Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект (продължение)
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия получи отговор от Висшия адвокатски съвет по своето становище относно спорния законопроект за изменения в Закона за адвокатурата, внесено в деловодството на Народното събрание.

АССП счита, че със законопректа се прави опит редица счетоводни дейности да бъдат окачествени, като “адвокатски” в чл. 24, ал.1 и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители, съгласно наказателните разпоредби на чл. 150.

Без да влиза в конкретика по спорните текстове от законопроекта, Висшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

"Не могат да бъдат споделени аргументите, че чрез тези законодателни промени се създава неоправдано предимство при упражняване на дейностите по чл. 24 от Закона за адвокатурата, които са от изключителната компетентност на адвокатите и упражняването им по занятие е недопустимо от трети лица. Тази законодателна промяна е на практика прецизиране на правомощия и дейности, които и досега адвокатите са извършвали. Желанието за създаване на реални механизми за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност е продиктувано от разбирането да се създадат гаранции за защита  на интересите на гражданите и не може да бъде разглеждано като опит за изземване на властнически правомощия. Търсенето на отговорност от лица, които не са вписани като адвокати и упражняват тази дейност, е в пряка зависимост от необходимостта да не се нарушава правовия ред.

Приемаме изявленията в заявената позиция като грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата при упражняване на високоотговорната и конституционно закрепена дейност за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридически лица."
, пише още Висшият адвокатски съвет. Цялата декларация може да видите на сайта на Висшия адвокатски съвет тук.

В също време Софийска адвокатска колегия, настоява пред Висшия адвокатски съвет да защити законопроекта, като предприеме спешна реакци срещу "опитите на всякакви други заинтересовани лица, скрити за общностите на нотариуси, юрисконсулти и други такива да въздействат върху обективното разглеждане на законопроекта и неговото приемане от Народното събрание".

"Настояваме, също така, Висшият адвокатски съвет да се противопостави остро на „жалните” писания в Интернет –пространството, в това число- на сайта на notarius.bg §22 седмичник”  и други подобни и при необходимост- искане за закриване на тези сайтове, проповядващи плач по дейност, която е изконно адвокатска и която е иззета незаконно от всякакви знайни и незнайни юристи и неюристи, дори счетоводители, в нарушение на чл.134 от конституцията и чл. 2, 3 и 24 от настоящия закон за адвокатурата.", пишат още в декларацията си софийските адвокати, които се предполага, че познават Европейската конвенция за правата на човека, Конституцията и принципа за свободата на словото.

Цялата декларация на Софийска адвокатска колегия, може да видите на нейния сайт тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат