Временно са прекъснати телефоните в офис на НАП в гр. Плевен

Уведомяваме Ви, че по технически причини временно са прекъснати телефоните в офис Плевен към ТД на НАП Велико Търново.

Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП: 0700 18 700 и електронните услуги на Националната агенция за приходите чрез Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК), или с електронен подпис (КЕП).

Извиняваме се за причиненото неудобство.