадено от министъра на финансите.