Честит празник! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.
Честит празник, колеги! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.

На 10 ноември през 1494 година Лука Пачиоли публикува труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите". Книгата представлява описание на практиките на венецианските търговци да водят сметките си. В нея Пачиоли формулира основните счетоводни принципи, използвани и до днес. За пръв път се споменават поредица от счетоводни термини, използвани и до днес, като "оборотна ведомост", "капитал", "активи", "кредит" и "дебит".

В съвременната и динамична бизнес среда счетоводните услуги се превърнаха в необходим и ценен помощник за всяка компания. Предприятията се обръщат към счетоводителите по редица въпроси, които надхвърлят отчитането по счетоводните сметки и съставянето на отчетите. Една компания има нужда от счетоводни съвети още преди самото си създаване. Ето защо отговорността и значимостта ни е голяма, а обединени счетоводителите сме по-силни!

С пожелания за здраве и много професионални успехи на всички колеги!
Екипът на КиК Инфо