Относно: Изчислението на запорите след промените на чл. 446 от ГПК
КиК Инфо отправи запитване до НОИ във връзка с изчислението на запорите по чл. 446 от ГПК след промените, публикувани в ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г.

В отговор на въпросите на нашите потребители за пресмятането на запорите по чл. 446 от ГПК публикуваме отговор от НОИ, като отново информираме, че сме възприели посочения в писмото подход при изчисленията и формулите в Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК.

В своя отговор НОИ посочва, че съблюдава както разпоредбата на чл. 446 от ГПК, така и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2013 на Върховния касационен съд.

В тази връзка при определяне на секвестируемата част се съобразяват следните правила:
  • Сумата до размера на минималната работна заплата е абсолютно несеквестируема.
  • Несеквестируема е и определена съгласно чл. 446, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК пропорционална част от дохода.

Пример:
При пенсия от 910 лв., без издръжка на деца, съгласно чл. 446, ал. 1, т. 1 от ГПК:
  • несеквестируемата част е 606.67 лв. (2/3 х 910 лв.)
  • секвестируeмата част е 303.33 лв. (910 лв. – 606.67 лв.)

Спести време и усилия
Чрез Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК
бързо и удобно можеш да направиш изчисления за запорите според новите законови изисквания.
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.