Актуализиран е калкулаторът за пренасяне на данъчни загуби по ЗКПО
Актуализиран е
Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО.
С помощта на този калкулатор можете да изчислите как да пренесете данъчните загуби от минали години в следващите. Впишете данъчните печалби и загуби през годините и калкулаторът ще направи изчисленията.
Как се пренася данъчна загуба през годините?

Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването ѝ през следващите 5 години.

Лицето упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.

Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният ѝ размер.

За нововъзникнали данъчни загуби се прилагат същите правила, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.

Как можем да помогнем?

Направете лесно изчисленията с Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО.

Попълнете данъчните печалби и загуби през годините и калкулаторът ще направи изчисленията по пренасянето през годините.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.